18 Ianuarie, 2018

Succesiunile în context transfrontalier

Comisia a adoptat, pe 15 decembrie, un amplu pachet de măsuri privind impozitarea succesiunilor. Prin intermediul unei comunicări, al unei recomandări şi al unui document de lucru, Comisia analizează problemele existente şi prezintă soluţii legate de impozitarea succesiunilor transfrontaliere în UE.

Cetăţenii UE care moştenesc bunuri în străinătate sunt adesea nevoiţi să plătească taxe către mai multe state membre. De fapt, în cazuri extreme, valoarea totală a bunurilor moştenite în străinătate poate chiar să echivaleze cu valoarea taxei datorate, deoarece mai multe state membre pot revendica drepturi de impozitare asupra aceleiaşi moşteniri sau pot aplica în cazul moştenirilor din străinătate o taxă mai mare decât cea pe care ar aplica-o pentru succesiunile din țară. Cetăţenii pot fi nevoiţi să vândă bunurile moştenite doar pentru a recupera valoarea taxei plătite, iar întreprinderile mici se pot confrunta cu dificultăţi de transfer în cazul decesului proprietarului. Pentru a aborda aceste probleme, Comisia a adoptat un amplu pachet de măsuri privind impozitarea succesiunilor, referitor la care Algirdas Šemeta, comisarul pentru impozitare, uniune vamală, audit şi antifraudă a afirmat:

„Benjamin Franklin spunea că nimic nu este sigur în afară de moarte şi impozite. Din nefericire, când acestea se combină, gradul de nesiguranţă generat este foarte mare. Povara taxei de succesiune transfrontalieră poate fi prea grea pentru cetăţeni, din cauza discriminării şi a dublei impuneri. Mici modificări ale dispoziţiilor statelor membre, în sensul realizării unei mai mari coerenţe la nivelul legislaţiilor, ar putea aduce beneficii reale pentru sute de mii de oameni din toată Europa. Acesta este dezideratul nostru.”

Comunicarea evidenţiază două probleme principale legate de impozitarea succesiunilor transfrontaliere în UE:

● Prima este dubla sau multipla impunere, adică situaţia în care mai mult de un stat membru îşi revendică dreptul de a percepe taxe pentru aceeaşi moştenire. Normele naţionale divergente, lipsa convenţiilor bilaterale în materie de impozitare a succesiunilor şi facilităţile fiscale naţionale necorespunzătoare pot conduce la dubla sau multipla impozitare a cetăţenilor pentru aceeaşi moştenire. Statele membre sunt libere să aplice dispoziţiile naţionale în materie de succesiune pe care le consideră adecvate, atâta timp cât acestea respectă normele UE privind nediscriminarea şi libera circulaţie. Comisia nu propune armonizarea normelor statelor membre referitoare la taxele de succesiune, ci recomandă o aplicare mai amplă și mai flexibilă a facilităţilor fiscale naţionale în cazul dublei impuneri, astfel încât să soluţioneze în mod pragmatic, rapid şi rentabil problema poverii fiscale importante cu care se confruntă numeroşi cetăţeni. Recomandarea din pachetul prezentat expune o serie de modalităţi prin care statele membre ar putea îmbunătăţi măsurile naţionale existente pentru a se asigura că scutirile fiscale de la dubla impunere sunt adecvate, cu soluţii pentru situaţiile în care mai multe state membre au drepturi de impozitare. Comisia invită statele membre să introducă soluţii adecvate în legislaţia sau în practicile lor administrative naţionale.

● Cea de-a doua problemă cu care se pot confrunta cetăţenii în cazul unei succesiuni transfrontaliere este discriminarea. Unele state membre aplică o cotă de impozitare mai ridicată dacă masa succesorală, persoana decedată şi/sau moștenitorul nu se află pe teritoriul lor. În astfel de cazuri, legislaţia UE este clară: statele membre au obligaţia de a respecta principiile fundamentale ale nediscriminării şi liberei circulaţii, prevăzute în tratate. Documentul de lucru publicat stabileşte principiile care trebuie să guverneze impozitarea nediscriminatorie a succesiunilor şi donaţiilor, utilizând jurisprudenţa pentru a le ilustra. Astfel, statele membre vor putea să îşi alinieze dispoziţiile la legislaţia UE, iar cetăţenii vor fi totodată mai bine informaţi cu privire la normele pe care statele membre trebuie să le respecte.

Problemele legate de impozitarea succesiunilor transfrontaliere pot afecta grav cetăţenii, deşi, de fapt, veniturile din taxele aplicate succesiunilor naţionale şi transfrontaliere reprezintă o foarte mică parte – mai puțin de 0,5% – din veniturile fiscale totale ale statelor membre. Ponderea cazurilor strict transfrontaliere în acest procent este foarte mică.

Etapele următoare

Comisia va lansa discuţii cu statele membre în vederea identificării unor măsuri subsecvente corespunzătoare şi este gata să sprijine toate statele membre în procesul de aliniere la legislaţia UE a normelor naţionale în materie de succesiune. Peste 3 ani, Comisia va prezenta un raport de evaluare care să arate modul în care a evoluat situaţia şi va decide, pe această bază, dacă sunt necesare măsuri suplimentare la nivel naţional sau la nivelul UE. Între timp, Comisia, în calitate de gardian al tratatelor, continuă să ia măsurile necesare pentru a acţiona împotriva componentelor discriminatorii ale dispoziţiilor statelor membre în materie de impozitare.

*

Pentru textul integral al comunicării, al recomandării şi al documentului de lucru al serviciilor Comisiei, a se vedea:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/personal_tax/inheritance/index_en.htm

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu