OUG nr. 36/2021 modifică mai multe acte normative în sensul posibilității utilizării semnăturii electronice în relațiile de muncă, ocazie cu care se modifică punctual următoarele trei acte normative:

Să amintim principalele modificări:

  1. La încheierea contractului individual de muncă sau a eventualelor acte adiționale, părțile pot opta să utilizeze semnătura electronică avansată sau o semnătură electronică calificată însoțită de marcă temporală electronică sau marcă temporală electronică calificată și sigiliu electronic calificat al angajatorului;
  2. Pe parcursul executării contractului de muncă sau la încetarea contractului individual de muncă, în baza regulamentului intern sau a contractului colectiv de muncă, angajatorul poate opta pentru utilizarea semnăturii electronice aferente documentelor ce trebuie întocmite;
  3. Contractele individuale de muncă semnate electronic se arhivează de către angajator cu respectarea legislației privind arhivarea electronică, iar la dispoziția organelor de control vor fi puse la dispoziția acestora;
  4. Forma scrisă a documentelor prevăzută de legislația muncii se consideră îndeplinită dacă documentul este semnat electronic;
  5. Angajatorul poate comunica instituțiilor publice din domeniul muncii/securității în muncă documente/înscrisuri semnate electronic;
  6. Angajatorul nu poate obliga salariatul sau persoana supusă selecției în vederea angajării să utilizeze o semnătură electronică;
  7. În situația în care salariații realizează muncă la domiciliu, aceștia au obligația respectării confidențialității informațiilor și documentelor utilizate în munca la domiciliu.

În domeniul telemuncii se redefinește telemunca ca acea formă de muncă realizată voluntar și în mod regulat pe care o realizează un salariat în alt loc decât locul de muncă organizat de angajator folosind tehnologia informațiilor și a telecomunicațiilor.

Angajatorul are dreptul să verifice activitatea telesalariatului în principal prin tehnologia informațiilor și a comunicațiilor.

Angajatorul trebuie să organizeze instruirea telesalariatului în domeniul securității și sănătății în muncă cu privire la echipamentele utilizate cel puțin la: angajare, introducerea unui nou echipament de muncă, introducerea unei noi proceduri de lucru.

În domeniul securității și sănătății în muncă se permite ca dovada instruirii făcute salariaților să poate să se materializeze fie prin semnare electronică, fie pe suport hârtie în funcție de modalitatea aleasă de angajator ce va fi prevăzută în regulamentul intern.

Angajatorul poate să suporte cheltuielile cu semnătură electronică utilizată de salariați.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here