Pe 28 septembrie 2011, Comisia Europeană a prezentat o propunere de taxă pe tranzacţiile financiare, aplicabilă în cele 27 de state membre ale Uniunii Europene. Taxa ar urma să se aplice tuturor tranzacţiilor cu instrumente financiare care au loc între instituţii financiare, atunci când cel puţin una dintre părţile tranzacţiei este situată în UE.

Potrivit propunerii avansate de Comisie, ar urma să se aplice o taxă de 0,1 % în cazul acţiunilor şi al obligaţiunilor şi o taxă de 0,01 % în cazul contractelor de instrumente financiare derivate. Prin această măsură, s-ar putea colecta anual aproximativ 57 miliarde EUR. Comisia a propus ca taxa să intre în vigoare începând de la 1 ianuarie 2014.

Două motive au stat la baza propunerii Comisiei de instituire a unei noi taxe pe tranzacţiile financiare.

În primul rând, pentru ca sectorul financiar să aibă o contribuţie echitabilă într-un moment în care statele membre sunt obligate la măsuri de consolidare fiscală. Sectorul financiar a avut un rol în apariţia crizei economice. Guvernele și cetăţenii europeni în ansamblu au suportat costul vastelor planuri de salvare vizând sectorul financiar, finanţate din taxele plătite de contribuabili. În plus, sectorul financiar este subimpozitat în comparaţie cu alte sectoare. Prin această propunere s-ar genera importante venituri fiscale suplimentare, cu care sectorul financiar să contribuie la finanţele publice.

În al doilea rând, un cadru coordonat la nivelul UE ar contribui la consolidarea pieţei unice a UE. Astăzi, în 10 state membre se aplică o formă de taxă pe tranzacţiile financiare. Prin această propunere, s-ar introduce noi cote minime ale taxei şi s-ar armoniza diversele taxe pe tranzacţiile financiare existente în UE. Aceste măsuri vor contribui la reducerea denaturărilor concurenţei de pe piaţa unică, vor descuraja tranzacţiile riscante şi vor completa măsurile de reglementare vizând evitarea unor viitoare crize. Taxa pe tranzacţiile financiare la nivelul UE ar consolida poziţia UE de susținere a unor reguli comune pentru introducerea unei astfel de taxe la nivel global, în special prin G20.

Veniturile generate de taxă ar fi împărţite între UE şi statele membre. O parte din acestea ar fi utilizate ca o resursă proprie a UE, ceea ce ar permite reducerea contribuţiilor naţionale. Statele membre pot decide să-și crească veniturile din taxă impozitând tranzacţiile financiare cu o cotă mai mare.

Context. Ca urmare a crizei, datoria publică la nivelul celor 27 de state membre UE, care reprezenta mai puțin de 60 % din PIB în 2007, a crescut la 80 % în anii următori. Sectorul financiar a primit un sprijin financiar substanţial din partea guvernelor. Statele membre au alocat 4 600 miliarde EUR pentru planurile de salvare a sectorului financiar în timpul crizei. În plus, sectorul financiar a beneficiat de taxe scăzute în ultimii ani. Sectorul financiar se bucură de un avantaj fiscal de aproximativ 18 miliarde EUR pe an ca urmare a scutirii de la TVA a serviciilor financiare. Prin introducerea unei noi taxe pe sectorul financiar, instituţiile financiare ar participa la acoperirea costului redresării economice şi s-ar descuraja tranzacţiile riscante şi neproductive.

Taxa pe tranzacţiile financiare vizează 85 % din tranzacţiile financiare care au loc între instituţii financiare. Taxa nu s-ar aplica cetăţenilor şi societăţilor comerciale. Ipotecile imobiliare, împrumuturile bancare, contractele de asigurări şi alte activităţi financiare obişnuite desfăşurate de persoane fizice sau întreprinderi mici nu intră în sfera de aplicare a propunerii.

Comisia studiază deja de câteva luni ideea impozitării sectorului financiar la nivelul UE. Pe 29 iunie 2011, în contextul cadrului financiar multianual, Comisia a anunţat că va propune instituirea unei taxe pe tranzacţiile financiare, ca resursă proprie pentru bugetul UE.

Decizia vine în urma unei analize a diverselor instrumente fiscale prin care s-ar putea asigura participarea sectorului financiar la redresarea economiei UE.

În paralel, începând din 2009 Comisia a analizat modalităţile de introducere a unei taxe pe tranzacţiile financiare la nivel global, împreună cu partenerii săi internaţionali, în cadrul G20 (Pittsburgh, Toronto).

Etapele următoare. Propunerea va fi discutată de toate statele membre în Consiliul de Miniştri al UE, iar Comisia o va prezenta în cadrul summitului G20 din noiembrie.

Pentru textul integral al propunerii şi studiul în care se analizează diversele instrumente fiscale, a se vedea:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/other_taxes/financial_sector/index_en.htm

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here