Ediţia de primăvară a Tabloului de bord al pieţelor de consum, publicată pe 29 mai, cu ocazia Summitului european dedicat consumatorilor 2012 arată că în 2011, pentru al doilea an la rând după declinul din 2009, s-au înregistrat îmbunătăţiri în multe ţări ale UE.

România iar nu este în cărţi!

Condiţiile privind situaţia consumatorilor se măsoară, de exemplu, prin încrederea consumatorilor în autorităţi, comercianţi cu amănuntul şi organizaţii ale consumatorilor, în siguranţa produselor, prin eficienţa soluţionării diferendelor şi satisfacţia față de tratamentul reclamaţiilor. Tabloul de bord indică, de asemenea, că nu este la fel de uşor pentru consumatori să cumpere din străinătate faţă de propria ţară, ceea ce înseamnă că nu au acces la o paletă mai largă de alegere şi la economii cu beneficii potenţiale de până la 204 miliarde EUR pe an.

Tabloul de bord al pieţelor de consum oferă dovezi şi semnale de avertisment cu privire la modul în care funcţionează piaţa unică pentru consumatorii din UE în ceea ce priveşte paleta de oferte, preţurile şi drepturilor consumatorilor. Ediţia de primăvară („Tabloul de bord al situaţiei consumatorilor”) examinează gradul de integrare a pieţei mărfurilor comercializate cu amănuntul şi condiţiile de la nivel naţional pentru consumatori.

Acesta include Indicele situaţiei consumatorilor, calculat pe baza calităţii reglementării privind consumatorii şi întreprinderile, a eficienţei soluţionării diferendelor şi a gestionării reclamaţiilor, a încrederii consumatorilor în autorităţi, comercianţi cu amănuntul, companii de publicitate şi organizaţii ale consumatorilor, precum şi a gradului de încredere în siguranţa produselor de pe piaţă. Aceste date permit statelor membre să evalueze comparativ performanţele lor în timp. Tabloul de bord se bazează mai ales pe anchete privind consumatorii şi comercianţii cu amănuntul, pe date Eurostat, precum şi pe informaţii primite de la statele membre.

Constatări principale

● Progresul în ceea ce priveşte situaţia consumatorilor la nivel naţional

Indicele 2011 arată o îmbunătăţire a condiţiilor consumatorilor pentru al doilea an consecutiv după declinul din 2009. Consumatorii se bucură de cele mai bune condiţii în Luxemburg, Regatul Unit, Danemarca, Austria, Irlanda, Finlanda, Țările de Jos, Belgia, Germania, Franţa şi Suedia (state membre aflate deasupra mediei UE).

● Decalajul privind comerţul electronic

Tabloul de bord arată că, în timp ce comerţul electronic continuă să se extindă, tranzacţiile rămân în mare măsură interne, în pofida potenţialului reprezentat de paleta mai largă de alegeri şi de economiile care se pot realiza dincolo de frontiere. Trebuie să se intensifice eforturile pentru exploatarea întregului potenţial al unei pieţe digitale cu adevărat unice. Consumatorii pot fi mai încrezători în cumpărăturile din alte ţări UE, deoarece îngrijorarea lor cu privire la comercianţii străini se arată a fi în mare măsură nefondată, iar comerţul electronic transfrontalier pare a fi cel puţin la fel de fiabil ca cel intern. Constatările sugerează că informarea mai eficientă cu privire la mecanismele transfrontaliere de consiliere, control şi despăgubire (reţeaua autorităţilor de control la nivel naţional şi centrele europene pentru consumatori, care oferă asistenţă şi consiliere gratuită consumatorilor care fac cumpărături pe piaţa unică) joacă un rol esenţial.

● Cunoştinţele privind drepturile consumatorilor sunt îngrijorător de scăzute

Mulţi consumatori nu îşi cunosc drepturile. Numai 12% din respondenţii la nivelul UE au putut răspunde la întrebări despre drepturile lor în calitate de consumatori în ceea ce privește garanţiile, perioadele de reflecţie şi ceea ce trebuie să facă în cazul în care primesc bunuri pe care nu le-au comandat. Numeroase întreprinderi nu îşi cunosc obligaţiile juridice faţă de consumatori. De exemplu, numai 27% din comercianţii cu amănuntul ştiau în ce termen trebuie să returneze clienţii produsele defecte.

● Persistă practicile comerciale neloiale

Persistă practicile comerciale ilegale. Începând din 2010, tot mai mulţi consumatori şi comercianţi cu amănuntul din UE au întâlnit reclame şi oferte false şi înşelătoare sau chiar frauduloase şi chiar mai mulţi au primit bunuri pe care nu le comandaseră.

Acesta este un motiv de îngrijorare la 7 ani după adoptarea Directivei privind practicile comerciale neloiale şi trebuie să se treacă la acţiuni mai ferme. Autorităţile trebuie să pună în aplicare normele deja existente pentru protejarea consumatorilor, mai ales a celor vulnerabili, împotriva acestor practici; consumatorii trebuie să poată să le distingă şi să le evite şi trebuie să existe soluţii mai rapide, mai simple şi mai ieftine pentru litigiile cu comercianţii, atât online, cât şi offline. Comisia va căuta modalităţi de intensificare a controlului, pentru a consolida încrederea consumatorilor în tranzacţiile transfrontaliere. Această idee va fi cuprinsă într-un raport cu privire la Directiva privind practicile comerciale neloiale.

Perspective de viitor

Noua Agendă UE pentru consumatori 2014-2020 este menită să confere drepturi consumatorilor şi să le întărească încrederea şi cunoştinţele, furnizându-le instrumentele necesare pentru a putea participa în mod activ pe piaţă, pentru a face ca piaţa să fie funcţională din punctul lor de vedere, pentru a le permite să-şi exercite puterea de a alege şi de a-şi vedea drepturile aplicate în mod adecvat. Odată adoptate, propunerile aflate în prezent în discuţie privind mecanisme de soluţionare a litigiilor cu comercianţii fără a fi nevoie să se facă apel la justiţie (soluţionare alternativă şi online a litigiilor – SAL/SOL), vor ajuta consumatorii europeni să îşi rezolve problemele indiferent unde şi cum achiziţionează un produs sau un serviciu în UE.

Versiunea integrală a Tabloului de bord:

http://ec.europa.eu/consumers/strategy/facts_en.htm#5CMS

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here