Ministerul Muncii a pus în dezbatere publică proiectul de Lege privind reglementarea activității de tele-muncă, conceptul fiind, în fapt, o transpunere în legislația românească a conceptului de “teleworking”, prevăzut în mai toate statele europene. Munca de la distanță nu înseamnă doar munca la domiciliu, așa cum era cunoscută până acum colaborarea pe care o aveau unii angajatori cu salariații lor, ci implică o formă de organizare și îndeplinire a sarcinilor, indiferent din ce locație, în afara sediului firmei.

Noua lege, care are 13 articole, prevede toate condițiile în care salariatul, numit tele-salariat, va desfășura activitățile, condițiile pe care trebuie să le îndeplinească, în continuare, angajatorul, dar și sancțiunile în cazul nerespectării noilor proceduri.

În nota de fundamentare a proiectului, Ministerul argumentează că și partenerii sociali consultați deja au opinat că teleworkingul va fi, pentru companii, un mijloc de a-și moderniza organizarea muncii, iar pentru salariați, un mijloc de a-și reconcilia munca și viața socială: “Mai precis, pentru angajator se vor reduce costurile administrative în vederea închirierii spațiilor, cheltuielile cu utilitățile, consumul de carburant, precum și parcul auto. În ceea ce îl privește pe salariat, avantajele constau în eliminarea costurilor de bani și de timp cu deplasarea de la și până la sediul angajatorului, precum și libertatea alegerii locului de muncă și valorificarea timpului de lucru, în vederea îmbunătățirii echilibrului între viața profesională și cea personală”, se mai arată în expunerea actului normativ.

Art.4
(1) Activitatea de tele-muncă se prevede în contractul individual de muncă, cu ocazia încheierii acestuia pentru personalul nou angajat, sau prin act adițional la contractul individual de muncă existent, în condițiile prevăzute la art.2 din prezenta lege.
(2) Refuzul salariatului de a consimţi la prestarea activităţii în regim de tele-muncă nu poate constitui motiv de sancţionare disciplinară a acestuia.

Art.6
(1)    Contractul individual de muncă se încheie cu normă întreagă și se modifică, după caz, pentru salariații care desfășoară activitatea de tele-muncă, în condiţiile prevăzute de Codul muncii.

În cazul contractelor de tele-muncă, sunt prevederi suplimentare care trebuie stipulate:
  • perioada și/sau zilele în care se prestează activitatea de tele-muncă de către tele-salariat;
  • locul/locurile desfășurării activității de tele-muncă, convenite de părți;
  • intervalul orar în care se desfășoară activitatea de tele-muncă și în cadrul căruia angajatorul este în drept să verifice activitatea tele-salariatului şi modalitatea concretă de realizare a controlului;
  • modalitatea de evidențiere a orelor de muncă prestate de tele-salariat;
  • responsabilitățile părților convenite în funcție de locul/locurile desfășurării activității de tele-muncă, inclusiv responsabilitățile din domeniul securității și sănătății în muncă
  • obligația angajatorului de a asigura transportul la și de la locul desfășurării activității de tele-muncă a materialelor pe care tele-salariatul le utilizează în activitatea sa, după caz;
  • obligația angajatorului de a informa tele-sariatul cu privire la dispoziţiile din reglementările legale, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi/sau regulamentul intern, în materia protecţiei datelor cu caracter personal, precum și obligația tele-salariatului de a respecta aceste prevederi;
  • măsurile pentru ca tele-salariatul să nu fie izolat de restul angajaților și care asigură acestuia posibilitatea de a se întâlni cu colegii în mod regulat
Noua lege prevede, de asemenea, că tele-salariatul nu poate efectua ore suplimentare în acest tip de contract de muncă.

Nerespectarea unora dintre articole, constatările fiind făcute de către inspectorii de muncă, va aduce angajatorilor amenzi cuprinse între 1.000 – 2.000 lei, dar și între 3.000-5.000 lei. Sancțiunea pentru neîncheierea contractului individual de muncă cu normă întreagă, conform prevederilor acestui proiect, este de 10.000 lei pentru fiecare salariat.

Proiectul noii legi va sta în dezbatere publică pe pagina ministerului Muncii până la data de 20 iulie 2017, timp în care vor fi primite sugestii sau propuneri de modificare a articolelor. 

Ai nevoie de Codul Muncii? Îl poți obține în varianta actualizată, în format .PDF sau MOBI, apăsând AICI

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here