O societate înregistrată în scopuri de T.V.A. în Romania, conform art. 153 Cod fiscal, achiziționează terenuri agricole. La data achiziționării acestor terenuri, societatea nu a decis dacă aceste terenuri vor fi exploatate în scopul cultivării cerealelor, date în arendă sau vândute (optând sau nu pentru taxare). Pe perioada procesului de achiziționare a terenurilor agricole (care poate dura câțiva ani, timp în care societatea nu realizează venituri), se deduce T.V.A. aferentă diverselor achiziții (combustibil, contabilitate, taxe notariale etc.).

Având în vedere faptul că la momentul deducerii nu se știe dacă taxa dedusă este aferentă unor operațiuni impozabile sau scutite fără drept de deducere, nu se poate calcula pro-rata și nu se poate ține o evidență strictă pe tipuri de operațiuni, are societatea dreptul de deducere a taxei?

În principiu nu, dacă societatea nu și-a exprimat opțiunea de taxare; terenurile agricole sunt scutite de T.V.A. și în cazul operațiunilor de vânzare-cumpărare, și în cazul operațiunilor de arendare. Doar dacă societatea ar face dovada că le cultivă, ar fi altă situație, lucru de altfel greu de realizat pentru o perioada lungă de timp.

Dacă activitatea societății constă în vânzarea și arendarea terenurilor agricole, iar organul fiscal consideră că activitatea societății este o activitate scutită de T.V.A., fără drept de deducere, nu se acceptă exercitarea dreptului de deducere nici pentru cheltuielile diverse efectuate de societate.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here