Pe fundalul transferului contribuţiilor sociale (CAS şi CASS) în sarcina salariatului, s-a hotărât ca angajatorii să poată înregistra în Revisal orice modificare a salariului brut până la 31 martie 2018. Măsura a fost reglementată în mod oficial prin Hotărârea Guvernului nr. 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților, în vigoare din 19 decembrie 2017.

Noile reguli Revisal stabilesc că orice modificare privind salariul de bază lunar brut, indemnizațiile, sporurile, precum și alte adaosuri, astfel cum sunt prevăzute în contractul individual de muncă sau în contractul colectiv de muncă, se transmite în registru în termen de 20 de zile lucrătoare de la data producerii modificării.

Însă, prin excepție de la această regulă, orice modificare care se produce în intervalul 19 decembrie 2017 – 31 martie 2018 va fi transmisă în registrul general de evidență a salariaților până la 31 martie 2018.

Netransmiterea de către angajatori a modificărilor aduse asupra salariului în termenul stabilit constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei.

Noile reguli Revisal

HG nr. 905/2017 stabilește metodologia de înființare a registrului general de evidență a salariaților și de completare și transmitere în acesta a elementelor raportului de muncă, de către următoarele categorii de angajatori:

  • persoane fizice sau juridice de drept privat, indiferent dacă au sau nu statutul de utilitate publică;
  • instituții/autorități publice/alte entități juridice care angajează personal în baza unui contract individual de muncă.

Vorbim aşadar despre un REVISAL unic, fără a mai fi împărţit în Registru privat şi Registru public.

În registru se înregistrează, anterior începerii activității, datele pentru persoanele care urmează să desfășoare activitate în baza unui contract individual de muncă încheiat potrivit prevederilor Codului muncii.

Fiecare dintre angajatori are obligația să transmită datele în Revisal, către inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială își are sediul/domiciliul, în ordinea angajării. Răspunderea pentru corectitudinea datelor transmise în registru revine în exclusivitate angajatorului.

Ai nevoie de HGnr. 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here