Ordinul nr. 20/2023 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.343/2018 privind aprobarea valorii tarifului datorat pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor aflate în extravilan, precum şi pentru introducerea terenurilor agricole în intravilan este în vigoare de la 19 ianuarie 2023.

Clasa terenului agricol 1 2 3 4 5
Tarif – lei/m2 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00
Valoarea tarifului indexat cu coeficientul de inflaţie – lei/m2 4,552 3,983 3,414 2,845 2,276

 

Potrivit Ordinului, coeficientul de inflaţie, aplicabil pentru perioada anului 2023 este în valoare de 13,8%, conform datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică.

Valoarea tarifului datorat pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor aflate în extravilan, precum şi pentru introducerea terenurilor agricole în intravilan se calculează înmulţind suprafaţa în m2 cu valoarea tarifului indexat cu coeficientul de inflaţie din tabel.

Valoarea tarifului indexat cu coeficientul de inflaţie datorat pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor aflate în extravilan, precum şi pentru introducerea terenurilor agricole în intravilan, prevăzut în prezenta anexă, se aplică până la data de 31 decembrie 2023, cu posibilitatea prelungirii acestei perioade în anul următor până la data publicării coeficientului de inflaţie de către Institutul Naţional de Statistică pe pagina oficială de internet, aplicabil anului următor, şi aprobării valorii actualizate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here