Ministerul Mediului instituie proceduri pentru implementarea „Declaraţiei electronice”, corelată cu sistemul de taxe, contribuții, penalități și alte sume datorate Fondului pentru mediu cu titlul de obligații fiscale.

Măsura este cuprinsă într-un proiect de ordin de ministru, aflat în dezbatere publică pe pagina instituției, urmând a fi adoptată și dezvoltată de Administrația Fondului pentru Mediu şi pusă la dispoziția contribuabililor și a plătitorilor în mod gratuit.

Reprezentații instituției susțin, în nota de fundamentare a proiectului, că utilizând acest sistem de raportare, “agenţii economici vor beneficia de o serie de avantaje: excluderea necesităţii de deplasare la sediul instituției, economisirea resurselor alocate pentru raportare fiscală, flexibilitatea orarului de prezentare a declaraţiilor”.
 
Ordinul ministrului mediului nr. 591/2017 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului “Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu” şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 288 din 24 aprilie 2017, se modifică și se completează după cum urmează:
 
La articolul 3, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:
 
”(1) Declaraţia privind obligaţiile la Fondul pentru mediu se depune în format editat pe suport hârtie sau se transmite în format electronic la Administraţia Fondului pentru Mediu.

(2) Formularul pe suport hârtie şi formatul electronic al declaraţiei prevăzute la art. 1 se editează folosindu-se programul informatic de asistenţă pus la dispoziţia contribuabililor/plătitorilor, în mod gratuit, de către Administraţia Fondului pentru Mediu, la adresa http:www.afm.ro.”
 
Proiectul mai prevede ca pentru declararea unei singure obligaţii de plată, pentru aceeaşi perioadă de raportare, să nu se utilizeze simultan mai multe metode de depunere a declaraţiilor fiscale. Dacă vor exista astfel de cazuri, va fi luată în considerare prima declarație depusă.
 
La articolul 3, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:
 
”(4) În declaraţii nu se înscriu taxe, contribuţii sau alte sume datorate la Fondul pentru mediu, stabilite prin decizii emise de organul fiscal ca urmare a acţiunilor de inspecție fiscală.”
 
Sugestiile și propunerile cu privire la această măsură pot fi transmise în termen de 10 zile de la data de 23 noiembrie 2017, pe adresa de e-mail a ministerului Mediului, urmând ca după această perioadă, ordinul să fie semnat de ministru și publicat în Monitorul Oficial.

Ai nevoie de Ordinul nr. 591/2017 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului “Declarație privind obligațiile la Fondul pentru mediu” și a instrucțiunilor de completare și depunere a acestuia? Îl poți obține în varianta actualizată, în format .PDF sau .MOBI apăsând AICI!
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here