Ordinul MS nr. 388/2016 privind stabilirea cuantumului taxei pentru participarea la concursul de rezidenţiat pe post şi pe loc în medicină – sesiunea 22 mai 2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 240 din 31 martie 2016 (M.Of. nr. 240/2016).

Văzând Referatul de aprobare nr. ACP 3.046 din 28 martie 2016 al Direcţiei generale resurse umane, juridic şi contencios din cadrul Ministerului Sănătăţii,

având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) şi art. 18 din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1.

(1) Cuantumul taxei de participare la concursul de rezidenţiat pe post şi pe loc în medicină – sesiunea 22 mai 2016 – se stabileşte la suma de 360 lei/participant.

(2) Taxa se va plăti în contul IBAN RO36TREZ70020E365000XXXX, CUI 4266456, DTMB (Direcţia de Trezorerie a Municipiului Bucureşti), beneficiar Ministerul Sănătăţii, adresa: str. Cristian Popişteanu nr. 1-3, sectorul 1, Bucureşti, cod: 010024.

Art. 2.

(1) Sumele încasate din plata taxelor se fac venit la bugetul Ministerului Sănătăţii şi se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor de personal şi materiale necesare susţinerii concursului de rezidenţiat.

(2) Din sumele încasate, o cotă de maximum 80% se va repartiza Universităţii de Medicină şi Farmacie Târgu Mureş, în vederea acoperirii cheltuielilor ocazionate de organizarea concursului de rezidenţiat.

(3) Repartizarea sumelor către Universitatea de Medicină şi Farmacie Târgu Mureş se va face proporţional cu numărul de candidaţi care susţin concursul în centrul universitar respectiv şi nota de calcul estimativ privind cheltuielile ocazionate de organizarea concursului de rezidenţiat, însuşită sub semnătură de rector.

(4) Ministerul Sănătăţii va încheia contract cu Universitatea de Medicină şi Farmacie Târgu Mureş, contract pe baza căruia se stabilesc atât obligaţiile şi responsabilităţile părţilor, cât şi sumele ocazionate de cheltuielile de organizare şi desfăşurare suportate din taxa de înscriere la concurs.

Art. 3.

Direcţia generală resurse umane, juridic şi contencios şi Direcţia generală buget şi contabilitate din Ministerul Sănătăţii, respectiv Universitatea de Medicină şi Farmacie Târgu Mureş vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătăţii, Patriciu-Andrei Achimaş-Cadariu

Bucureşti, 29 martie 2016.

Nr. 388.

Ai nevoie de OG nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here