18 Decembrie, 2018

Terenuri în intravilan: modificări aplicabile de la 1 ianuarie 2018

Schimbările privesc reglementări din Codul fiscal, iar modificarea este introdusă prin Legea nr. 196/2017 pentru modificarea art. 465 din Legea nr. 227/2015, cu aplicare de la 1 ianuarie 2018. Recenta lege, publicată în Monitorul Oficial nr. 778/2017, modifică dispoziţii referitoare la calcularea impozitului sau a taxei pe teren.

Ca regulă generală, impozitul sau taxa pe teren se stabileşte luând în calcul mai multe criterii: suprafaţa terenului, rangul localităţii în care este amplasat terenul, zona şi categoria de folosinţă a terenului. Încadrarea este făcută de consiliul local.

În prezent, în cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, precum şi terenul înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii în suprafaţă de până la 400 m2, inclusiv, impozitul sau taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul de la art. 465 din Codul fiscal.

Tabelul va rămâne nemodificat – în schimb, se modifică încadrările eligibile.

• Un prim tratament priveşte cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii – impozitul/taxa pe teren se va stabili prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută din tabel.

Notă: În caseta foto puteţi vedea o parte dintre modificările aduse de Legea nr. 196/2017 asupra Codului fiscal (stânga – forma veche, dreapta – forma nouă). Atenţie: Urmărirea modificărilor la nivel de paragraf este disponibilă doar abonaţilor Lege5. 

impozit teren_cf_oct2017a

• În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, în prezent calculaţia de mai jos priveşte numai suprafaţa care depăşeşte 400 m2, ceea ce dispare din aplicarea prevăzută cu începere din 2018 – impozitul/taxa pe teren se va stabili prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul pe care îl reproducem mai jos, iar acest rezultat se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător.

impozit teren_cf_oct2017b

 Coeficientul de corecţie ţine de rangul localităţii, astfel:

impozit teren_cf_oct2017c

• Este menţinută – prin alin. 7 al art. 465, dar cu trimitere la dispoziţiile de mai sus, modificate – calculaţia, pe cale de excepţie, în cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, numai dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură; au înregistrate în evidenţa contabilă, pentru anul fiscal respectiv, venituri şi cheltuieli din desfăşurarea obiectului de activitate agricultură. 

Ai nevoie de Codul fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Comentarii

 • Răspunde
  Rodica
  martie 9 2018

  As dori sa stiu cum se calculeaza impozitul pe casa si terenul din curte casa are 83 de ani e din pamant nu avem canalizare nici gaze curtea are 387m 2

 • Răspunde
  noiembrie 28 2018

  Buan ziua, daca o persoane juridica are un teren amplasat în intravilan ( pasune), cum se calculeaza impozitul? La primaria respectiva mi-a spus ca nu pot sa achit impozitul in categoria de teren agricol, numai daca aduc dovada din registru contabil că au înregistrate venituri și cheltuieli, si că firma are activitate în domeniu agricol,. In caz contrar, terenul va fi incadrat in categoria curti cu constructii.( indiferent daca in extrasul de carte funciara .

Scrie un comentariu