Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediu de Afaceri şi Turism a publicat locurile şi perioadele de desfăşurare ale târgurilor regionale organizate în cadrul Programul naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului 2014.

Calendarul târgurilor

Târgurile se vor desfăşura după următorul calendar:

Ploieşti, Halele Centrale: 2-6 aprilie 2014

Pavilionul Expoziţional Constanţa: 12-16 aprilie 2014
Iaşi, Sala Atrium-Palas: 30 aprilie-4 mai 2014
Cetatea Sighişoara: 30 iulie-3 august 2014
Braşov, International Trade Center: 3-7 septembrie 2014
Timişoara, Muzeul Satului Bănăţean: 18-22 septembrie 2014
Cluj, Expo Transilvania: 8-12 octombrie 2014

Ce se urmăreşte prin Program

Acest program multianual îşi propune să stimuleze dezvoltarea meşteşugurilor şi a micii industrii din România, întărirea clasei de mici meşteşugari şi artizani, care îşi desfăşoară activitatea individual sau organizat prin intermediul asociaţiilor ori al altor organizaţii, în special în localităţile rurale, dar şi în cele urbane, protejarea meseriilor care presupun un număr mare de operaţii executate manual în practicarea lor şi relansarea serviciilor şi a produselor realizate de aceştia, în special a celor cu specific tradiţional, inclusiv obiecte de artă populară şi artizanat, promovarea acestor produse şi servicii pe pieţele naţionale şi internaţionale.
Programul este parte integrantă a Săptămânii Europene a IMM-urilor 2014, care va avea loc în cursul lunii noiembrie. Săptămâna Europeană a IMM-urilor 2014 este o campanie de promovare a antreprenoriatului în Europa şi de informare a antreprenorilor despre ajutorul de care pot beneficia la nivel european, naţional şi local. Acest eveniment pune la dispoziţia IMM-urilor o gamă largă de informaţii, sfaturi, ajutor şi idei în scopul dezvoltării activităţilor acestora. Săptămâna Europeană a IMM-urilor 2014 încurajează şi ajută IMM-urile să-şi atingă potenţialul maxim.

Târgurile regionale

Programul constă în organizarea Târgurilor Regionale pentru Artizanat şi Meşteşuguri 2014 pe o perioadă de cinci zile.
În cadrul târgurilor regionale, beneficiarii eligibili vor putea prezenta produsele proprii (meşteşugăreşti şi/sau de artizanat) şi vor putea desfăşura activităţi economice în condiţiile legislaţiei în vigoare. De asemenea, beneficiarii prezenţi la târguri vor putea organiza la standul propriu, pentru vizitatorii interesaţi, sesiuni de ateliere de lucru.
Acţiunile desfăşurate în cadrul Programului sunt:
– organizarea unor târguri regionale ale meşteşugarilor şi artizanilor sub forma unei expoziţii cu vânzare;
– organizarea de seminarii, mese rotunde, ateliere de lucru şi prezentări în scopul promovării produselor şi serviciilor realizate de către artizani şi meşteşugari,  câştigării de pieţe externe noi pentru acest tip de produse şi servicii, creşterii numărului întreprinzătorilor de succes şi a îmbunătăţirii competenţelor antreprenoriale, obţinerii vizibilităţii pe piaţă atât a meşteşugarilor, cât şi a produselor şi serviciilor furnizate de aceştia, promovării serviciilor şi produselor realizate apelându-se la tehnologii simple şi având o componentă de prelucrare manuală semnificativă, în special utilizându-se tehnologii tradiţionale;
– diseminarea de materiale informative.
Acţiunile legate de organizarea şi desfăşurarea programului se realizează de către Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediu de Afaceri şi Turism, direct şi/sau pe bază de contracte încheiate cu persoane fizice şi/sau juridice de drept public sau privat, în condiţiile legii, în colaborare cu Oficiile Teritoriale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie.
Din bugetul alocat desfăşurării activităţilor specifice programului se pot suporta următoarele: editare/multiplicare de broşuri, materiale de promovare şi prezentare, construcţia unui site dedicat evenimentului, elementele de identitate vizuală, închiriere spaţii, transmitere de invitaţii, cheltuieli de protocol, cheltuieli cu transportul produselor care vor fi prezentate la Târguri, cu transportul beneficiarilor, precum şi alte cheltuieli necesare organizării manifestărilor.

Tipurile de ajutor financiar

Se asigură participarea gratuită la târg pentru beneficiarii selectaţi în urma înscrierii online în program. Vor fi suportate cheltuielile de transport pentru beneficiari şi pentru produsele acestora (dacă este cazul), cheltuielile de cazare a beneficiarilor pe perioada desfăşurării evenimentului etc. doar pentru participarea la Târg. Se acordă finanţare pentru transportul produselor, în cazul în care acestea necesită un transport separat şi nu pot fi transportate în acelaşi mijloc de transport cu beneficiarul.

Suma maximă acordată unui beneficiar pentru transport, cumulat, nu va depaşi 1000 de lei. În limita sumei de 1000 de lei, beneficiarul îşi poate deconta transportul. În cazul în care suma totală cheltuită depăşeşte 1000 de lei, diferenţa va fi suportată de către beneficiar. În cazul în care beneficiarul se deplasează cu autoturismul personal, acesta va primi contravaloarea a 7,5 litri de carburant la 100 de km parcurşi. Cheltuielile privind transportul vor fi decontate în baza documentelor justificative în maximum zece zile lucrătoare de la închiderea târgurilor. În cadrul prezentului Program, TVA este cheltuială neeligibilă.

Găsiţi mai multe informaţii pe site-ul Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediu de Afaceri şi Turism.
——————————(P)——————————
Legislaţia românească este accesibilă în Lege5 – soft de documentare legislativă disponibil în variantele OnlineDesktop şi Mobile.
Destinat atât specialiştilor, cât şi novicilor, Lege5 este bazat pe un motor de căutare performant şi uşor de folosit. Totodată, Lege5 oferă o bază de date (actualizată constant) ce acoperă atât legislaţia românească şi europeană, cât şi jurisprudenţa românească şi europeană. Baza include gratuit toate documentele publicate în Monitorul Oficial, dar şi achiziţii publice, modele şi formulare.
Află mai multe despre Lege5 de AICI.

L5S

Foto articol: FreeImages.com

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here