Legea nr. 176/2022 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2021 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului naţional de dezvoltare locală etapa a II-a şi pentru modificarea art. IV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice, pentru reglementarea unor măsuri referitoare la Programul naţional de dezvoltare locală, precum şi pentru modificarea unor acte normative este în vigoare de la 13 iunie 2022.

Beneficiarii Programului naţional de dezvoltare locală etapa a II-a aflaţi în situaţia prevăzută la art. I alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2021 care nu au depus solicitarea, însoţită de documentele necesare, în termenul prevăzut la art. I alin. (3) din OUG nr. 93/2021 pot să depună solicitare în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

De asemenea, beneficiarii Programului naţional de dezvoltare locală etapa I aflaţi în situaţia prevăzută la art. III alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 214/2020 pot să depună o nouă solicitare în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

În cazul în care lucrările de construcţii nu pot fi începute ori nu pot fi executate integral la termenul stabilit, investitorul poate solicita autorităţii emitente prelungirea valabilităţii autorizaţiei cu cel puţin 45 de zile lucrătoare înaintea expirării acesteia. Prelungirea valabilităţii autorizaţiei se acordă gratuit, o singură dată şi pentru o perioadă nu mai mare de 24 de luni.

Autorizaţiile de construire deja prelungite în limitele legii, aflate în termen de valabilitate la data intrării în vigoare a prezentei legi, beneficiază de acelaşi regim ca cel prevăzut la art. III, respectiv mai pot fi prelungite cu o perioadă egală cu diferenţa până la 24 de luni.

Autorizaţiile de construire care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, au mai puţin de 30 de zile până la data expirării termenului de valabilitate se prelungesc de drept cu 90 de zile.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here