Ordonanța de urgență nr. 119/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice a fost publicat în Monitorul Oficial. Unele prevederi au intrat în vigoare la data publicării, 5 octombrie, altele vor intra la 15 octombrie 2021.

Ordonanţa a definit transportul ilegal de materiale lemnoase – transportul materialelor lemnoase care nu sunt însoțite de documente specifice de transport sau din care nu rezultă cu certitudine legalitatea provenienței acestora. În acest sens, materialele lemnoase transportate nu au proveniență legală dacă:

 • nu sunt însoțite de aviz de însoțire, conform normelor în vigoare;
 • sunt însoțite de aviz de însoțire al cărui termen de valabilitate nu a fost menționat sau a expirat;
 • nu sunt însoțite de avizele de însoțire emise pentru fiecare mijloc de transport în parte;
 • între volumul măsurat al materialelor lemnoase transportate și cel înscris în avizul de însoțire există o diferență, fiind considerată fără proveniență legală diferența de material lemnos constatată; dacă se constată o diferență de cel mult 10 mc, inclusiv, cu luarea în considerare a toleranțelor admise, sunt aplicabile prevederile prezentei legi, iar dacă se constată o diferență mai mare de 10 mc, cu luarea în considerare a toleranțelor admise, sunt aplicabile dispozițiile art. 68 din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 •  încărcarea/descărcarea materialelor lemnoase se face dintr-o/într-o altă locație față de cea raportată în SUMAL 2.0/înscrisă în avizul de însoțire.

De asemenea, potrivit Ordonanţei, constituie contravenție silvică și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei până la 20.000 lei administratorul/prestatorul de servicii silvice care încheie contracte de administrare/servicii silvice cu persoanele care dobândesc exclusiv dreptul de proprietate asupra masei lemnoase, fără a fi proprietar al terenului pe care este amplasată aceasta, cu excepția persoanei care are calitatea de a beneficia de uzufruct și demonstrează cu documente, potrivit prevederilor legii nr. 287/2009. Contractele încheiate sunt nule de drept.

Totodată, constituie contravenții silvice, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să constituie infracțiuni, și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei până la 3.000 lei nerespectarea obligațiilor privind înscrierea în amenajamentele silvice, în situația în care legea obligă la elaborarea amenajamentelor silvice, a suprafețelor preluate în compensare în situația în care au fost aprobate scoateri definitive fără a exista amenajament silvic în vigoare și asigurarea administrării sau serviciilor silvice în cazul terenurilor oferite în compensarea terenurilor care au făcut obiectul aprobării de scoatere definitivă, în termen de 30 de zile de la data predării-primirii terenului pentru care s-a aprobat scoaterea definitivă din fondul forestier.

Sancțiunea se aplică personalului silvic cu atribuții în acest sens conform fișei postului sau, în lipsa fișei postului, se aplică șefului ocolului silvic

Ordonanţa aduce schimbări şi privind  sancţinarea  faptei de tăiere, rupere ori scoatere din rădăcini a arborilor, fără drept, precum și distrugerea ori vătămarea de arbori din vegetația forestieră din afara fondului forestier național.

Ruperea, distrugerea, degradarea ori scoaterea din rădăcini, fără drept, de arbori, puieți sau lăstari din fondul forestier național, furtul de puieți sau lăstari care au fost tăiați ori scoși din rădăcini, din păduri, perdele forestiere de protecție, din terenuri degradate care au fost ameliorate prin lucrări de împădurire se sancționează cu amendă de la 1.000 lei până la 5.000 lei.

Iar tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini a arborilor, fără drept, precum și distrugerea ori vătămarea de arbori din vegetația forestieră din afara fondului forestier național se sancționează cu amendă și cu confiscarea materialelor lemnoase în cauză, după cum urmează:

 • cu amendă de la 1.000 lei până la 5.000 lei, pentru un volum de până la 10,00 mc, inclusiv;
 • cu amendă de la 5.000 lei până la 10.000 lei, pentru un volum cuprins între 10,01 și 30,00 mc, inclusiv;
 • cu amendă de la 10.000 lei până la 15.000 lei, pentru un volum cuprins între 30,01 și 100 mc, inclusiv;
 • cu amendă de la 15.000 lei până la 30.000 lei, pentru un volum cuprins între 100,01 și 500 mc, inclusiv;
 • cu amendă de la 30.000 lei până la 50.000 lei, pentru un volum de peste 500 mc.

Mai sunt introduse modificări privind anumit contravenţiile legate de curăţenia în pădure. Astfel,  constituie contravenții silvice și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei până la 20.000 lei următoarele fapte:

 • aruncarea sau depozitarea în fondul forestier național a reziduurilor menajere, industriale, petroliere sau rezultate din prelucrarea lemnului, a substanțelor chimice și a apei sărate. În acest caz, se aplică și sancțiunea complementară de obligare a contravenientului de a aduce terenul de îndată la starea inițială, pe cheltuiala sa;
 • neluarea de către proprietarii sau deținătorii de obiective legal amplasate în fondul forestier sau limitrof acestuia a măsurilor privind salubrizarea și igienizarea pădurilor limitrofe obiectivelor;
 • înființarea sau funcționarea de centre sau puncte de colectare permanente sau volante de achiziție a ciupercilor și fructelor de pădure, precum și a celorlalte produse nelemnoase specifice fondului forestier, fără avizul ocolului silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice.”

Totodată, constituie contravenții silvice și se sancționează cu avertisment sau amendă de la 1.000 lei până la 3.000 lei următoarele fapte:

 • efectuarea de fotografii ale mijlocului de transport încărcat cu materiale lemnoase, de către transportator, atunci când normele privind circulația materialelor lemnoase, aprobate în temeiul  73 din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, creează această obligație, din care nu se poate distinge/focaliza încărcătura;
 • transportul materialelor lemnoase fără fotografiile mijlocului de transport încărcat cu materiale lemnoase, atunci când normele privind circulația materialelor lemnoase, aprobate în temeiul  73 din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, instituie această obligație;
 • utilizarea tipurilor de pastă/cerneală termosensibilă sau care se poate șterge ușor prin mijloace mecanice, la completarea avizelor de însoțire în format letric.

Constituie contravenții silvice, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să constituie infracțiuni, și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei până la 3.000 lei următoarele fapte:

 • transportul materialelor lemnoase fără conexiune permanentă de date mobile active pe toată perioada transportului până la destinație, în baza informațiilor preluate din SUMAL 2.0;
 • transportul materialelor lemnoase fără receptorul GPS al dispozitivului mobil pornit pe toată perioada transportului până la destinație, în baza informațiilor preluate din SUMAL 2.0.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here