Taxa pentru colectarea apei de ploaie nu îndeplineşte nici cele mai elementare condiţii ale unei norme legale, aşa că nu mai trebuie plătită de cetăţeni şi companii private, potrivit unui proiect de lege. Parlamentarii propun modificarea şi completarea art. 42 din Legea nr. 51/2006 – Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, astfel încât acest tarif să nu mai fie impus.

Iniţiatorii susţin că, în acest moment, administraţia din ţara noastră permite operatorilor de apă şi canalizare perceperea acestei taxe, de la instituţiile de stat, de la cetăţeni şi de la firmele private, dar cuantumul este calculat pe nişte date indirecte, statistici şi predicţii, respective cât a plouat, cât plouă şi cât se estimează că va ploua într-o anumită regiune. Ori normal ar fi ca taxa să fie calculată pe baza datelor care privesc câtă apă de ploaie s-a colectat efectiv într-o reţea de canalizare: “Cum poate contribuabilul să înţeleagă sarcina care-i revine, dacă afară nu plouă? De ce să plăteşti, dacă nu beneficiezi?”, se întreabă deputaţii şi senatorii care vor eliminarea acestei taxe.

O a doua condiţie pentru respectarea unei norme legale este ca plătitorul de taxă să beneficieze de acel serviciu, iar banii încasaţi să fie destinaţi funcţionării şi îmbunătăţirii serviciului respectiv. Ori în cazul unor inundaţii şi depăşirii, aşadar, a debitului în reţeaua de canalizare, spun parlamentarii, statul acoperă prejudiciile, nu operatorul de apă şi canalizare care a colectat taxa de ploaie:

Pentru aceste motive, considerăm că finanţarea acestor servicii de colectare a apelor pluviale trebuie să reprezinte o atribuţie şi o sarcină a administraţiei. Astfel, modalitatea de colectare, debitele, unitatea de măsură şi unitatea de taxare, metodologia de calcul şi indocatorii utilizaţi, existenţa sau inexistenţa precipitaţiilor într-un anumit timp şi loc – toate aceste elemente trebuie determinate, negociate şi rezolvate strict între administraţie şi operatorii de apă şi canalizare.”

Art. 42 din Legea nr.51/2006, Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 21 martie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

“După alineatul (8) al art. 42 se introduce un nou alineat, alineatul (8 indice 1), cu următorul cuprins:

(8 indice 1) Impunerea de tarife în cazurile şi prin metodele indicate în alin. (8) nu poate avea ca destinatari persoane fizice şi persoane juridice de drept privat.”

Proiectul legislativ a fost repins de Senat, dar a fost trimis pentru raport la comisiile permanente din Camera Deputaţilor. Dacă va fi adoptat aici, Camera Deputaţilor este cameră decizională.

Ai nevoie de Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

1 COMENTARIU

  1. Daca veti studia Regulamnetul ANRSC veti constata ; Companiile incaseaza ilegal prestatia pt evacuarea apei menajere de la locuinteke individuale asa cum rezulta din scrisnr 32468/DC/18.09.2015 din care prezint o copie.
    , legalitatea tarifului avand in vedere precizarile din Regulament art 177 alin 1 “ cantitatea de ape uzata evacuata de utilizatorii casnici, stabilita in cadrul contractului de prestare/furnizare a serviciului, reprezinta o cota procenruala, de regula, intre 80 si 100 % din cantitatea totala de apa rece furnizata, prin hotarare a autoritatii ad-tiei publice locale, PE BAZA UNUI STUDIU DE SPECIALITATE EFECTUAT DE UN INSTITUT DE SPECIALITATE ” aspect pe care cei care au aprobat nu l-au respectat incalcand astfel legea. Anexez scrsisoare ANRSC nr 323468DC/23.09.2015 si copia paragarfului care ne intereseaza ;

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here