Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) propune scăderea tarifelor plătite între operatorii de telefonie mobile pentru portarea numerelor, conform reglementărilor europene. Nivelul maxim propus de ANCOM, printr-un proiect aflat în dezbatere publică, este de 4,4 euro, iar cel actual, de 7,8 euro, a fost stabilit în 2010 pe baza unei analize comparative de tip benchmark, cu informații de la 25 din cele 37 de țări membre al Grupului Reglementatorilor Independenți.

Reprezentanții autorității susțin, în nota de fundamentare, că s-a ținut cont de numărul mare de portări din ultimii ani, mai ales că această operațiune “oferă utilizatorilor libertate deplină de alegere, pentru că permite păstrarea numărului la schimbarea furnizorului de servicii de comunicaţii electronice”.

Conform actului normativ postat pe pagina ANCOM, tariful de gros pentru portarea numerelor este destinat să acopere costurile furnizorului donor generate de portarea numărului la furnizorul acceptor. Costurile de portare sunt generate de activităţile tehnice (realizarea portării numărului respectiv), operaţionale şi administrative, precum şi de actualizarea bazelor de date locale utilizate şi a bazei de date centralizate. 

La articolul 19 din Decizia ANRC nr. 144/2006 privind implementarea portabilităţii numerelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 19 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Costurile furnizorului donor determinate de portarea numărului, inclusiv cele administrative, sunt datorate de furnizorul acceptor. Tarifele percepute de către furnizorul donor potrivit prevederilor acestui alineat nu vor depăşi:

a) 4,4 euro pentru fiecare număr portat, în cazul portabilităţii numerelor geografice, numerelor independente de locaţie şi al numerelor nongeografice, altele decât cele pentru servicii de comunicații electronice destinate publicului, furnizate la puncte mobile;

b) 1,9 euro pentru fiecare număr portat, în cazul portabilităţii numerelor nongeografice pentru servicii de comunicații electronice destinate publicului, furnizate la puncte mobile.”

ANCOM propune ca tarifele maxime indicate mai sus să intre în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, partea I, a deciziei prin care se modifică prevederile art. 19 alin. (2) din Decizia președintelui ANRC nr. 144/2006.

Ai nevoie de Decizia nr. 144/2006 privind implementarea portabilității numerelor? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here