Un proiect de hotărâre de Guvern, iniţiat de MFP, prevede abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 641/1992 privind modificarea taxei speciale pentru îndeplinirea formalităţilor vamale la transporturile rutiere internaţionale, instituită prin H.C.M. nr. 917/1975. Reglementarea propusă are drept sdcop alinierea la normativele comunitare în domeniu.

În aplicarea prevederilor art.1 din Hotărârea Guvernului nr.641/1992 privind modificarea taxei speciale pentru îndeplinirea formalităţilor vamale la transporturile rutiere internaţionale, instituită prin H.C.M. nr. 917/1975, autoritatea vamala este împuternicită să încaseze, la intrarea în ţară, o taxă specială în valută (20 dolari SUA), pentru îndeplinirea formalităţilor vamale la trecerea frontierei de stat a României pentru mijloacele de transport rutiere destinate transporturilor de mărfuri în trafic internaţional, pentru fiecare autovehicul şi pentru fiecare remorca sau semiremorcă.

Potrivit dispoziţiilor din acelaşi act normativ, sunt exceptate de la plata taxei speciale în valută autovehiculele înmatriculate în România, precum şi cele înmatriculate în ţări care nu percep astfel de taxe pentru îndeplinirea formalităţilor vamale la trecerea frontierei de stat pentru autovehicule româneşti.

La art.4 din H.G. nr.641/1992, se menţionează că Ministerul Transporturilor are obligaţia de a pune la dispoziţia Autorităţii Naţionale a Vămilor lista ţărilor care percep asemenea taxe la trecerea frontierei de stat ale acestora de către mijloacele de transport româneşti, altele decât taxele pentru drumuri. În aplicarea actului normativ mai sus menţionat şi în baza ultimei comunicări (nr.43/1041/2003) primită de la Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, autoritatea vamală încasează în prezent taxa specială pentru îndeplinirea formalităţilor vamale la trecerea frontierei de stat a României pentru mijloacele de transport rutiere înmatriculate în Irlanda, Norvegia, Portugalia şi Turcia.

Proiectul de hotărâre are ca scop abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 641/1992 privind modificarea taxei speciale pentru îndeplinirea formalităţilor vamale la transporturile rutiere internaţionale, instituită prin H.C.M. nr. 917/1975, având în vedere următoarele:

– perceperea unei astfel de taxe speciale pentru îndeplinirea formalităţilor vamale – fie de către alte state membre UE mijloacelor de transport rutiere înmatriculate în România, fie de către autorităţile române mijloacelor de transport rutier înmatriculate în alte state membre UE – este contrară acquis-ului comunitar;

– transportul rutier de mărfuri în cadrul UE se desfăşoară pe baza licenţei comunitare, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr.881/1992, cu modificările şi completările ulterioare şi Regulamentul (CE) nr.1072/2009;

– transportul rutier de mărfuri în regim ţară terţă non-UE se efectuează în baza autorizaţiilor multilaterale CEMT;

– acordurile bilaterale în domeniul transporturilor rutiere internaţionale, încheiate de România şi care sunt gestionate de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, nu prevăd plata unei taxe speciale pentru îndeplinirea formalităţilor vamale, fapt confirmat şi de Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri din România;

– închiderea punctelor vamale cu ţările membre UE, rămânând doar cele de la frontiera cu Moldova, Serbia şi Ucraina.

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 641/1992 privind modificarea taxei speciale pentru îndeplinirea formalităţilor vamale la transporturile rutiere internaţionale urmează să fie abrogată la data intrării în vigoare a hotărârii de Guvern aflată în fază de proiect, spre aprobare.

Sursa: MFP

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here