Modificările au fost aduse prin Ordinul comun nr. 824/2272/2014 pentru modificarea unor acte normative în domeniul gestionării deşeurilor, emis de miniştrii mediului şi economiei, publicat în Monitorul oficial nr. 460/2014.

O reglementare ministerială din 2012 a aprobat Procedura şi criteriile de evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective şi de evaluare şi aprobare a planului de operare pentru producătorii care îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile privind gestionarea deşeurilor de baterii şi acumulatori. Reglementarea – Ordinul nr. 2.743/3.189/2011 – a fost dată în temeiul H.G. nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, cu modificările şi completările ulterioare.

Comisia de evaluare şi autorizare este cea care analizează documentaţia depusă de către solicitant şi decide cu privire la licenţa de operare, pe baza unor tarife care, recent, au fost modificate, prin Ordinul comun menţionat în introducere.

Tarife modificate

Pentru analizarea documentaţiei de autorizare a organizaţiilor colective, a planului de operare al producătorilor individuali, a documentaţiei pentru revizuirea licenţei de operare a organizaţiilor colective, de revizuire a planului de operare al producătorilor individuali se înregistrează tariful în cuantum de 10.000 lei care trebuie achitat la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, în contul indicat de Secretariatul Comisiei, de către operatorul economic care depune documentaţia în cauză, iar suma rezultată se varsă la bugetul de stat.

Prin aceste modificări, dispar tarifele diferenţiate, prevăzute în reglementarea anterioară pe care o puteţi consulta în caseta foto de mai jos.

Notă: În caseta foto puteţi vedea o parte dintre modificările aduse de Ordinul nr. 824/2272/2014 la Ordinul nr. 2743/3189/2011 (în stânga – forma veche, în dreapta – forma nouă). Atenţie: Urmărirea modificărilor la nivel de paragraf este disponibilă doar abonaţilor Lege5. Foto: Lege5 Online

tarife_de
Sursa foto: Lege5.ro

Corelativ, au fost operate modificările, privind tarifele, şi în:

  • Procedura şi criteriile de evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare şi valorificare energetică a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, aprobate prin Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului economiei şi comerţului nr. 1.225/721/2005, publicat în Monitorul Oficial nr. 1.161/2005, prevăzându-se că pentru analizarea/evaluarea documentaţiei de autorizare/ reautorizare/revizuire se înregistrează tariful în cuantum de 10.000 lei care trebuie achitat în contul indicat de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, de către operatorul economic care depune documentaţia în cauză, iar suma rezultată se varsă la bugetul de stat.
  • Procedura şi condiţiile de autorizare a persoanelor juridice în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de reutilizare, reciclare şi valorificare energetică a vehiculelor scoase din uz, aprobate prin Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului economiei şi comerţului nr. 1.224/722/2005, publicat în Monitorul Oficial nr. 1.178/2005, cu modificările ulterioare, astfel că pentru analizarea/evaluarea documentaţiei de autorizare/ reautorizare/vizare anuală/revizuire se înregistrează tariful în cuantum de 10.000 lei care trebuie achitat în contul indicat de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, de către operatorul economic care depune documentaţia în cauză, iar suma rezultată se varsă la bugetul de stat.

Actele normative prezentate în acest articol pot fi consultate integral pe Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here