18 Ianuarie, 2018

Taxe datorate în temeiul politicii agricole comunitare

Actul normativ care precizează taxele la care ne vom referi în cele ce urmează este Legea nr. 188/2011, publicată în Monitorul oficial nr. 763 din 28 octombrie a.c. şi priveşte gestionarea taxelor colectate în cadrul aplicării politicii agricole comune şi care fac parte din sistemul de finanţare al fondurilor europene pentru agricultură, precum şi din sistemul resurselor proprii al Uniunii Europene.

Legea este în vigoare de la 31 octombrie a.c.

În principal, Legea semnalată se referă la:

Taxa pe producţia de zahăr şi izoglucoză şi taxa pe excedent pentru producţia de zahăr şi izoglucoză instituită în contextul organizării comune a pieţei zahărului. ● Contribuabilii producători de zahăr din sfeclă de zahăr şi de izoglucoză sunt obligaţi la plata taxei pe producţia de zahăr şi izoglucoză pentru producţia realizată în cadrul cotelor repartizate României de către Uniunea Europeană. Taxa se plăteşte până la sfârşitul lunii februarie a anului comercial respectiv şi se face venit la bugetul de stat, urmând a fi transferată sistemului de resurse proprii al Uniunii Europene. Repartizarea cotelor de producţie de zahăr şi izoglucoză pentru fiecare producător şi calcularea cuantumului taxei în raport cu aceste cote se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, în funcţie de decizia Comisiei Europene privind cotele de producţie de zahăr şi izoglucoză alocate României.

Taxa pe excedent în sectorul laptelui, pe care România o datorează Comunităţii Europene ca urmare a comercializării laptelui de vacă şi a altor produse lactate peste cota naţională atribuită. ● Taxa pe excedent se calculează de către A.P.I.A. şi este stabilită la nivel naţional separat pentru livrări şi vânzări directe. Taxa pe excedent este repartizată în întregime între producătorii care au contribuit la depăşirea cotei naţionale prin depăşirea cotelor lor individuale. Taxa este plătită de cumpărător, care colectează de la producători sumele datorate de aceştia în scopul achitării taxei în contul corespunzător de venituri al bugetului de stat, gestionat de M.A.D.R., deschis pe numele A.P.I.A. ● Taxa datorată rezultată din depăşirea cotei individuale de vânzări directe este plătită direct de producători în contul corespunzător de venituri al bugetului de stat, gestionat de M.A.D.R., deschis pe numele A.P.I.A. În fiecare an, înainte de 1 octombrie a anului calendaristic, cumpărătorul şi, în cazul vânzărilor directe, producătorul care trebuie să achite taxa plătesc sumele datorate în contul corespunzător de venituri al bugetului de stat, gestionat de M.A.D.R. şi deschis pe numele A.P.I.A.

Taxe instituite prin politica agricolă comună în contextul stabilirii necesarului tradiţional de aprovizionare din import cu zahăr brut. ● Se instituie obligaţia de plată, până la data de 1 iunie care urmează anului de comercializare în cauză, pentru fiecare producător de zahăr autorizat, a sumei de 500 euro per tonă pentru cantităţile de zahăr excedentare la rafinare, pentru care nu pot prezenta o dovadă care să fie considerată admisibilă şi care să arate că rafinarea a fost efectuată din motive tehnice excepţionale şi întemeiate.

Taxe instituite prin politica agricolă comună pentru zahărul industrial de import. ● Se instituie obligaţia de plată a unei sume egale cu echivalentul în lei a 5 euro per tonă pentru fiecare zi de întârziere, pentru întreprinderile de prelucrare a zahărului industrial de import, în cazul în care acestea nu furnizează până la sfârşitul celei de-a şaptea luni următoare celei în care s-a efectuat importul o dovadă satisfăcătoare din care reiese că a utilizat cantităţile importate ca zahăr industrial de import pentru fabricarea produselor prevăzute în reglementările comunitare privind producţia peste cotă în sectorul zahărului, şi în conformitate cu autorizaţia, dovadă care constă în înscrierea computerizată în registre a cantităţilor din produsele respective, efectuată în cursul procesului de producţie sau la încheierea acestuia.

*

De la data intrării în vigoare a acestei legi, se abrogă prevederi din Ordonanţa Guvernului nr. 41/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare, se introduc noi prevederi în Legea nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi se introduc modificări şi completări în Codul de procedură fiscală.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu