Prin ultimele prevederi, s-a urmărit Introducerea unor prevederi tranzitorii care să conducă la reducerea numărului persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, în vederea îmbunătăţirii administrării fiscale a acestor persoane şi combaterii mai eficiente a evaziunii fiscale.

Pentru simplificarea determinării plafonului de scutire au fost eliminate prevederile potrivit cărora, în cazul persoanelor nou înfiinţate, plafonul de scutire se determină proporţional cu perioada rămasă de la înfiinţare şi până la sfârşitul anului.

Măsuri tranzitorii pentru anul 2012

* Persoanele impozabile înfiinţate anterior anului 2012 au obligaţia solicitării înregistrării în scopuri de TVA dacă depăşesc plafonul de 119.000 lei în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2012.

În cazul în care nu au depăşit plafonul de 119.000 lei în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2012, trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA doar dacă depăşesc plafonul de 220.000 lei până la data de 31 decembrie 2012.

* Persoanele impozabile înfiinţate în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2012 au obligaţia solicitării înregistrării în scopuri de TVA dacă depăşesc în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2012 plafonul de 119.000 lei, determinat proporţional cu perioada rămasă de la înfiinţare şi până la sfârşitul anului, fracţiunea de lună considerându-se o lună calendaristică întreagă.

În cazul în care nu au depăşit acest plafon, în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2012 trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA doar dacă depăşesc plafonul de 220.000 lei până la data de 31 decembrie 2012.

* Persoanele impozabile înfiinţate începând cu data de 1 iulie 2012 au obligaţia solicitării înregistrării în scopuri de TVA dacă depăşesc plafonul de scutire de 220.000 lei în perioada 1 iulie – 31 decembrie 2012.

* Persoanele impozabile pentru care obligaţia solicitării înregistrării în scopuri de TVA ar interveni începând cu data de 1 iulie 2012 nu trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA decât în situaţia în care depăşesc plafonul de 220.000 lei până la data de 31 decembrie 2012.

* Persoanele impozabile care s-au înregistrat în scopuri de TVA în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2012, ca urmare a depăşirii plafonului de scutire, pot solicita începând cu data de 1 iulie 2012 scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA cu condiţia ca, la data solicitării, să nu fi depăşit plafonul de scutire de 220.000 lei.

* Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA anterior anului 2012 pot solicita scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA după data de 1 iulie 2012, inclusiv, dacă nu au depăşit plafonul de scutire de 119.000 lei din anul precedent, respectiv anul 2011, şi dacă până la data solicitării scoaterii din evidenţă nu au depăşit plafonul de scutire de 220.000 lei.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here