De dată relativ recentă în Monitorul Oficial, Partea I nr. 675/13.08.2019 a fost publicată  Ordonanța Guvernului nr. 11/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (denumită în continuare O.G. nr. 11/2019 ), ordonanță ce a intrat în vigoare la data de 16.08.2019.

Având în vedere faptul că prin actul normativ mai sus indicat se aduc o serie de modificări Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, inclusiv în ceea ce privește testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație în cazul suspendării exercitării dreptului de a conduce, în prezentul articol ne-am propus să prezentăm respectivele noutăți aduse de ordonanța respectivă. 

În ce situații se susține, la cerere, testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație? 

Potrivit art. 106 alin. (1) din OUG nr. 195/2002, titularul unui permis de conducere eliberat de către o autoritate română sau străină susține, la cerere, testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație prevăzut la art. 104 alin. (2) lit. a)[1] până în a 30-a zi, inclusiv, sau până în a 45-a zi, inclusiv, a perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce pentru care poate solicita reducerea potrivit art. 104 alin. (3)[2] sau art. 104 alin. (4)[3], după caz.

Dispozițiile art. 106 alin. (1) din OUG nr. 195/2002 se aplică în mod corespunzător în situația în care se solicită reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce potrivit art. 104 alin. (5)[4].

În ce situații se susține, obligatoriu, testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație? 

Potrivit art. 1061 alin. (1) din OUG nr. 195/2002, titularul unui permis de conducere eliberat de către o autoritate română sau străină susține, în mod obligatoriu, până la expirarea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie stabilită prin procesul-verbal de constatare a contravenției, un test de verificare a cunoașterii regulilor de circulație, atunci când suspendarea a fost aplicată pentru:

a) conducerea sub influența băuturilor alcoolice;

b) nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, depășirea sau trecerea la culoarea roșie a semaforului, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulație din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale.

Reținem că testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație se susține, în mod obligatoriu, și în cazurile în care s-a dispus suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie pentru o perioadă de 90 de zile, potrivit art. 103 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 195/2002[5], până la expirarea acesteia (art. 1061 alin. (2) din OUG nr. 195/2002).

Atenție, perioadele de suspendare a exercitării dreptului de a conduce prevăzute la art. 1061 alin. (1) și (2) din OUG nr. 195/2002 se prelungesc, de drept, fără vreo altă formalitate, cu 30 de zile, dacă titularul permisului de conducere nu promovează testul de cunoaștere a regulilor de circulație sau nu se prezintă pentru susținerea acestuia până la expirarea perioadei de suspendare.

În cazul formulării, potrivit art. 104 alin. (3) sau (5) din OUG nr. 195/2002, a cererii de reducere a perioadei de suspendare stabilite în una dintre situațiile prevăzute la art. 1061 alin. (1) și (2) din OUG nr. 195/2002, testul de verificare se susține până în a 30-a zi, inclusiv, a perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce.

Unde și cum se susține testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație? 

Testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație se susține, potrivit art. 106 sau 1061 din OUG nr. 195/2002, la serviciul poliției rutiere care are în evidență titularul permisului de conducere sau la serviciul poliției rutiere pe raza căruia a fost constatată contravenția ori au fost constatate prin același proces-verbal contravențiile.

Verificarea cunoașterii regulilor de circulație se poate efectua, la cerere, în una dintre limbile în care se poate susține, în România, examinarea la proba teoretică pentru obținerea permisului de conducere.

Cine ține evidența sancțiunilor aplicate și a permiselor de conducere eliberate de o autoritate străină? 

Evidența permiselor de conducere eliberate de o autoritate străină reținute pe teritoriul României și a sancțiunilor aplicate titularilor acestora se ține în condițiile stabilite de ordinul ministrului afacerilor interne prevăzut la art. 28 din OUG nr. 195/2002.

 


[1]              Potrivit art. 104 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 195/2002: Perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce se reduce, la cererea titularului, dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:

      a) a fost declarat admis la testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație (…) ;

[2]              Potrivit art. 104 alin. (3)  din OUG nr. 195/2002: Perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce se reduce la 30 de zile, la cererea titularului, pentru săvârșirea de către conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai a faptelor prevăzute la art. 101 alin. (3), art. 102 alin. (3) lit. a) și art. 103 alin. (1) lit. c). Pentru fapta prevăzută la art. 102 alin. (3) lit. e), perioada de suspendare se reduce la 30 de zile, la cererea titularului:

                a) dacă depășirea vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv și pentru categoria din care face parte autovehiculul condus este cu 70 km/h;

                b) dacă depășirea vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv și pentru categoria din care face parte autovehiculul condus este cu mai mult de 70 km/h, doar dacă fapta a fost săvârșită o singură dată în 12 luni.

[3]              Potrivit art. 104 alin. (4)  din OUG nr. 195/2002:Perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce se reduce la 45 de zile, la cererea titularului, în cazul prevăzut la art. 103 alin. (2) și la art. 118 alin. (5).

[4]              Potrivit art. 104 alin. (5) din OUG nr. 195/2002: Dispozițiile alin. (3) și (4) se aplică în mod corespunzător și cazului prevăzut la art. 104 indice 1 alin. (1), în situația în care faptele respective fac parte din cele prevăzute la art. 101 alin. (3), art. 102 alin. (3) lit. a) și e), art. 103 alin. (1) lit. c), art. 103 alin. (2) și art. 118 alin. (5).

[5]              Potrivit art. 103 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 195/2002, suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule și tractoare agricole sau forestiere se dispune:(…) pentru o perioadă de 90 de zile când fapta conducătorului de autovehicul sau tramvai a fost urmărită ca infracțiune contra siguranței circulației pe drumurile publice și procurorul sau instanța de judecată a dispus clasarea în condițiile art. 16 alin. (1) lit. b) teza a II-a din Codul de procedură penală, renunțarea la urmărirea penală, renunțarea la aplicarea pedepsei sau amânarea aplicării pedepsei dacă nu a fost dispusă obligația prevăzută la art. 85 alin. (2) lit. g) din Codul penal;

Ai nevoie de Ordonanța Guvernului nr. 11/2019? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here