Prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr.1032 /2011, publicat în M.Of. nr.196 din 22 martie a.c. a fost modificat Ordinul  nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu, dată în temeiul prevederilor ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

În cele ce urmează ne oprim asupra modului de calcul al contribuţiei prevăzute la art. 9 alin. (1)
lit. s) din O.U.G. nr. 196/2005, respectiv obligaţia de a plăti la Fondul pentru mediu taxa de 2 lei/l aplicată uleiurilor ce fac obiectul Hotărârii Guvernului nr.235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate revine operatorilor economici care introduc pe piaţa naţională astfel de produse.

Taxa se plăteşte anual numai în cazul neîndeplinirii obligaţiilor anuale de gestionare a uleiurilor uzate prevăzute în anexa nr. 4 la O.U.G. nr. 196/2005.

Taxa se plăteşte pentru diferenţa dintre cantitatea corespunzătoare obligaţiilor anuale de gestionare a uleiurilor uzate şi cantitatea de uleiuri uzate efectiv gestionată de operatorii economici care introduc uleiuri pe piaţa naţională.

Pentru uleiurile în care, ulterior introducerii pe piaţa naţională, se introduc diferite adaosuri, cum ar fi aditivi sau alte substanţe organice ori anorganice, pentru obţinerea unor proprietăţi speciale, nu se datorează această taxă.

Obligaţiile anuale de gestionare a uleiurilor uzate se realizează de către operatorii economici care introduc astfel de uleiuri pe piaţa naţională, prin asigurarea organizării sistemului de gestionare a uleiurilor uzate, în mod individual sau prin terţii indicaţi autorităţilor publice centrale pentru protecţia mediului, astfel cum se precizează în art. 9 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr.235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate.

Operatorii economici care au obligaţia de a plăti la Fondul pentru mediu taxa de 2 lei/l aplicată uleiurilor uzate trebuie să dovedească realizarea obiectivelor prin documente justificative contabile şi extracontabile sau de altă natură, din care să rezulte:

● cantităţile de uleiuri introduse pe piaţa naţională, operatorul economic care colectează uleiurile uzate în numele lor şi datele de identificare ale acestuia;

● cantităţile de uleiuri gestionate prin valorificare/eliminare, operaţiunea de valorificare/eliminare folosită, operatorul economic care a efectuat operaţiunea respectivă şi datele de identificare ale acestuia.

Obligaţia de declarare are ca termen data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea, cantităţile de uleiuri introduse pe piaţa naţională şi cantităţile de uleiuri uzate gestionate.

Operatorii economici sunt obligaţi să declare şi să plătească anual, până la data de 25 a lunii ianuarie a anului următor celui în care s-a desfăşurat activitatea, suma datorată pentru neîndeplinirea obligaţiilor anuale de gestionare a uleiurilor uzate prevăzute în anexa nr. 4 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

*

ANEXA Nr. 4 a fost introdusă prin punctul 31 din Ordonanţa de urgenţă nr.15/2010 pentru modificarea art. 13 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, astfel cum a fost aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.167/2010 care a fost publicată în Monitorul oficial nr.504 din 20 iulie 2010.

Anexa, în vigoare, aşadar, de la 20.07.2010, precizează etapizarea obligaţiilor anuale de gestionare a uleiurilor uzate – în procente din cantitatea de uleiuri introduse pe piaţa naţională, astfel:

– pentru anul 2011 – 40%;

– pentru anul 2012 – 60%;

– începând cu anul 2013 – 80% din din cantitatea de uleiuri introduse pe piaţa naţională.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here