Întrebare. Bună ziua. Suma de 2500 lei pentru desfăşurarea activităţii în regim de telemuncă se decontează pentru bunuri în valoarea de 2500 lei sau 2100 lei plus TVA? Sprijinul financiar de 2500 lei pentru fiecare telesalariat este inclusiv TVA? Mulțumesc. 

Opinie.

 1. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 720 din 10 august 2020 și modificată ulterior, până în prezent, prin OUG nr. 182/2020, OUG nr. 211/2020, Legea nr. 282/2020 și OUG nr. 220/2020. Potrivit art. 6 alin. (1) din OUG nr. 132/2020, ,,Art. 6. – (1) Pentru desfăşurarea activităţii în regim de telemuncă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 81/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă, se acordă, o singură dată, angajatorilor pentru fiecare telesalariat un sprijin financiar în valoare de 2.500 lei în scopul achiziţionării de pachete de bunuri şi servicii tehnologice necesare desfăşurării activităţii în regim de telemuncă.,, 
 2. Modalitatea de acordare a sprijinului financiar şi categoriile de bunuri ce pot fi achiziţionate conform art. 6 alin. (1) din OUG nr. 132/2020 au fost detaliate prin Ordinul MMPS nr. 1376/2020 pentru stabilirea modalităţii de acordare a sprijinului financiar şi a categoriilor de bunuri ce pot fi achiziţionate conform art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă.
 3. Prevederile OUG nr. 132/2020 și prevederile Ordinul MMPS nr. 1376/2020 nu conțin mențiuni referitoare la tratamentul TVA aferentă achizițiilor de bunuri și servicii tehnologice pentru care se accesează sprijinul financiar. Aplicând principiul prudenței, se poate considera că sprijinul financiar de 2500 lei pentru fiecare telesalariat este inclusiv TVA.

Temei legal:

 • Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare;
 • Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul MFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;
 • Ordinul MFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here