18 Februarie, 2018

Termene amânate în domeniul serviciilor sociale. Ce prevede OUG nr. 49/2013?

Ordonanţa de urgenţă nr. 49/2013, publicată în Monitorul oficial nr. 314/30.05.2013 prorogă anumite termene legate de servicii sociale prevăzute prin Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare.

Legea nr. 197/2012 reglementează un nou sistem de acreditare care priveşte atât furnizorii de servicii sociale, cât şi serviciile sociale acordate de aceştia, având la bază criterii specifice şi standarde minime de calitate, iar procedura de acreditare urmează să se aplice atât furnizorilor şi serviciilor sociale nou-înfiinţate, cât şi celor care deţin în prezent certificat de acreditare eliberat în baza reglementărilor anterioare aprobării cadrului legal actual.

Din raţiuni tehnice, inclusiv de corelare, prin recenta ordonanţă de urgenţă se dispune ca până la 1 noiembrie 2013 – în loc de 1 martie a.c. – să se dea timp Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice să elaboreze:

  • Normele metodologice de aplicare a Legii, acestea urmând să fie aprobate prin hotărâre a Guvernului;
  • Proiectul de act normativ de completare a Hotărârii Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului, cu privire la numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu cu accent pe atribuţiile referitoare la activităţile de standardizare – condiţii minime de calitate pentru unele tipuri de servicii sociale – şi acreditare ca furnizor de servicii sociale.

De asemenea, se prorogă până la data de 31 decembrie 2015 – faţă de 31 decembrie 2014, prevăzut prin Lege – termenul până la care se va face evaluarea în vederea acreditării furnizorului şi serviciilor sociale pentru furnizorii acreditaţi conform Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.024/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, precum şi a Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, cu modificările ulterioare.

Potrivit alineatului (3) al art. 35 din lege, până la data eliberării, cu respectarea condiţiilor prevăzute la alin. (2), a certificatului de acreditare şi a licenţei de funcţionare, perioada de valabilitate a certificatului de acreditare eliberat conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.024/2004, cu modificările ulterioare, se prelungeşte de drept.

Termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 197/2012, prevăzut pentru 1 iunie 2013, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2014, prin efectul aceleiaşi Ordonanţe de urgenţă nr. 49/2013.

Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems. Află totul despre Lege5 Online de AICI!

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu