În contextul preocupărilor de a se găsi soluţii de sprijin pentru multitudinea de probleme care apar, mediul economic şi societatea civilă avansează propuneri din care le-a reţinut pe cele de mai jos.

Coaliția pentru Dezvoltarea României

Într-un comunicat de presă, făcut public pe 24 martie, Coaliția pentru Dezvoltarea României – CDR reaminteşte că, încă de la începutul declarării pandemiei, CDR (mediul de afaceri) a formulat o serie de propuneri pentru măsuri concrete care sa vină în sprijinul companiilor aflate în dificultate, pentru a fi aplicate doar pe durata situației de urgență, precum: soluții de flexibilizare a muncii, suport pentru șomaj tehnic pentru toți angajații și companiile impactate, simplificare, digitalizare și eliminarea birocratizării. Toate aceste propuneri sunt menite să asigure atât protecția salariaților și a clienților noștri, dar și perenitatea locurilor de muncă, asigurarea continuității unor activități economice și limitarea impactului negativ al acestei situații asupra competitivității economice a României pe termen lung.  Analizând măsurile adoptate prin O.U.G. nr. 30 din 2020, CDR consideră încă insuficiente și parțial neclare anumite aspecte privind implementarea acestora, în special cele care vizează șomajul tehnic.

Organizaţiile member ale Coaliţiei consider ca fiind vitală sprijinirea tuturor activităților afectate, nu doar a celor care sunt închise prin deciziile autorităților sau unde angajatorii se află în prezent în incapacitate de a plăti salariile. Măsurile trebuie să aibă și un caracter preventiv pentru a evita efecte negative și în viitor, nu doar în prezent. Trebuie să existe un sprijin acordat în mod nediscriminatoriu și balansat, pentru a evita efectele negative asupra economiei pe termen scurt, mediu și lung. În acest sens se apreciază ca fiind necesar să se elimine limita maximă de 75% pentru numărul persoanelor ce pot fi trimise în șomaj tehnic, lăsând la decizia fiecărui agent economic să-și dimensioneze personalul activ versus cel în șomaj tehnic în funcție de nevoile rezultate din activitatea economică efectivă.

Sunt necesare măsuri de sprijin pentru orice companie românească mică, medie sau mare și pentru orice industrie care sunt în situația de a-și suspenda sau închide parțial sau în totalitate activitatea. Fără a fi acordate aleatoriu, aceste măsuri trebuie să fie cât mai puțin birocratice. Considerăm că este necesară evitarea pericolului ca prin actele legislative subsecvente să se aducă elemente suplimentare care să facă diferențiere între tipuri de companii și care să limiteze nejustificat accesul la instrumentele puse la dispoziție prin O.U.G. nr. 29 și O.U.G. nr. 30.

De asemenea, Coaliția pentru Dezvoltarea României consideră că în forma actuală a OUG este foarte important să fie clarificate de urgență anumite aspecte precum:

a) Nu este clar mecanismul prin care indemnizația de șomaj tehnic ajunge la salariat: este nevoie de soluții urgente pentru plata indemnizațiilor, astfel încât angajații să primească aceste sume într-un orizont de timp rezonabil. Modalitatea de plată trebuie să fie simplă, să asigure rapiditate și continuitate. Așa cum este în acest moment stipulat în OUG există riscul ca plata pentru munca prestată în luna martie să poată fi făcută către angajat cel mai devreme în luna mai.

b) Cum se aplică plafonarea indemnizației de șomaj tehnic: OUG prevede reducerea cuantumului indemnizației de șomaj de 75% din salariul de bază, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu. Trebuie clarificat expres dacă această plafonare se referă doar la cuantumul indemnizației care este suportat din bugetul asigurărilor pentru șomaj, angajatorul putând plăti din fonduri proprii diferența de indemnizație până la valoarea maximă prevăzută de Codul muncii sau negociată cu partenerii sociali, după caz.

c) Condiția de a fi în incapacitate de plată a salariilor tuturor salariaților: nu este clar cum va fi evaluată aceasta în funcție de specificul fiecărui sector: de ex. dacă aceasta se raportează doar la salariații afectați de măsura șomajului sau la toți salariații societății. Nu este justificat să nu beneficieze de suport și acei angajatori care pot plăti o parte dintre salariați, a căror activitate nu a fost încă afectată.

d) Diminuarea încasărilor: nu este clar ce încasări sunt vizate și dacă sunt vizate doar încasările din activitatea redusă (ex. situația angajatorilor cu mai multe puncte de lucru sau mai multe activități).

e) Indemnizația să fie scutită de plata taxelor și contribuțiilor, în vederea simplificării acestei proceduri.

f) Ipoteza referitoare la incapacitatea de a plăti salariile se referă la reducerea activității: este necesar să se clarifice dacă rambursarea indemnizației se aplică și în ipoteza întreruperii temporare a activității (reducerea nu este întotdeauna o opțiune).

CDR menţionează că toate aceste nelămuriri legate de eligibilitatea companiilor trebuie clarificate urgent, existând riscul, chiar și pentru companiile de bună credință, să fie în situația de a nu completa corect declarațiile pe proprie răspundere din cauza lipsei de claritate a reglementărilor.  CDR semnalează nevoia adoptării în continuare și a altor măsuri suplimentare față de cele anunțate până în prezent. Astfel de măsuri au fost propuse și comunicate deja prin organizațiile membre în dialogul direct cu Guvernul. CDR își reafirmă disponibilitatea de a continua dialogul cu autoritățile, esențială în această perioadă dificilă fiind și viteza de reacție la fenomenele economice cu care se confruntă companiile.

Despre Coaliția pentru Dezvoltarea României (CDR) CDR este o inițiativă privată, construită ca un acord de colaborare prin participarea colectivă a membrilor săi și reunește organizații cum sunt Camera Americană de Comerț în România (AmCham), Camera Franceză de Comerț în România (CCIFER), Asociația Oamenilor de Afaceri din România (AOAR), Camera de Comerț și Industrie Română-Germană (AHK), Romanian Business Leaders (RBL), Consiliul Investitorilor Străini (FIC), Confederația Patronală Concordia şi Consiliul Naţional al Ȋntreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR).

www.coaliția.org

Consiliul de Mediere

Prin Comunicatul remis presei în data de 23 martie, de Secretariatul Consiliului de Mediere se solicită Guvernului României adoptarea a două măsuri care, odată implementate, vin în sprijinul  Statului Român și a cetățenilor lui, în contextul crizei reprezentate de epidemia cu COVID-19. Astfel, Consiliul de Mediere solicită Guvernului României adoptarea următoarele două măsuri cu aplicabilitate imediată:

1. Restituirea integrală a taxelor judiciare de timbru plătite de justițiabili, persoane fizice sau juridice,  în cazul în care aceștia fac dovada soluționării litigiului aflat pe rolul instanțelor de judecată, prin încheierea unui acord de mediere;

2. Introducerea obligativității parcurgerii procedurii prealabile, în sensul anexării dovezii de încercare a soluționării conflictului prin mediere  la cererea de chemare în judecată, pentru cauzele introduse pe rolul instanțelor de judecată în litigiile civile, în special în litigiile ce au ca obiect domeniul familiei, al conflictelor de muncă și al litigiilor dintre profesioniști.

Măsurile solicitate de Consiliul de Mediere au ca principal scop  susținerea economiei naționale și diminuarea consecințelor economice și sociale cu care se vor confrunta  Statul Român și justițiabilii (cetățenii), fiind avute în vedere următoarele principale argumente:

– necesitatea reducerii numărului proceselor aflate pe rolul instanțelor de judecată, văzută nu doar ca o măsură istorică de degrevare a instanțelor ci, în contextul pandemiei actuale, ca o obligativitate de a se reduce la minim aglomerațiile din spațiile publice. Este cunoscut  faptul că, procedura de mediere se desfășoară într-un cadru privat, cu un număr redus de participanți;

– nevoia creșterii încrederii cetățenilor în actul de justiție;

– necesitatea soluționării cu celeritate a cauzelor (în special a celor de importanță majoră) aflate pe rolul instanțelor de judecată, cauze ce astfel vor lua calea soluționării prin procedura medierii;

– reducerea substanțială  a cheltuielilor suportate de către Statul Român și cetățeni, în ipoteza în care măsurile solicitate sunt adoptate.

Textul integral al solicitării Consiliului de Mediere, semnat de Preşedintele Mihai Iulian Munteanu poate fi accesat la adresa:
https://www.cmediere.ro/page/2325/b-solicitare-adresata-primului-ministru-al-romaniei-dl-ludovic-orban-

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here