Ordinul nr. 68/C/2023 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea expertizelor criminalistice în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice şi al laboratoarelor interjudeţene din subordine este în vigoare de la 31 ianuarie 2023.

Tarifele pentru efectuarea expertizelor criminalistice în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice şi al laboratoarelor interjudeţene din subordine se actualizează anual.

Institutul Naţional de Expertize Criminalistice va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului justiţiei nr. 62/C/2020 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea expertizelor criminalistice în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice şi al laboratoarelor interjudeţene din subordine, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 29 din 16 ianuarie 2020, se abrogă.

Genul expertizei Situaţia Tariful*) expertizei în funcţie de obiectivele dispuse
(lei)
1-3 probleme Pentru fiecare problemă suplimentară
Expertiză criminalistică Prima expertiză 1.368 137
Fiecare nouă expertiză 1.368 137

 

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here