Propunerea legislativă privind unele măsuri pentru protejarea intereselor economice ale statului, care prevede suspendarea, pentru 5 ani, a proceselor de privatizare a societăților comerciale, iar activele obținute din infracțiuni, în procesele de privatizare, vor intra în proprietatea statului, a fost adoptată de senatori în mod tacit, pe 20 noiembrie.

Propunerea legislative avea depuse rapoartele comisiilor de specialitate – de buget, de dezvoltare și economică, în urmă cu o săptămână, rapoartele fiind favorabile cu amendamente. Inițiativa legislativă astfel adoptată a fost trimisă acum la Camera Deputaților, forul decizional.

Proiectul a fost argumentat prin faptul că privatizarea de până acum a activelor statului “a fost esențială pentru realizarea unei economii de piață, (…) dar a condus în numeroase situații și la lichidarea unor societăți comerciale pretins neviabile sau la adoptarea unor strategii de restructurare care nu au avut efectele scontate şi care în final au condus la închiderea şi falimentul multor capacităţi de producţie şi de infrastructură critice, esenţiale pentru dezvoltarea economică, menţinerea funcţiilor vitale şi siguranţa statului“, conform expunerii de motive.

Art. 9
La data intrării în vigoare a prezentei legi, se suspendă pentru o perioadă de cinci ani aplicarea dispoziţiilor OUG nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998 şi a dispoziţiilor Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 10
Prin excepţie de la dispoziţiile articolului precedent, participaţiile statului pot fi tranzacţionate pe pieţe reglementate sau sisteme alternative de tranzacţionare autorizate conform legii, dacă la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent totalul activelor nu depăşeşte 2.000.000 lei.
 
De asemenea, proiectul prevede (Titlul II, Cap. 1 – Protejarea intereselor naționale în activitatea economică) transformarea regiilor autonome în societăți comerciale la care statul este unicul acționar în “societăţi comerciale pe acţiuni în sistem dualist, conform Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale”.

Un alt articol se referă la repararea și recuperarea unor prejudicii aduse intereselor satului în procesele de privatizare, ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni. Conform actului normative adoptat de Senat, procurorul sau instanța de judecată vor lua măsurile legale de restabilire a situației anterioare săvârșirii infracțiunii, dacă este posibil.
 
Cap 2 – Recuperarea unor prejudicii aduse intereslor statului
Art. 11
(1) Acțiunile și activele dobândite prin infracțiuni săvârșite în procesul de privatizare a societăților intră de drept în proprietatea statului la data emiterii actului prin care instanța de judecată sau procurorul, după caz, dispune măsurile prevăzute la art. 4 alin. (2).
 
Un alt articol se referă la datoriile la buget pe care le au societățile la care statul este unic sau acționar majoritar.
 
Cap. 3 Obligațiile fiscale restante ale societăților la care statul este acționar unic sau acționar majoritar
Art. 13
Obligațiile fiscale restante datorate bugetului general consolidat de către societăţile la care statul este acţionar unic sau acţionar majoritar vor fi structurate de Ministerul Finanţelor Publice într-un portofoliu unic de creanţe, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, administrat de o entitate juridică creată exclusiv cu scopul securizării creanţelor fiscale şi tranzacţionării acestora, astfel cum sunt definite potrivit legislaţiei privind piaţa de capital.
 
Dacă va fi adoptat și de deputați, proiectul de lege va fi publicat în Monitorul Oficial, iar Guvernul va emite, în termen de 45 de zile, o hotărâre prin care va publica normele metodologice de aplicare.

Ai nevoie de Ordonanța de urgență nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale? O poți obține în varianta actualizată, în format .PDF sau .MOBI apăsând AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here