Senatul va dezbate un proiect de lege care prevede ca persoanele cu handicap vizual grav, accentuat și mediu să beneficieze de ajutor financiar de la bugetul de stat, pentru achziâionarea de aparate necesare tehhnologiei asistive.

Actul normativ va avea trei categorii de beneficiari pentru care va fi decontată achiziţionarea de tehnologie asistivă din sume de la bugetul de stat prin Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii (ANDPDCA):

a) persoanele cu handicap vizual (grav, accentuat şi mediu);

b) instituţiile educaţionale în cadrul cărora învaţă elevi cu handicap vizual (grav, accentuat şi mediu);

c) unităţile în cadrul cărora sunt angajate persoane cu handicap vizual.

Conform proiectului, beneficiarii sus-menționați vor putea achiziţiona echipamente de tehnologie asistivă, decontând apoi (parţial sau total) sumele cheltuite. În cazul în care costul va depăşi suma decontată, diferenţa va fi acoperită de către beneficiar.

Art. 1 – (1) Prezenta lege reglementează dreptul persoanelor cu handicap vizual de a beneficia de tehnologii asistive şi de acces, prin acordarea de sume de la bugetul de stat pentru decontarea de echipamente, produse şi dispozitive specifice.

a) Echipamentele care intră sub incidenţa conceptului de tehnologie asistivă pentru persoanele cu handicap vizual pot fi special produse sau disponibile pe piaţă.

b) Lista cuprinzând echipamentele de tehnologie asistivă şi de acces eligibile pentru decontare face obiectul Nonnelor metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 4 – De prevederile prezentei legi beneficiază persoanele cu handicap vizual grav, accentuat şi mediu.

Art. 5 – (1) Persoanele cu handicap vizual pot beneficia, în funcţie de gradul de handicap, o dată la cinci ani, de decontarea achiziţionării de tehnologii asistive şi de acces, în următoarele cuantumuri:

a) persoanele cu handicap vizual grav: maximum 3.000 euro;

b) persoanele cu handicap accentuat: maximum 2.000 euro;

c) persoanele cu handicap mediu: maximum 1.000 euro.

Dacă va fi adoptat și în Camera Deputaților, forul decizional, ANDPDCA va avea obligaţia de a asigura mecanismele şi resursele de personal necesare punerii în aplicare a prevederilor prezentei legi.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here