ANAF a publicat în deznatere publică proiectul de Ordin pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”. Prevederile ordinului comun se aplică începând cu veniturile aferente lunii august 2022.

Amintim că prin Ordonanța Guvernului nr.16/2022 au fost introduse prevederi specifice privind stabilirea contribuțiilor sociale datorate de persoanele fizice salariate cu contract individual de muncă cu normă întreagă sau timp parțial.

Astfel, contribuțiile sociale datorate de către persoanele fizice care obțin venituri din salarii sau asimilate salariilor, în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parțial se calculează prin aplicarea cotei prevăzute de lege asupra salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuția, corespunzătoare numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost activ.

În situația în care cuantumul contribuțiilor datorate de salariați este mai mic decât cele datorate la nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată, în vigoare în luna pentru care se datorează contribuţiile, diferența se suportă de angajator/plătitor de venit.

În proiectul de act normativ au fost efectuate unele modificări potrivit dispozițiilor art.I pct.68 și 80 din Ordonanța Guvernului nr.16/2022, precum și alte modificări impuse de legislația în vigoare, o parte din acestea fiind propuse de părțile implicate în elaborarea sau avizarea proiectului de ordin comun, după caz, după cum urmează:

-eliminarea din „Anexa angajator” a unor indicatori ca urmare a modificării condițiilor prevăzute la art.60 pct.5 și pct.7 din Codul fiscal;

-introducerea în „Anexa asigurat” a unor casete pentru salariații cărora li se aplică prevederile art.146 alin.(56) și art.168 alin.(61) din Codul fiscal, precum și a unor rânduri în secțiunile A și B referitoare la:

– suma limită pentru calculul contribuțiilor sociale conform art.146 alin.(56), respectiv art.168 alin.(61) din Codul fiscal;

– contribuţia de asigurări sociale de sănătate calculată conform art.168 alin.(61) din Legea nr.227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

– contribuţia de asigurări sociale de sănătate suportată de angajatorul/plătitorul de venit, după caz, potrivit art.168 alin.(61) din Legea nr.227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

– contribuţia de asigurări sociale calculată conform art.146 alin.(56) din Legea nr.227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

– contribuţia de asigurări sociale suportată de angajatorul/plătitorul de venit, după caz, potrivit art.146 alin.(59) din Legea nr.227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

– introducerea în Nomenclatorul „Creanțe fiscale” a două rânduri referitoare la contribuția de asigurări sociale, respectiv contribuția de asigurări sociale de sănătate suportată de angajatorul/plătitorul de venit, după caz;

– introducerea în Nomenclatorul „Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului” a tipurilor de asigurați „personal medico-sanitar și auxiliar sanitar care își desfășoară activitatea în baza contractelor de prestări servicii prevăzute de O.U.G. nr.3/2021, pentru care se aplică regimul fiscal specific veniturilor asimilate salariilor” și „personal medico-sanitar și auxiliar sanitar care își desfășoară activitatea în baza contractelor de prestări servicii prevăzute de O.U.G. nr. 3/2021, pentru care se aplică regimul fiscal specific veniturilor asimilate salariilor, asigurat în sistemele proprii de asigurări sociale și care nu are obligația asigurării în sistemul public de pensii, potrivit legii”;

– eliminarea tuturor trimiterilor la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinţilor şi altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, având în vedere că dispozițiile actului normativ și-au încetat aplicabilitatea;

– modificarea corespunzătoare a instrucțiunilor de completare a formularului 112.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here