Întrebare. Bună ziua. Sumele încasate de un SRL cu titlu de despăgubiri în baza unei hotărâri emise de CEDO se impozitează? Mulțumesc.

Opinie.

 1. Tratamentul impozabil aplicat pentru sumele încasate de un SRL cu titlu de despăgubiri în baza unei hotărâri emise de CEDO se analizează prin prisma tipului de plătitor.
 2. Dacă SRL-ul este entitate plătitoare de impozit pe profit, se aplică prevederile art. 23 lit. m) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit art. 23 lit. m) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ,, Art. 23. – La calculul rezultatului fiscal, următoarele venituri sunt neimpozabile: (..) m) despăgubirile primite în baza hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului;  (..).,,.

Prin urmare, despăgubirile primite în baza hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului sunt considerate venituri neimpozabile la calculul impozitului pe profit, la o societate plătitoare de impozit pe profit.

 1. Dacă SRL-ul este microîntreprindere, se aplică prevederile art. 53 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Conform art. 53 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ,,Art. 53. – (1) Baza impozabilă a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor o constituie veniturile din orice sursă, din care se scad:  (..) l) despăgubirile primite în baza hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului;   (..),,.

Prin urmare, despăgubirile primite în baza hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului nu intră în baza de calcul a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, la o microîntreprindere. 

Temei legal:

 • Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare;
 • Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul MFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;
 • Ordinul MFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here