Parte integrantă a Săptămânii europene a IMM-urilor 2013, Târgul care va avea loc în cursul lunii noiembrie va primi susţinere financiară şi logistică de la Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii.
Târgului Naţional pentru Artizanat şi Meşteşuguri din acest an (TNAM 2013), care îşi propune susţinerea micilor meşteşugari în promovarea şi conservarea produselor proprii şi stimularea promovării mai largi a tradiţiilor autohtone, se va desfăşura timp de cinci zile în Bucureşti, în cursul lunii noiembrie. Programul va cuprinde organizarea unui târg naţional al meşteşugarilor şi artizanilor, sub forma unei expoziţii cu vânzare, precum şi alte evenimente (seminare, mese rotunde, ateliere de lucru şi prezentări), diseminarea de materiale informative.
Acţiunile legate de organizarea şi desfăşurarea Programului se realizează de către Departament, direct şi/sau pe bază de contracte încheiate cu persoane fizice şi/sau juridice de drept public sau privat, în condiţiile legii, în colaborare cu oficiile teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie.
Din bugetul alocat desfăşurării activităţilor specifice programului se pot suporta următoarele: editare/multiplicare de broşuri, materiale de promovare şi prezentare, realizarea unui site dedicat evenimentului, elementele de identitate vizuală, închirierea de spaţii, transmitere de invitaţii, cheltuieli de protocol, cheltuieli cu transportul produselor care vor fi prezentate la TNAM 2013, cu transportul şi/sau cazarea beneficiarilor, precum şi alte cheltuieli necesare organizării manifestărilor.

Tipurile de ajutor financiar

Se asigură participarea gratuită la TNAM 2013 pentru beneficiarii selectaţi în urma înscrierii online în Program.
Vor fi suportate cheltuielile de transport pentru beneficiari şi pentru produsele acestora (dacă este cazul) şi cheltuielile de cazare a beneficiarilor pe perioada desfăşurării evenimentului, doar pentru participarea la TNAM 2013. Se acordă finanţare pentru transportul produselor, în cazul în care acestea necesită un transport separat şi nu pot fi transportate în acelaşi mijloc de transport cu beneficiarul. Suma maximă acordată unui beneficiar pentru cazare şi transport, cumulat, nu va depăşi 1.250 lei, eventualele diferenţe urmând să fie suportate de către beneficiar. În cazul în care beneficiarul se deplasează cu autoturismul personal va primi contravaloarea a 7,5 litri de carburant la 100 km parcurşi. Cheltuielile privind transportul şi cazarea vor fi decontate în baza documentelor justificative pe care beneficiarul trebuie să le depună personal sau prin curier la oficiul teritorial pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie (OTIMMC) de care aparţine, în maximum zece zile lucrătoare de la închiderea târgului. În cadrul prezentului Program, TVA este cheltuială neeligibilă.

Procedura de implementare
a Programului naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului, aprobată prin Ordinul ministrului economiei nr. 169/2013, publicat în Monitorul oficial nr. 591/2013, detaliază:
obiectivele specifice ale Programului TNAM 2013;
încadrarea legală a participanţilor;
criteriile de eligibilitate pentru ajutor financiar.
Înscrierea în Program şi solicitarea acordului de principiu pentru participarea la TNAM 2013 se fac completând online formularul de înscriere în Program, accesând programenationale2013.aippimm.ro.
Data de la care este activă completarea formularului de înscriere se comunică pe site-ul www.aippimm.ro cu cel puţin cinci zile înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu-zis.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, obiectivul general al Programului îl constituie stimularea dezvoltării meşteşugurilor şi a micii industrii din România, întărirea clasei de mici meşteşugari şi artizani, care îşi desfăşoară activitatea individual sau organizat prin intermediul asociaţiilor ori al altor organizaţii, în special în localităţile rurale, dar şi în cele urbane, protejarea meseriilor care presupun un număr mare de operaţii executate manual în practicarea lor, relansarea serviciilor şi a produselor realizate de aceştia, în special a celor cu specific tradiţional, inclusiv obiecte de artă populară şi artizanat, şi promovarea acestor produse şi servicii pe pieţele naţionale şi internaţionale.
Notă: Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate gratuit în Lege5 Online. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora.

comentarii

1 COMENTARIU

  1. Din pacate, in bunul stil romanesc, targul din noiembrie s-a mutat… in octombrie! Mai mult, acest lucru a fost comunicat celor inscrisi cu doar o saptamana inaintea datei decalate. Un profesionalism desavarsit.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here