Tabloul celor 27 de fapte care se sancționează potrivit Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

1. Raportul pentru tranzacţii suspecte

 • Fapta care se sancționează:  nerespectarea prevederilor potrivit cărora entităţile raportoare sunt obligate să transmită un raport pentru tranzacţii suspecte exclusiv Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor dacă acestea cunosc, suspectează sau au motive rezonabile să suspecteze că:  bunurile provin din săvârşirea de infracţiuni sau au legătură cu finanţarea terorismului; sau persoana sau împuternicitul/reprezentantul/mandatarul acesteia nu este cine pretinde a fi; sau     informaţiile pe care entitatea raportoare le deţine pot folosi pentru impunerea prevederilor prezentei legi; sau   în orice alte situaţii sau cu privire la elemente care sunt de natură să ridice suspiciuni referitoare la caracterul, scopul economic sau motivaţia tranzacţiei, cum ar fi existenţa unor anomalii faţă de profilul clientului, precum şi atunci când există indicii că datele deţinute despre client ori beneficiarul real nu sunt reale sau de actualitate, iar clientul refuză să le actualizeze ori oferă explicaţii care nu sunt plauzibile. (art.43 alin. (1) lit.a) din Legea nr. 129/2019)
 • Sancțiunea: Pentru persoanele fizice, fapta se sancţionează cu avertisment sau amendă de la 25.000 lei la 150.000 lei. (art.43 alin. (2) din Legea nr. 129/2019)
 • Pentru persoanele juridice contravenția se sancţionează cu avertisment sau cu amendă prevăzută pentru persoana fizică ale cărei limite maxime se majorează cu 10% din veniturile totale raportate la perioada fiscală încheiată, anterioară datei întocmirii procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei. Sancţiunile şi măsurile pot fi aplicate membrilor organului de conducere şi altor persoane fizice care sunt responsabile de încălcarea legii.
 • Prescrierea: Aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale se prescrie în termen de 5 ani de la data săvârşirii faptei. (art.42 alin. (2) din Legea nr. 129/2019)

 

2. Raportarea prealabilă pentru raportul pentru tranzacţii suspecte

 • Fapta care se sancționează:   nerespectarea prevederilor potrivit cărora entităţile raportoare transmit, de îndată, Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor raportul pentru tranzacţii suspecte înainte de efectuarea oricărei tranzacţii aferente clientului care are legătură cu suspiciunea raportată.  (art.43 alin. (1) lit.a) din Legea nr. 129/2019)
 • Sancțiunea: Pentru persoanele fizice, fapta se sancţionează cu avertisment sau amendă de la 25.000 lei la 150.000 lei. (art.43 alin. (2) din Legea nr. 129/2019)
 • Pentru persoanele juridice contravenția se sancţionează cu avertisment sau cu amendă prevăzută pentru persoana fizică ale cărei limite maxime se majorează cu 10% din veniturile totale raportate la perioada fiscală încheiată, anterioară datei întocmirii procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei. Sancţiunile şi măsurile pot fi aplicate membrilor organului de conducere şi altor persoane fizice care sunt responsabile de încălcarea legii.
 • Prescrierea: Aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale se prescrie în termen de 5 ani de la data săvârşirii faptei. (art.42 alin. (2) din Legea nr. 129/2019)

 

3. Expeția de raportarea prealabilă pentru raportul pentru tranzacţii suspecte

 • Fapta care se sancționează:   nerespectarea prevederilor potrivit cărora entităţile raportoare pot să efectueze o tranzacţie care are legătură cu tranzacţia suspectă, fără raportarea prealabilă, dacă abţinerea de la realizarea tranzacţiei este imposibilă sau dacă neefectuarea ei ar zădărnici eforturile de urmărire a beneficiarilor tranzacţiei suspecte, cu menţinerea obligaţiei de a transmite un raport de tranzacţii suspecte exclusiv către Oficiu Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, de îndată, dar nu mai târziu de 24 de ore de la efectuarea tranzacţiei, cu motivarea corespunzătoare. (art.43 alin. (1) lit.a) din Legea nr. 129/2019)
 • Sancțiunea: Pentru persoanele fizice, fapta se sancţionează cu avertisment sau amendă de la 25.000 lei la 150.000 lei. (art.43 alin. (2) din Legea nr. 129/2019)
 • Pentru persoanele juridice contravenția se sancţionează cu avertisment sau cu amendă prevăzută pentru persoana fizică ale cărei limite maxime se majorează cu 10% din veniturile totale raportate la perioada fiscală încheiată, anterioară datei întocmirii procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei. Sancţiunile şi măsurile pot fi aplicate membrilor organului de conducere şi altor persoane fizice care sunt responsabile de încălcarea legii.
 • Prescrierea: Aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale se prescrie în termen de 5 ani de la data săvârşirii faptei. (art.42 alin. (2) din Legea nr. 129/2019)

 

4. Interdicții în furnizarea de conturi sau carnete de economii anonime

 • Fapta care se sancționează: nerespectarea prevederilor potrivit cărora instituţiile de credit şi instituţiile financiare nu vor furniza conturi sau carnete de economii anonime, pentru care identitatea titularului sau a beneficiarului real nu este cunoscută şi evidenţiată în mod corespunzător. Instituţiile de credit şi instituţiile financiare aplică cât mai curând posibil măsurile de cunoaştere a clientelei tuturor titularilor şi beneficiarilor conturilor şi carnetelor de economii anonime existente. Instituţiilor de credit şi financiare le este interzis să stabilească sau să continue relaţii de corespondent cu o bancă fictivă. Instituţiile de credit şi instituţiile financiare iau măsuri corespunzătoare pentru a se asigura că nu intră în relaţii de corespondent sau nu continuă astfel de relaţii cu o instituţie de credit sau o instituţie financiară despre care se ştie că permite unei bănci fictive să îi utilizeze conturile. Instituţiile de credit şi instituţiile financiare trebuie să aplice proceduri de cunoaştere a clientelei şi de păstrare a evidenţelor referitoare la aceasta cel puţin echivalente cu cele prevăzute în prezenta lege în toate sucursalele şi filialele acestora situate în state terţe.  (art.43 alin. (1) lit.a) din Legea nr. 129/2019)
 • Sancțiunea: Pentru persoanele fizice, fapta se sancţionează cu avertisment sau amendă de la 25.000 lei la 150.000 lei. (art.43 alin. (2) din Legea nr. 129/2019)
 • Pentru persoanele juridice contravenția se sancţionează cu avertisment sau cu amendă prevăzută pentru persoana fizică ale cărei limite maxime se majorează cu 10% din veniturile totale raportate la perioada fiscală încheiată, anterioară datei întocmirii procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei. Sancţiunile şi măsurile pot fi aplicate membrilor organului de conducere şi altor persoane fizice care sunt responsabile de încălcarea legii.
 • Prescrierea: Aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale se prescrie în termen de 5 ani de la data săvârşirii faptei. (art.42 alin. (2) din Legea nr. 129/2019)

 

5. Activități de cercetare în aplicarea măsurilor standard de cunoaştere a clientelei

 • Fapta care se sancționează:   nerespectarea prevederilor potrivit cărora entităţile raportoare sunt obligate să aplice măsuri standard de cunoaştere a clientelei care să permită: a) identificarea clientului şi verificarea identităţii acestuia pe baza documentelor, datelor sau informaţiilor obţinute din surse credibile şi independente, inclusiv prin mijloacele de identificare;  b) identificarea beneficiarului real şi adoptarea de măsuri rezonabile pentru a verifica identitatea acestuia, astfel încât entitatea raportoare să se asigure că a identificat beneficiarul real, inclusiv în ceea ce priveşte persoanele juridice, fiduciile, societăţile, asociaţiile, fundaţiile şi entităţile fără personalitate juridică similare, precum şi pentru a înţelege structura de proprietate şi de control a clientului;  c) evaluarea privind scopul şi natura relaţiei de afaceri şi, dacă este necesar, obţinerea de informaţii suplimentare despre acestea;  d) realizarea monitorizării continue a relaţiei de afaceri, inclusiv prin examinarea tranzacţiilor încheiate pe toată durata relaţiei respective, pentru ca entitatea raportoare să se asigure că tranzacţiile realizate sunt conforme cu informaţiile deţinute referitoare la client, la profilul activităţii şi la profilul riscului, inclusiv, după caz, la sursa fondurilor, precum şi că documentele, datele sau informaţiile deţinute sunt actualizate şi relevante.  (art.43 alin. (1) lit.a) din Legea nr. 129/2019)
 • Sancțiunea: Pentru persoanele fizice, fapta se sancţionează cu avertisment sau amendă de la 25.000 lei la 150.000 lei. (art.43 alin. (2) din Legea nr. 129/2019)
 • Pentru persoanele juridice contravenția se sancţionează cu avertisment sau cu amendă prevăzută pentru persoana fizică ale cărei limite maxime se majorează cu 10% din veniturile totale raportate la perioada fiscală încheiată, anterioară datei întocmirii procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei. Sancţiunile şi măsurile pot fi aplicate membrilor organului de conducere şi altor persoane fizice care sunt responsabile de încălcarea legii.
 • Prescrierea: Aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale se prescrie în termen de 5 ani de la data săvârşirii faptei. (art.42 alin. (2) din Legea nr. 129/2019)

 

6. Măsurile standard de cunoaştere a clientelei aplicate în situații exprese

 • Fapta care se sancționează:   nerespectarea prevederilor potrivit cărora entităţile raportoare au obligaţia de a aplica măsurile standard de cunoaştere a clientelei în următoarele situaţii:  a) la stabilirea unei relaţii de afaceri;  b) la efectuarea tranzacţiilor ocazionale:  1. în valoare de cel puţin echivalentul în lei a 15.000 euro, indiferent dacă tranzacţia se efectuează printr-o singură operaţiune sau prin mai multe operaţiuni care au o legătură între ele;  2. care constituie un transfer de fonduri, în valoare de peste 1.000 euro;  c) în cazul persoanelor care comercializează bunuri, în calitate de profesionişti, atunci când efectuează tranzacţii ocazionale în numerar în valoare de cel puţin 10.000 euro, indiferent dacă tranzacţia se efectuează printr-o singură operaţiune sau prin mai multe operaţiuni care au o legătură între ele.  (art.43 alin. (1) lit.a) din Legea nr. 129/2019)
 • Sancțiunea: Pentru persoanele fizice, fapta se sancţionează cu avertisment sau amendă de la 25.000 lei la 150.000 lei. (art.43 alin. (2) din Legea nr. 129/2019)
 • Pentru persoanele juridice contravenția se sancţionează cu avertisment sau cu amendă prevăzută pentru persoana fizică ale cărei limite maxime se majorează cu 10% din veniturile totale raportate la perioada fiscală încheiată, anterioară datei întocmirii procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei. Sancţiunile şi măsurile pot fi aplicate membrilor organului de conducere şi altor persoane fizice care sunt responsabile de încălcarea legii.
 • Prescrierea: Aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale se prescrie în termen de 5 ani de la data săvârşirii faptei. (art.42 alin. (2) din Legea nr. 129/2019)

 

7. Măsurile de cunoaştere a clientelei aplicabile clienţilor noi şi clienţilor existenţi, în funcţie de risc

 • Fapta care se sancționează:   nerespectarea prevederilor potrivit cărora entităţile raportoare aplică măsurile de cunoaştere a clientelei nu numai tuturor clienţilor noi, ci şi clienţilor existenţi, în funcţie de risc, inclusiv atunci când circumstanţele relevante privind clientul se schimbă; (art.43 alin. (1) lit.a) din Legea nr. 129/2019)
 • Sancțiunea: Pentru persoanele fizice, fapta se sancţionează cu avertisment sau amendă de la 25.000 lei la 150.000 lei. (art.43 alin. (2) din Legea nr. 129/2019)
 • Pentru persoanele juridice contravenția se sancţionează cu avertisment sau cu amendă prevăzută pentru persoana fizică ale cărei limite maxime se majorează cu 10% din veniturile totale raportate la perioada fiscală încheiată, anterioară datei întocmirii procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei. Sancţiunile şi măsurile pot fi aplicate membrilor organului de conducere şi altor persoane fizice care sunt responsabile de încălcarea legii.
 • Prescrierea: Aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale se prescrie în termen de 5 ani de la data săvârşirii faptei. (art.42 alin. (2) din Legea nr. 129/2019)

 

8. Identificarea clienţilor şi a beneficiarilor reali

 • Fapta care se sancționează: nerespectarea prevederilor potrivit cărora identificarea clienţilor şi a beneficiarilor reali cuprinde cel puţin:  în cazul persoanelor fizice – toate datele de stare civilă prevăzute în documentele de identitate prevăzute de lege;  în cazul persoanelor juridice – datele cuprinse în actele constitutive sau certificatul de înmatriculare şi datele reprezentantului legal al persoanei juridice care încheie contractul; datele şi informaţiile prevăzute în reglementările sectoriale aplicabile. (art.43 alin. (1) lit.a) din Legea nr. 129/2019)
 • Sancțiunea: Pentru persoanele fizice, fapta se sancţionează cu avertisment sau amendă de la 25.000 lei la 150.000 lei. (art.43 alin. (2) din Legea nr. 129/2019)
 • Pentru persoanele juridice contravenția se sancţionează cu avertisment sau cu amendă prevăzută pentru persoana fizică ale cărei limite maxime se majorează cu 10% din veniturile totale raportate la perioada fiscală încheiată, anterioară datei întocmirii procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei. Sancţiunile şi măsurile pot fi aplicate membrilor organului de conducere şi altor persoane fizice care sunt responsabile de încălcarea legii.
 • Prescrierea: Aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale se prescrie în termen de 5 ani de la data săvârşirii faptei. (art.42 alin. (2) din Legea nr. 129/2019)

 

9. Măsurile simplificate de cunoaştere a clientelei

 • Fapta care se sancționează: nerespectarea prevederilor potrivit cărora entităţile raportoare pot aplica măsurile simplificate de cunoaştere a clientelei exclusiv pentru clienţii încadraţi la un grad de risc redus. Încadrarea într-un grad de risc redus se realizează prin evaluarea globală a tuturor factorilor de risc identificaţi. Înainte de a aplica măsurile simplificate de cunoaştere a clientelei, entităţile raportoare au obligaţia de a se asigura că relaţia de afaceri sau tranzacţia ocazională prezintă un grad de risc redus. Entităţile raportoare efectuează, în toate cazurile, monitorizarea adecvată, documentată şi formalizată a tranzacţiilor şi relaţiilor de afaceri pentru a permite depistarea tranzacţiilor neobişnuite sau suspecte. (art.43 alin. (1) lit.a) din Legea nr. 129/2019)
 • Sancțiunea: Pentru persoanele fizice, fapta se sancţionează cu avertisment sau amendă de la 25.000 lei la 150.000 lei. (art.43 alin. (2) din Legea nr. 129/2019)
 • Pentru persoanele juridice contravenția se sancţionează cu avertisment sau cu amendă prevăzută pentru persoana fizică ale cărei limite maxime se majorează cu 10% din veniturile totale raportate la perioada fiscală încheiată, anterioară datei întocmirii procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei. Sancţiunile şi măsurile pot fi aplicate membrilor organului de conducere şi altor persoane fizice care sunt responsabile de încălcarea legii.
 • Prescrierea: Aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale se prescrie în termen de 5 ani de la data săvârşirii faptei. (art.42 alin. (2) din Legea nr. 129/2019)


10. Tranzacţiile complexe şi care au valori neobişnuit de mari

 • Fapta care se sancționează:  nerespectarea prevederilor potrivit cărora entităţile raportoare aplică, în plus faţă de măsurile standard de cunoaştere a clientelei, măsurile suplimentare de cunoaştere a clientelei în toate situaţiile care, prin natura lor, pot prezenta un risc sporit de spălare a banilor sau de finanţare a terorismului. Entităţile raportoare au obligaţia să examineze contextul şi scopul tuturor tranzacţiilor complexe şi care au valori neobişnuit de mari sau al tuturor tipurilor neobişnuite de tranzacţii care nu au un scop economic, comercial sau legal evident.  (art.43 alin. (1) lit.a) din Legea nr. 129/2019)
 • Sancțiunea: Pentru persoanele fizice, fapta se sancţionează cu avertisment sau amendă de la 25.000 lei la 150.000 lei. (art.43 alin. (2) din Legea nr. 129/2019)
 • Pentru persoanele juridice contravenția se sancţionează cu avertisment sau cu amendă prevăzută pentru persoana fizică ale cărei limite maxime se majorează cu 10% din veniturile totale raportate la perioada fiscală încheiată, anterioară datei întocmirii procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei. Sancţiunile şi măsurile pot fi aplicate membrilor organului de conducere şi altor persoane fizice care sunt responsabile de încălcarea legii.
 • Prescrierea: Aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale se prescrie în termen de 5 ani de la data săvârşirii faptei. (art.42 alin. (2) din Legea nr. 129/2019)

 

11. Externalizarea

 • Fapta care se sancționează: nerespectarea prevederilor potrivit cărora entităţile raportoare nu pot utiliza terţe părţi situate în state terţe cu grad înalt de risc.  Entităţile raportoare care utilizează terţe părţi se asigură că obţin de la acestea, de îndată toate informaţiile necesare potrivit procedurilor proprii pentru aplicarea măsurilor de cunoaştere a clientelei. Entităţile raportoare pot aplica, prin intermediul entităţilor către care s-au externalizat activităţi, măsuri de cunoaştere a clientelei ce decurg din activităţile externalizate, numai dacă le impun contractual conformarea la obligaţiile legale în materie de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului şi stabilesc mecanismele prin care se asigură de conformare. În aceste cazuri, entităţile raportoare rămân responsabile pentru îndeplinirea obligaţiilor ce le revin potrivit prezentei legi şi în cazurile în care nu aplică în mod direct măsuri de cunoaştere a clientelei. (art.43 alin. (1) lit.a) din Legea nr. 129/2019)
 • Sancțiunea: Pentru persoanele fizice, fapta se sancţionează cu avertisment sau amendă de la 25.000 lei la 150.000 lei. (art.43 alin. (2) din Legea nr. 129/2019)
 • Pentru persoanele juridice contravenția se sancţionează cu avertisment sau cu amendă prevăzută pentru persoana fizică ale cărei limite maxime se majorează cu 10% din veniturile totale raportate la perioada fiscală încheiată, anterioară datei întocmirii procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei. Sancţiunile şi măsurile pot fi aplicate membrilor organului de conducere şi altor persoane fizice care sunt responsabile de încălcarea legii.
 • Prescrierea: Aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale se prescrie în termen de 5 ani de la data săvârşirii faptei. (art.42 alin. (2) din Legea nr. 129/2019)

 

12. Proceduri în identificarea beneficiarului real

 • Fapta care se sancționează:   nerespectarea prevederilor potrivit cărora persoanele juridice de drept privat şi fiduciile înregistrate pe teritoriul României sunt obligate să obţină şi să deţină informaţii adecvate, corecte şi actualizate cu privire la beneficiarul lor real, inclusiv cu privire la modalitatea prin care se concretizează această calitate, şi să le pună la dispoziţia organelor de control şi a autorităţilor de supraveghere, la solicitarea acestora.  Persoanele juridice şi fiduciarii înregistraţi pe teritoriul României au obligaţia de a furniza entităţilor raportoare, în timp util, pe lângă informaţiile privind proprietarul lor de drept, informaţii privind beneficiarul real, atunci când entităţile raportoare aplică măsurile de cunoaştere a clientelei.  Entităţile raportoare ţin evidenţa documentată a măsurilor luate în vederea identificării beneficiarilor reali în conformitate cu prevederile legii.  În cazul beneficiarilor de fiducii sau de construcţii juridice similare care sunt desemnaţi în funcţie de caracteristici particulare sau de categorie, entităţile raportoare au obligaţia să obţină informaţii adecvate, corecte şi actualizate cu privire la beneficiar, astfel încât să se asigure că vor fi în măsură să stabilească identitatea beneficiarului la momentul plăţii sau al exercitării de către beneficiar a drepturilor sale dobândite(art.43 alin. (1) lit.a) din Legea nr. 129/2019)
 • Sancțiunea: Pentru persoanele fizice, fapta se sancţionează cu avertisment sau amendă de la 25.000 lei la 150.000 lei. (art.43 alin. (2) din Legea nr. 129/2019)
 • Pentru persoanele juridice contravenția se sancţionează cu avertisment sau cu amendă prevăzută pentru persoana fizică ale cărei limite maxime se majorează cu 10% din veniturile totale raportate la perioada fiscală încheiată, anterioară datei întocmirii procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei. Sancţiunile şi măsurile pot fi aplicate membrilor organului de conducere şi altor persoane fizice care sunt responsabile de încălcarea legii.
 • Prescrierea: Aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale se prescrie în termen de 5 ani de la data săvârşirii faptei. (art.42 alin. (2) din Legea nr. 129/2019)

 

13. Păstrarea documentelor care demonstrează aplicarea măsurilor de cunoaştere a clientelei

 • Fapta care se sancționează:   nerespectarea prevederilor potrivit cărora entităţile raportoare, atunci când aplică măsurile de cunoaştere a clientelei, au obligaţia de a păstra în format letric sau în format electronic, într-o formă admisă în procedurile judiciare, toate înregistrările obţinute prin aplicarea acestor măsuri, cum ar fi copii ale documentelor de identificare, monitorizărilor şi verificărilor efectuate, inclusiv informaţiilor obţinute prin mijloacele de identificare electronică necesare pentru respectarea cerinţelor de cunoaştere privind clientela, pentru o perioadă de 5 ani de la data încetării relaţiei de afaceri cu clientul ori de la data efectuării tranzacţiei ocazionale.  Entităţile raportoare păstrează documente justificative şi evidenţe ale tranzacţiilor, constând în fişe de cont sau corespondenţă comercială, necesare pentru identificarea tranzacţiilor, inclusiv rezultatele oricărei analize efectuate în legătură cu clientul, de exemplu solicitările pentru a stabili istoricul şi scopul tranzacţiilor complexe, neobişnuit de mari. Aceste documente pot fi originale sau copii admise în procedurile judiciare şi trebuie păstrate pentru o perioadă de 5 ani de la data încetării relaţiei de afaceri cu clientul ori de la data efectuării tranzacţiei ocazionale.  Atunci când se impune extinderea perioadei de păstrare a documentelor în scopul de a preveni, depista sau investiga activităţile de spălare a banilor sau de finanţare a terorismului, entităţile raportoare sunt obligate să prelungească termenele, fără ca această prelungire să poată depăşi 5 ani. (art.43 alin. (1) lit.a) din Legea nr. 129/2019)
 • Sancțiunea: Pentru persoanele fizice, fapta se sancţionează cu avertisment sau amendă de la 25.000 lei la 150.000 lei. (art.43 alin. (2) din Legea nr. 129/2019)
 • Pentru persoanele juridice contravenția se sancţionează cu avertisment sau cu amendă prevăzută pentru persoana fizică ale cărei limite maxime se majorează cu 10% din veniturile totale raportate la perioada fiscală încheiată, anterioară datei întocmirii procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei. Sancţiunile şi măsurile pot fi aplicate membrilor organului de conducere şi altor persoane fizice care sunt responsabile de încălcarea legii.
 • Prescrierea: Aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale se prescrie în termen de 5 ani de la data săvârşirii faptei. (art.42 alin. (2) din Legea nr. 129/2019)

 

14. Persoane cu atribuții și responsabilități în spălare a banilor şi de finanţare a terorismului

 • Fapta care se sancționează:   nerespectarea prevederilor potrivit cărora entităţile raportoare au obligaţia de a desemna una sau mai multe persoane care au responsabilităţi în aplicarea prezentei legi, cu precizarea naturii şi limitelor responsabilităţilor încredinţate, ale căror nume vor fi comunicate Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, exclusiv în format electronic, prin canalele puse la dispoziţie de către acesta. Instituţiile de credit şi instituţiile financiare au obligaţia de a desemna un ofiţer de conformitate la nivelul conducerii, care coordonează implementarea politicilor şi procedurilor interne pentru aplicarea legii nr. 129/2019. (art.43 alin. (1) lit.a) din Legea nr. 129/2019)
 • Sancțiunea: Pentru persoanele fizice, fapta se sancţionează cu avertisment sau amendă de la 25.000 lei la 150.000 lei. (art.43 alin. (2) din Legea nr. 129/2019)
 • Pentru persoanele juridice contravenția se sancţionează cu avertisment sau cu amendă prevăzută pentru persoana fizică ale cărei limite maxime se majorează cu 10% din veniturile totale raportate la perioada fiscală încheiată, anterioară datei întocmirii procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei. Sancţiunile şi măsurile pot fi aplicate membrilor organului de conducere şi altor persoane fizice care sunt responsabile de încălcarea legii.
 •  Prescrierea: Aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale se prescrie în termen de 5 ani de la data săvârşirii faptei. (art.42 alin. (2) din Legea nr. 129/2019)

 

15. Politici şi norme interne, mecanisme de control intern şi proceduri de administrare a riscurilor de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului

 • Fapta care se sancționează:  nerespectarea prevederilor potrivit cărora,  corespunzător naturii şi volumului activităţii desfăşurate şi având în vedere reglementările, cerinţele prudenţiale şi instrucţiunile sectoriale emise de autorităţile competente, entităţile raportoare stabilesc politici şi norme interne, mecanisme de control intern şi proceduri de administrare a riscurilor de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului, care includ cel puţin următoarele elemente:   măsuri aplicabile în materie de cunoaştere a clientelei;  măsuri aplicabile în materie de raportare, păstrare a evidenţelor şi a tuturor documentelor conform cerinţelor din prezenta lege şi de furnizare promptă a datelor la solicitarea autorităţilor competente;  măsuri aplicabile în materie de control intern, evaluare şi gestionare a riscurilor, managementul de conformitate şi comunicare;  măsuri aplicabile în materie de protecţie a personalului propriu implicat în procesul de aplicare a acestor politici, împotriva oricăror ameninţări ori acţiuni ostile sau discriminatorii;  instruirea şi evaluarea periodică a angajaţilor.  În funcţie de dimensiunea şi natura activităţii, entităţile raportoare au obligaţia de a asigura o funcţie de audit independent în scopul testării politicilor, normelor interne, mecanismelor şi procedurilor. Entităţile raportoare aprobă şi monitorizează politicile, normele interne, mecanismele şi procedurile corespunzătoare, la nivelul conducerii de rang superior.  (art.43 alin. (1) lit.a) din Legea nr. 129/2019)
 • Sancțiunea: Pentru persoanele fizice, fapta se sancţionează cu avertisment sau amendă de la 25.000 lei la 150.000 lei. (art.43 alin. (2) din Legea nr. 129/2019)
 • Pentru persoanele juridice contravenția se sancţionează cu avertisment sau cu amendă prevăzută pentru persoana fizică ale cărei limite maxime se majorează cu 10% din veniturile totale raportate la perioada fiscală încheiată, anterioară datei întocmirii procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei. Sancţiunile şi măsurile pot fi aplicate membrilor organului de conducere şi altor persoane fizice care sunt responsabile de încălcarea legii.
 • Prescrierea: Aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale se prescrie în termen de 5 ani de la data săvârşirii faptei. (art.42 alin. (2) din Legea nr. 129/2019)

 

16. Măsurile dispuse de autorităţile competente

 • Fapta care se sancționează:   nerespectarea prevederilor potrivit cărora entităţile raportoare au obligaţia de a duce la îndeplinire măsurile dispuse de autorităţile prevăzute la alin. (1) în termenul indicat, conform actului de control sau altor documente emise în acest sens. (art.43 alin. (1) lit.a) din Legea nr. 129/2019)
 • Sancțiunea: Pentru persoanele fizice, fapta se sancţionează cu avertisment sau amendă de la 25.000 lei la 150.000 lei. (art.43 alin. (2) din Legea nr. 129/2019)
 • Pentru persoanele juridice contravenția se sancţionează cu avertisment sau cu amendă prevăzută pentru persoana fizică ale cărei limite maxime se majorează cu 10% din veniturile totale raportate la perioada fiscală încheiată, anterioară datei întocmirii procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei. Sancţiunile şi măsurile pot fi aplicate membrilor organului de conducere şi altor persoane fizice care sunt responsabile de încălcarea legii.
 • Prescrierea: Aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale se prescrie în termen de 5 ani de la data săvârşirii faptei. (art.42 alin. (2) din Legea nr. 129/2019)

 

17. Identificarea și evaluarea riscurilor activităţii desfăşurate referitoare la expunerea la spălarea banilor şi la finanţarea terorismului

 • Fapta care se sancționează:   nerespectarea prevederilor potrivit cărora entităţile raportoare au obligaţia de a identifica şi evalua riscurile activităţii desfăşurate referitoare la expunerea la spălarea banilor şi la finanţarea terorismului, luând în considerare factorii de risc, inclusiv cei referitori la clienţi, ţări sau zone geografice, produse, servicii, tranzacţii sau canale de distribuţie.  Evaluările efectuate stau la baza politicilor şi procedurilor proprii de management al riscului, precum şi la determinarea setului de măsuri de cunoaştere a clientelei ce sunt aplicabile fiecărui client.;  (art.43 alin. (1) lit.b) din Legea nr. 129/2019)
 • Sancțiunea: Pentru persoanele fizice, fapta se sancţionează cu avertisment sau amendă de la 20.000 lei la 120.000 lei. (art.43 alin. (2) din Legea nr. 129/2019)
 • Pentru persoanele juridice contravenția se sancţionează cu avertisment sau cu amendă prevăzută pentru persoana fizică ale cărei limite maxime se majorează cu 10% din veniturile totale raportate la perioada fiscală încheiată, anterioară datei întocmirii procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei. Sancţiunile şi măsurile pot fi aplicate membrilor organului de conducere şi altor persoane fizice care sunt responsabile de încălcarea legii.
 • Prescrierea: Aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale se prescrie în termen de 5 ani de la data săvârşirii faptei. (art.42 alin. (2) din Legea nr. 129/2019)

 

18. Tranzacțiile cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro

 • Fapta care se sancționează:   nerespectarea prevederilor potrivit cărora entităţile raportoare au obligaţia de a raporta către Oficiu tranzacțiile cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro. Raportul pentru tranzacţiile cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro se transmite Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor în cel mult 3 zile lucrătoare de la momentul efectuării tranzacţiei; (art.43 alin. (1) lit.c) din Legea nr. 129/2019)
 • Sancțiunea: Pentru persoanele fizice, fapta se sancţionează cu avertisment sau amendă de la 10.000 lei la 90.000 lei. (art.43 alin. (2) din Legea nr. 129/2019)
 • Pentru persoanele juridice contravenția se sancţionează cu avertisment sau cu amendă prevăzută pentru persoana fizică ale cărei limite maxime se majorează cu 10% din veniturile totale raportate la perioada fiscală încheiată, anterioară datei întocmirii procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei. Sancţiunile şi măsurile pot fi aplicate membrilor organului de conducere şi altor persoane fizice care sunt responsabile de încălcarea legii.
 • Prescrierea: Aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale se prescrie în termen de 5 ani de la data săvârşirii faptei. (art.42 alin. (2) din Legea nr. 129/2019)

 

19. Raportul tranzacţiilor care nu prezintă indicatori de suspiciune

 • Fapta care se sancționează:  nerespectarea prevederilor potrivit cărora entităţile raportoare au obligaţia de a transmite Oficiului Raportul pentru tranzacţii suspecte și Raportul tranzacţiilor care nu prezintă indicatori de suspiciune (tranzacţiile cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro) numai în format electronic, prin canalele puse la dispoziţie de către acesta, în forma şi conţinutul cerute de lege; (art.43 alin. (1) lit.c) din Legea nr. 129/2019)
 • Sancțiunea: Pentru persoanele fizice, fapta se sancţionează cu avertisment sau amendă de la 10.000 lei la 90.000 lei. (art.43 alin. (2) din Legea nr. 129/2019)
 • Pentru persoanele juridice contravenția se sancţionează cu avertisment sau cu amendă prevăzută pentru persoana fizică ale cărei limite maxime se majorează cu 10% din veniturile totale raportate la perioada fiscală încheiată, anterioară datei întocmirii procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei. Sancţiunile şi măsurile pot fi aplicate membrilor organului de conducere şi altor persoane fizice care sunt responsabile de încălcarea legii.
 • Prescrierea: Aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale se prescrie în termen de 5 ani de la data săvârşirii faptei. (art.42 alin. (2) din Legea nr. 129/2019)

 

20. Informarea autorităților competente

 • Fapta care se sancționează: nerespectarea prevederilor potrivit cărora entităţile raportoare ce fac obiectul supravegherii sau controlului au obligaţia de a pune la dispoziţia reprezentanţilor împuterniciţi, anume desemnaţi, ai autorităţilor competente, datele şi informaţiile solicitate de către aceştia pentru realizarea atribuţiilor specifice. Reprezentanţii împuterniciţi ai autorităţilor competente, în exercitarea atribuţiilor de supraveghere şi control, pot reţine copii ale documentelor verificate.  (art.43 alin. (1) lit.c) din Legea nr. 129/2019)
 • Sancțiunea: Pentru persoanele fizice, fapta se sancţionează cu avertisment sau amendă de la 10.000 lei la 90.000 lei. (art.43 alin. (2) din Legea nr. 129/2019)
 • Pentru persoanele juridice contravenția se sancţionează cu avertisment sau cu amendă prevăzută pentru persoana fizică ale cărei limite maxime se majorează cu 10% din veniturile totale raportate la perioada fiscală încheiată, anterioară datei întocmirii procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei. Sancţiunile şi măsurile pot fi aplicate membrilor organului de conducere şi altor persoane fizice care sunt responsabile de încălcarea legii.
 • Prescrierea: Aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale se prescrie în termen de 5 ani de la data săvârşirii faptei. (art.42 alin. (2) din Legea nr. 129/2019)

 

21. Punctul unic de contact

 • Fapta care se sancționează:  nerespectarea prevederilor potrivit cărora punctul unic de contact este mandatat de entitatea obligată din alte state membre să asigure respectarea, de către toate persoanele din România care prestează servicii în numele acesteia, a cerinţelor în materie de combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului şi facilitează exercitarea de către Banca Naţională a României a funcţiei de supraveghere, inclusiv prin furnizarea, la cerere, de documente şi informaţii; Punctul unic de contact pe teritoriul României se stabilește de către emitenţii de monedă electronică şi prestatorii de servicii de plată autorizaţi în alte state membre care desfăşoară activitate pe teritoriul României în baza dreptului de stabilire sub altă formă decât prin intermediul unei sucursale, potrivit legislaţiei aplicabile. Punctul unic de contact îndeplineşte funcţiile prevăzute în standardele tehnice de reglementare elaborate de Autoritatea bancară europeană. (art.43 alin. (1) lit.c) din Legea nr. 129/2019)
 • Sancțiunea: Pentru persoanele fizice, fapta se sancţionează cu avertisment sau amendă de la 10.000 lei la 90.000 lei. (art.43 alin. (2) din Legea nr. 129/2019)
 • Pentru persoanele juridice contravenția se sancţionează cu avertisment sau cu amendă prevăzută pentru persoana fizică ale cărei limite maxime se majorează cu 10% din veniturile totale raportate la perioada fiscală încheiată, anterioară datei întocmirii procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei. Sancţiunile şi măsurile pot fi aplicate membrilor organului de conducere şi altor persoane fizice care sunt responsabile de încălcarea legii.
 • Prescrierea: Aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale se prescrie în termen de 5 ani de la data săvârşirii faptei. (art.42 alin. (2) din Legea nr. 129/2019)

 

22. Comunicarea directă cu Oficiul

 • Fapta care se sancționează: nerespectarea prevederilor potrivit cărora entităţile raportoare, autorităţile şi instituţiile publice şi private sunt obligate să comunice direct Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor datele şi informaţiile solicitate, în formatul indicat de Oficiu, în termen de maximum 15 zile de la data primirii cererii, iar pentru cererile care prezintă un caracter de urgenţă, marcate în acest sens, în termenul indicat de Oficiu, chiar dacă acestea nu au transmis un raport de tranzacţii suspecte; (art.43 alin. (1) lit.c) din Legea nr. 129/2019)
 • Sancțiunea: Pentru persoanele fizice, fapta se sancţionează cu avertisment sau amendă de la 10.000 lei la 90.000 lei. (art.43 alin. (2) din Legea nr. 129/2019)
 • Pentru persoanele juridice contravenția se sancţionează cu avertisment sau cu amendă prevăzută pentru persoana fizică ale cărei limite maxime se majorează cu 10% din veniturile totale raportate la perioada fiscală încheiată, anterioară datei întocmirii procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei. Sancţiunile şi măsurile pot fi aplicate membrilor organului de conducere şi altor persoane fizice care sunt responsabile de încălcarea legii.
 • Prescrierea: Aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale se prescrie în termen de 5 ani de la data săvârşirii faptei. (art.42 alin. (2) din Legea nr. 129/2019)

 

23. Existenţa unor indicii la nivel intern despre faptul că o faptă sau o tranzacţie a fost legată de spălarea banilor sau de finanţarea terorismului

 • Fapta care se sancționează:   neîndeplinirea obligaţiei de raportare a raportului pentru tranzacţii suspecte, atunci când organul de conducere, de administrare şi de control al societăţii, director sau un angajat al entităţii raportoare a dezvăluit la nivel intern existenţa unor indicii sau certitudini despre faptul că o faptă sau o tranzacţie a fost legată de spălarea banilor sau de finanţarea terorismului;  Entităţile raportoare sunt obligate să transmită un raport pentru tranzacţii suspecte exclusiv Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor dacă acestea cunosc, suspectează sau au motive rezonabile să suspecteze că:  a) bunurile provin din săvârşirea de infracţiuni sau au legătură cu finanţarea terorismului; sau  b) persoana sau împuternicitul/reprezentantul/mandatarul acesteia nu este cine pretinde a fi; sau  c) informaţiile pe care entitatea raportoare le deţine pot folosi pentru impunerea prevederilor prezentei legi; sau  d) în orice alte situaţii sau cu privire la elemente care sunt de natură să ridice suspiciuni referitoare la caracterul, scopul economic sau motivaţia tranzacţiei, cum ar fi existenţa unor anomalii faţă de profilul clientului, precum şi atunci când există indicii că datele deţinute despre client ori beneficiarul real nu sunt reale sau de actualitate, iar clientul refuză să le actualizeze ori oferă explicaţii care nu sunt plauzibile.  Suplimentar situaţiilor anterior prezentate, entităţile raportoare transmit un raport pentru tranzacţii suspecte Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor atunci când circumstanţele faptice obiective aferente unei relaţii de afaceri sau tranzacţii ocazionale corespund în tot sau în parte indicatorilor sau tipologiilor de tranzacţii suspecte prezentate public de Oficiu.  (art.43 alin. (1) lit.d) din Legea nr. 129/2019)
 • Sancțiunea: Pentru persoanele fizice, contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), d) şi g) se sancţionează cu avertisment sau amendă de la 25.000 lei la 150.000 lei. (art.43 alin. (2) din Legea nr. 129/2019)
 • Pentru persoanele juridice contravenția se sancţionează cu avertisment sau cu amendă prevăzută pentru persoana fizică ale cărei limite maxime se majorează cu 10% din veniturile totale raportate la perioada fiscală încheiată, anterioară datei întocmirii procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei. Sancţiunile şi măsurile pot fi aplicate membrilor organului de conducere şi altor persoane fizice care sunt responsabile de încălcarea legii.
 • Prescrierea: Aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale se prescrie în termen de 5 ani de la data săvârşirii faptei. (art.42 alin. (2) din Legea nr. 129/2019)

 

24. Obstrucţionarea activităţii de control şi supraveghere

 • Fapta care se sancționează:  obstrucţionarea activităţii de control şi supraveghere, inclusiv nefurnizarea, furnizarea cu întârziere sau furnizarea de date şi informaţii eronate în aplicarea dispoziţiilor prezentei legi; (art.43 alin. (1) lit.2) din Legea nr. 129/2019)
 • Sancțiunea: Pentru persoanele fizice, fapta se sancţionează cu avertisment sau amendă de la 10.000 lei la 90.000 lei. (art.43 alin. (2) din Legea nr. 129/2019)
 • Pentru persoanele juridice contravenția se sancţionează cu avertisment sau cu amendă prevăzută pentru persoana fizică ale cărei limite maxime se majorează cu 10% din veniturile totale raportate la perioada fiscală încheiată, anterioară datei întocmirii procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei. Sancţiunile şi măsurile pot fi aplicate membrilor organului de conducere şi altor persoane fizice care sunt responsabile de încălcarea legii.
 • Prescrierea: Aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale se prescrie în termen de 5 ani de la data săvârşirii faptei. (art.42 alin. (2) din Legea nr. 129/2019)

 

25. Protecţia angajaţilor şi reprezentanţilor lor

 • Fapta care se sancționează: neîndeplinirea obligaţiei potrivit căreia entităţile raportoare trebuie să asigure protecţia angajaţilor şi reprezentanţilor lor care raportează, fie la nivel intern, fie către Oficiu, suspiciuni de spălare a banilor sau de finanţare a terorismului, faţă de expunerea la ameninţări, acţiuni ostile ori discriminatorii la locul de muncă, inclusiv să asigure confidenţialitatea cu privire la identitatea acestora; (art.43 alin. (1) lit.f) din Legea nr. 129/2019)
 • Sancțiunea: Pentru persoanele fizice, fapta se sancţionează cu avertisment sau amendă de la 10.000 lei la 90.000 lei. (art.43 alin. (2) din Legea nr. 129/2019)
 • Pentru persoanele juridice contravenția se sancţionează cu avertisment sau cu amendă prevăzută pentru persoana fizică ale cărei limite maxime se majorează cu 10% din veniturile totale raportate la perioada fiscală încheiată, anterioară datei întocmirii procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei. Sancţiunile şi măsurile pot fi aplicate membrilor organului de conducere şi altor persoane fizice care sunt responsabile de încălcarea legii.
 • Prescrierea: Aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale se prescrie în termen de 5 ani de la data săvârşirii faptei. (art.42 alin. (2) din Legea nr. 129/2019)

 

26. Proceduri corespunzătoare pentru angajaţi

 • Fapta care se sancționează:  neîndeplinirea obligaţiei potrivit căreia entităţile raportoare sunt obligate să instituie proceduri corespunzătoare pentru angajaţi sau persoanele aflate într-o poziţie similară privind raportarea încălcărilor, la nivel intern, prin intermediul unui canal specific, independent şi anonim, proporţional cu natura şi dimensiunea entităţii obligate în cauză; (art.43 alin. (1) lit.f) din Legea nr. 129/2019)
 • Sancțiunea: Pentru persoanele fizice, fapta se sancţionează cu avertisment sau amendă de la 10.000 lei la 90.000 lei. (art.43 alin. (2) din Legea nr. 129/2019)
 • Pentru persoanele juridice contravenția se sancţionează cu avertisment sau cu amendă prevăzută pentru persoana fizică ale cărei limite maxime se majorează cu 10% din veniturile totale raportate la perioada fiscală încheiată, anterioară datei întocmirii procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei. Sancţiunile şi măsurile pot fi aplicate membrilor organului de conducere şi altor persoane fizice care sunt responsabile de încălcarea legii.
 • Prescrierea: Aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale se prescrie în termen de 5 ani de la data săvârşirii faptei. (art.42 alin. (2) din Legea nr. 129/2019)

 

27. Relația de afaceri

 • Fapta care se sancționează:  iniţierea sau continuarea relaţiei de afaceri sau executarea unor tranzacţii cu încălcarea prevederilor legii nr. 129/2019.  (art.43 alin. (1) lit.g) din Legea nr. 129/2019)
 • Sancțiunea: Pentru persoanele fizice, fapta se sancţionează cu avertisment sau amendă de la 25.000 lei la 150.000 lei. (art.43 alin. (2) din Legea nr. 129/2019)
 • Pentru persoanele juridice contravenția se sancţionează cu avertisment sau cu amendă prevăzută pentru persoana fizică ale cărei limite maxime se majorează cu 10% din veniturile totale raportate la perioada fiscală încheiată, anterioară datei întocmirii procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei. Sancţiunile şi măsurile pot fi aplicate membrilor organului de conducere şi altor persoane fizice care sunt responsabile de încălcarea legii.
 • Prescrierea: Aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale se prescrie în termen de 5 ani de la data săvârşirii faptei. (art.42 alin. (2) din Legea nr. 129/2019)

 

Ai nevoie de Legea nr. 129/2019? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here