Sumele primite în baza unui contract de sponsorizare de către o persoană fizică care urmează să desfăşoare o activitate în domeniul educativ, recunoscută de către o persoană juridică fără scop lucrativ sau de către o instituţie publică ce activează în acelaşi domeniu, intră în sfera de aplicare a impozitului pe venit. Mulţumesc.
Răducu Tudor, Bucureşti.

Sponsorizarea este actul juridic prin care două persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare pentru susţinerea unor activităţi fără scop lucrative desfăşurate de către una dintre părţi, denumita beneficiarul sponsorizării. Contractul de sponsorizare se încheie în formă scrisă, cu specificarea obiectului, valorii şi duratei sponsorizării, precum şi a drepturilor şi obligaţiilor părţilor.

Sumele primite sub formă de sponsorizare nu sunt venituri impozabile, în litera şi în spiritul  impozitului pe venit. Cu alte cuvinte aceste sume nu se supun impozitului pe venit. (baza legală: art. 42 alin. f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;)

Temeiul legal

– Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

– Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

– Hotărârea Guvernului nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

– Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

– Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here