Camera Deputaților, forul decizional, a adoptat pe 28 februarie proiectul de lege privind telemunca, astfel că actul normativ va merge la promulgare. Inițiativa guvernului a fost votată de 238 de deputați, 3 au fost “contra” și 25 s-au abținut. 

Legea privid telemunca prevede ca orice angajat să își poată desfășura activitatea de acasă sau din orice alt loc în afara sediului angajatorului, dacă folosește tehnologia acestuia. Contractul său de muncă va fi introdus în sistemul Revisal, angajatul va avea toate drepturile – la fel ca angajații care lucrează cu contracte de muncă normale. Inspectorii de muncă vor face verificări privind contractele de telemuncă, pentru respectarea normelor de securitate în muncă, la domiciliile declarate în contracte, ale telesalariaților.

Telemunca este, conform noii legi, „forma de organizare a muncii prin care salariatul, în mod regulat și voluntar, își îndeplinește atribuțiile specifice funcției, ocupației sau meseriei pe care o deține, în alt loc decât locul de muncă organizat de angajator, cel puțin o zi pe lună, folosind tehnologia informației și comunicațiilor”.

Telesalariatul va avea contract individual de muncă, încheiat în mod voluntar, angajatorul neputând să modifice contractul în cazul refuzului angajatului. 

“Art. 8. (1) Telesalariatul trebuie să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă.” 

În forma inițială a proiectului de lege, telesalariații nu aveau posibiliatea de a-și desfășura activitatea oriunde, dar comisiile de specialitate din Camera Deputaților au eliminat această prevedere, tocmai pentru a lăsa libera această opțiune, care definește telemunca. 

Motivarea parlamentarilor: “1. Pentru evitarea unor abuzuri. Cele două părţi pot conveni ca activitatea de telemuncă să se desfăşoare în parc sau într-un anume local. Dacă telesalariatul constată că în parcul respectiv nu are semnal la dispozitivul folosit, el poate merge în alt loc,la câteva străzi depărtare. În aceste condiţii, el încalcă acea clauză. 2. Nu se sancţionează locul în care se desfăşoară sau nu activitatea de telemuncă, ci lipsa înscrierii clauzei în contractul de muncă. Este la latitudinea părţilor să stabilească orice loc doresc.

Programul de lucru va fi ales tot de comun acord între cele două părți, la fel ca locul de desfășurare a activității.

Condițiile necesare trebuie asigurate de angajator. 

“Art. 7.  Angajatorul are următoarele obligaţii specifice privind securitatea şi sănătatea în muncă a telesalariatului:

a) să asigure mijloacele aferente tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor şi/sau echipamentele de muncă sigure necesare prestării muncii, cu excepţia cazului în care părţile convin altfel;

b) să instaleze, să verifice şi să întreţină echipamentul de muncă necesar, cu excepţia cazului în care părţile convin altfel;

c) să asigure condiţii pentru ca telesalariatul să primească o instruire suficientă şi adecvată în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în special sub formă de informaţii şi instrucţiuni de lucru, specifice locului de desfăşurare a activităţii de telemuncă şi utilizării echipamentelor cu ecran de vizualizare: la angajare, la schimbarea locului de desfăşurare a activităţii de telemuncă, la introducerea unui nou echipament de muncă, la introducerea oricărei noi proceduri de lucru.”

După ce va fi promulgată de președintele statului și publicată în Monitorul Oficial, noua lege privind telemunca va putea fi aplicată.

comentarii

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here