Am cumpărat un teren pe care apoi l-am revândut. Ulterior se dovedeşte că actul de proprietate era nul. Ce obligaţii am în acest caz?

O situaţie de acest gen a declanşat introducerea unei critici de neconstituţionalitate privind dispoziţiile în materie.

Ridicată într-o cauză având ca obiect o revendicare imobiliară, excepţia de neconstituţionalitate se referă la prevederilor art. III alin. (24) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991. În motivare, autorul susţine că prevederile de lege criticate sunt neconstituţionale, deoarece reglementează acordarea preţului actualizat fostului proprietar rămas fără teren de către cel care a vândut terenul în baza unui titlu de proprietate declarat nul. În acest context, arată că textul de lege criticat contravine dispoziţiilor constituţionale ale art. 44 alin. (1) care garantează dreptul de proprietate privată, precum şi ale alin. (3) cu privire la exproprierea pentru cauză de utilitate publică, cu dreaptă şi prealabilă despăgubire.
Prevederile art. III alin. (24) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, au fost introduse prin articolul unic pct. 4 al titlului V din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente.
Textul de lege criticat prevede că “În cazul unor înstrăinări succesive ale terenurilor, cel care a vândut terenul pe baza titlului constatat nul este obligat să remită preţul actualizat fostului proprietar rămas fără teren.”

pr1

Sursa foto: Lege5.ro

Examinând excepţia, Curtea constată că s-a mai pronunţat asupra unor critici similare, în acest sens fiind, de exemplu, Decizia nr. 517/2007, sau Decizia nr. 746/2008, prin care a statuat că prevederile art. III alin. (24) din Legea nr. 169/1997 nu contravin normelor constituţionale invocate.

Astfel, Curtea a reţinut că prin prevederile de lege criticate “legiuitorul nu a adus atingere drepturilor câştigate în mod legal, ci a statuat, prin norme imperative, că actele de reconstituire şi constituire a dreptului de proprietate, emise în condiţii ilegale, sunt lovite de nulitate absolută. Efectul nulităţii absolute de repunere în situaţiile anterioare deschide posibilitatea celor îndreptăţiţi să beneficieze de reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor. […] În situaţia în care respectivele titluri de proprietate au intrat în circuitul civil prin acte de vânzare-cumpărare succesive sau în alt mod, fostul proprietar se va adresa justiţiei pentru constatarea nulităţii absolute a titlului iniţial, potrivit art. III din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1990.
Însă, în aceste cazuri, dispoziţiile legale aplicabile nu trebuie să creeze o stare de instabilitate a raporturilor juridice şi să aducă atingere drepturilor câştigate în temeiul legilor menţionate anterior, ce au reglementat regimul reconstituirii şi constituirii dreptului de proprietate funciară. De aceea, legiuitorul a instituit o excepţie de la regula reconstituirii dreptului de proprietate asupra terenurilor pe vechile amplasamente, reglementând obligaţia persoanei care a vândut terenul pe baza titlului constatat nul de a remite preţul actualizat fostului proprietar rămas fără teren.
De altfel, opţiunea legiuitorului de a-i prefera pe subdobânditorii de bună-credinţă ai înstrăinărilor succesive nu vine în contradicţie cu spiritul Legii nr. 18/1991, şi anume cu caracterul reparator consacrat de aceasta, întrucât, în situaţia în care restituirea în natură nu mai poate opera, devin aplicabile dispoziţiile referitoare la remiterea preţului actualizat.”
CCR a respins, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate invocată, prin Decizia nr. 743/2012, pronunţată în data de 20 aeptembrie 2012.
Găsiţi textul integral al acestei decizii în Monitorul oficial nr. 789/2012.

Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate pe Lege5.ro – noul soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here