Din 27 februarie se aplică Hotărârea Guvernului nr. 40/2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 121/2016, dată pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 69/2012 privind stabilirea încălcărilor cu caracter contravenţional ale prevederilor reglementărilor comunitare.

Normele comune pe care România le aplică se referă la:

 • condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier;
 • accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri;
 • accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul;
 • transporturile rutiere (Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere şi normelor de aplicare a acesteia); 
 • sancţiunile contravenţionale şi a alte măsuri aferente aplicabile în cazul constatării încălcărilor.

Remarcăm completările şi modificările la listele reprezentând încălcări foarte grave, grave sau minore ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009, ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale normelor de aplicare a acesteia, şi care constituie contravenţii, dacă acestea nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni. Sunt liste lungi, detaliate, care trebuie analizate de operatorii de transport rutier.

Au survenit, de asemenea, modificări la reglementările privind:

 • inspecţia şi controlul care se efectuează în trafic de către inspectorii din cadrul I.S.C.T.R., şi de către poliţiştii rutieri;
 • inspecţia şi controlul, de către inspectori, la sediul operatorilor de transport rutier/întreprinderilor de transport rutier în cont propriu/întreprinderilor autorizate/operatorilor economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier/furnizorilor şi beneficiarilor de bunuri divizibile/centrelor de pregătire şi perfecţionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere/şcolilor de conducători auto;
 • măsura de imobilizare a unui vehicul în trafic, cazul în care suplimentar faţă de măsura imobilizării, inspectorii aplică şi măsura anulării inspecţiei tehnice periodice a vehiculului în cauză (pentru efectuarea de transport rutier de mărfuri cu nerespectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.373/2008 privind reglementarea furnizării şi transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din România, cu modificările şi completările ulterioare);
 • măsura suspendării licenţei de transport/licenţei comunitare, precum şi cazurile în care I.S.C.T.R. poate aplica retragerea licenţei;
 • măsura de suspendare sau retragere copiei conforme a certificatului de transport rutier în cont propriu;
 • măsurile pe care le poate dispune I.S.C.T.R. în cazul în care întreprinderea de transport rutier în cont propriu a săvârşit într-un stat membru al Uniunii Europene, altul decât România, una sau mai multe încălcări grave ale legislaţiei din domeniul transporturilor rutiere prin utilizarea abuzivă a atestatelor de conducător auto;
 • cazurile în care I.S.C.T.R. retrage autorizaţia de transport internaţional, precum şi procedura de urmat;
 • măsura retragerii licenţei pentru activităţi conexe transportului rutier;
 • cazurile în care I.S.C.T.R. poate suspenda atestatul/certificatul care atestă competenţa/calificarea profesională a conducătorului auto, corespunzător tipului de transport efectuat;
 • sancţiuni specifice pentru şcolile de şoferi.

ATENŢIE! În scopul aplicării dispoziţiilor acestei hotărâri, poliţiştii rutieri au acces la Registrul electronic naţional al operatorilor de transport rutier şi la Registrul electronic naţional al întreprinderilor de transport rutier în cont propriu, în condiţiile stabilite printr-un protocol încheiat între instituţiile implicate prin care se stabileşte inclusiv modalitatea prin care se realizează schimbul de informaţii între instituţiile din care fac parte agenţii constatatori, privind controalele efectuate şi măsurile şi sancţiunile aplicate.

Ai nevoie de HG nr. 69/2012 privind stabilirea încălcărilor cu caracter contravenţional ale prevederilor reglementărilor comunitare? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI?

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here