Camera Deputaților a adoptat un proiect de modificare a Legii cumpărării terenurilor agricole, care prevede ca înstrăinarea terenurilor agricole să nu se mai facă timp de 8 ani de la data achiziționării lor. Singura excepție aprobată este în cazul în care vânzătorul va achta un impozit de 80% calculat la suma ce reprezintă diferența dintre prețul de vânzare și prețul de cumpărare.

Noua lege stabilește un nou drept de preemțiune:

– preemptori de rang I: coproprietari și rude până la gradul I, soții, rudele și afinii până la gradul al treilea inclusiv;

– preemptori de rang II: proprietarii investițiilor agricole pentru culturile de pomi, viță de vie, hamei, irigații exclusiv private și/sau arendașii;

– preemptori de rang III: proprietarii și/sau arendașii terenurilor agricole vecine cu terenul supus vânzării;

– preemptori de rang IV: tinerii fermieri;

– preemptori de rang V: Academia de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu- Șișeștiˮ și unitățile de cercetare dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, precum și instituțiile de învățământ cu profil agricol, în scopul cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan cu destinația strict necesară cercetării agricole, aflate în vecinătatea loturilor existente în patrimoniul acestora;

– preemptori de rang VI: persoane fizice cu domiciliul/reședința situat/situată în unitățile administrativ- teritoriale unde este amplasat terenul sau în unitățile administrativ-teritoriale vecine;

– preemptori de rang VII: statul român, prin Agenția Domeniilor Statului.

Conform proiectului de lege, tânărul fermier este definit drept o persoană cu vârsta de până la 40 de ani care intenționează să desfășoare sau desfășoară activități agricole. În cazul exercitării dreptului de preempțiune de tineri fermieri, prioritate la cumpărarea terenurilor va fi acordată celui care desfășoară activități în zootehnie, cu respectarea condiției privind domiciliul/reședința stabilit/ stabilită pe teritoriul național pe o perioadă de cel puțin 1 an, anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan.

În ceea ce privește dreptul de preempțiune al arendașilor, care doresc să cumpere terenul agricol, proiectul stabilește că ei vor trebui să dețină calitatea de preemptori în baza unui contract de arendare, încheiat și înregistrat cu cel puțin 1 an înainte de data de publicare a ofertei de vânzare a terenului. În cazul arendașilor persoane fizice, condiția suplimentară este să facă dovada domiciliului/reședinței situat/ situată pe teritoriul național, pe o perioadă de 5 ani, anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan, în timp ce în cazul arendașilor persoane juridice sau asociațiilor acestora, persoane juridice, este prevăzut condiția domiciliului în România tot cu 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor.

În cazul proprietarilor de terenuri agricole vecini, ordinea de preempțiune este stabilită astfel:

– cel care deține terenul vecin cu latura cea mai mare a terenului oferit spre vânzare;

– dacă sunt mai mulți care îndeplinesc prima condiție, se alege cel mai tânăr dintre aceștia;

– proprietarii de teren agricol vecini care au hotarul comun cu terenul care face obiectul ofertei de vânzare, în ordinea descrescătoare a lungimii hotarului comun;

– cel care are reședinta sau domiciliul situat în localitatea unde este oferit terenul spre vânzare, în cazul în care latura mare sau una dintre laturile egale ale acestui teren are hotarul comun cu un teren situat pe raza altei unități.

Proiectul stabilește și condițiile cumulative pentru cumpărarea terenurilor agricole de către persoane fizice sau firme, în cazul în care nu este exercitat dreptul de preempțiune.

Conform proiectului, terenurile agricole situate în extravilan se pot înstrăina, prin vânzare, înainte de împlinirea a 8 ani de la cumpărare, cu obligația plății impozitului de 80% pe suma ce reprezintă diferența dintre prețul de vânzare și prețul de cumpărare, în baza notarilor din perioadă.

În cazul înstrăinării directe sau indirecte a pachetului de control al societăților care au în proprietate, înainte de împlinirea a 8 ani de la cumpărare, terenuri agricole situate în extravilan și care reprezintă mai mult de 25% din activele acestora, vânzătorul va avea obligația de a plăti un impozit de 80% din diferența de valoare a terenurilor respective, calculată pe baza grilei notarilor între momentul dobândirii terenurilor și momentul înstrăinării pachetului de control.

Prezenta lege ar urma să intre în vigoare la 60 de zile de la data publicării, dacă va fi promulgate de șeful statului.
www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

1 COMENTARIU

  1. O lege proasta data de bolsevici, pretu va fi derizoriu, cine va cumpara pe un leu va fi micii bolsevicii locali, o sa cada garantii, banca va reactiona, produsele asa zis locale vor dispatea, eu nu pot sa fiu agricultor sa investesc daca nu am 5 ani, va fi dezastru de fapt mai bine intrati cu tancu nationalizati, faceti cap si spuneti ce bine lucreaza bolsevicii, asa au facut si in 45

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here