Într-un articol anterior semnalam adoptarea OUG nr. 60/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificarile ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 76/2002), dispozițiile ordonanței de urgență respective intrând în vigoare de dată relativ recentă, și anume, la data de 03 decembrie 2016.

De asemenea, de la data de 06 decembrie 2016 semnalam intrarea în vigoare și a dispozițiile HG nr. 885/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002.

În articolul de față continuăm prezentarea informațiilor referitoare la subvențiile reglementate în OUG nr. 60/2016 și precizăm faptul că ne-am propus să detaliem informațiile referitoare la subvențiile acordate angajatorilor în cazul încadrării în muncă, pe perioadă nedeterminată, a şomerilor în vârstă de peste 45 de ani, a şomerilor care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale, a şomerilor de lungă durată sau a tinerilor NEET.

De asemenea, în prezentul articol vom detalia și despre subvențiile acordate angajatorilor în cazul încadrării în muncă, pe perioadă nedeterminată, a şomerilor care, în termen de 5 ani de la data angajării, îndeplinesc, conform legii, condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă. 

Care sunt sumele de care beneficiază angajatorii dacă încadrează șomeri de peste 45 de ani, unici întreținători ai familiilor monoparentale, de lungă durată și pentru tinerii NEET și cum se acordă sumele respective?

Potrivit art. 85 alin. 1 din Legea nr. 76/2002, angajatorii care încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale, şomeri de lungă durată sau tineri NEET primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din aceste categorii, o sumă în cuantum de 900 lei, cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puţin 18 luni.

Precizăm faptul că de facilităţile prevăzute la art. 85 alin. 1 din Legea nr. 76/2002 beneficiază şi angajatorii care, în raport cu numărul de angajaţi, şi-au îndeplinit obligaţia, potrivit legii, de a încadra în muncă persoane cu handicap, precum şi angajatorii care nu au această obligaţie legală, dacă încadrează în muncă pe durată nedeterminată persoane cu handicap şi le menţin raporturile de muncă sau de serviciu cel puţin 18 luni (art. 85 alin. 2 din Legea nr. 76/2002).

Facilităţile prevăzute la art. 85 alin. 1 si 2 din Legea nr. 76/2002 se acordă angajatorilor şi în situaţia în care, în perioada acordării acestora sau în cea în care există obligaţia legală de menţinere a raporturilor de muncă, persoanele beneficiare nu mai au statut de părinte unic susţinător al familiei monoparentale sau statut de persoană cu handicap, după caz. 

Ce obligație au angajatorii care beneficiază de prevederile legii și ce riscă dacă nu respectă obligația respectivă?

Potrivit art. 85 alin. 1 din Legea nr. 76/2002, angajatorii care încadrează şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale, şomeri de lungă durată sau tineri NEET sunt obligaţi să menţină raporturile de muncă sau de serviciu ale acestora cel puţin 18 luni de la data încheierii.

Angajatorii care încetează raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor prevăzute la art. 85 alin. 1 si 2 din Legea nr. 76/2002 anterior termenului de 18 luni sunt obligaţi să restituie, în totalitate, agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă sumele încasate pentru fiecare persoană pentru care a încetat raportul de muncă sau de serviciu anterior termenului menţionat, plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României în vigoare la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, dacă încetarea acestora a avut loc din motivele prevăzute la art. 83 alin. 2 din Legea nr. 76/2002 .

Reamintim faptul că motivele prevăzute la art. 83 alin. 2 din Legea nr. 76/2002 sunt urmatoarele:

a) încetarea raportului de muncă în temeiul art. 55 lit. b), art. 56 lit. d) şi e), art. 61 lit. d) şi art. 65 din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

b) încetarea raportului de serviciu în temeiul art. 97 lit. b), art. 98 alin. (1) lit. e), art. 99 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Reținem și faptul că angajatorii care beneficiază de subvenţionarea locurilor de muncă în condiţiile art. 85 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 76/2002 şi care încetează raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor încadrate pe aceste locuri de muncă, din motivele prevăzute la art. 83 alin. 2 din aceeasi lege , anterior termenelor prevăzute de lege, nu mai pot beneficia de o nouă subvenţie din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe o perioadă de 2 ani de la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu. 

Care sunt sumele de care beneficiază angajatorii dacă încadrează şomeri care, în termen de 5 ani de la data angajării, îndeplinesc, conform legii, condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă?

Potrivit art. 85 alin. 5 din Legea nr. 76/2002, angajatorii care încadrează în muncă, potrivit legii, şomeri care, în termen de 5 ani de la data angajării, îndeplinesc, conform legii, condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, dacă nu îndeplinesc condiţiile de a solicita pensia anticipată parţială, beneficiază lunar, pe perioada angajării, până la data îndeplinirii condiţiilor respective, de o sumă în cuantum de 900 lei

Care sunt situațiile în care angajatorii nu beneficiază de prevederile legii?

Nu beneficiază de facilităţile prevăzute la art. 85 alin. 1, 2 şi 5 din Legea nr. 76/2002:

a) angajatorii care în ultimii 2 ani au fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoanele angajate din categoriile prevăzute la alin. (1), (2) şi (5);

b) angajatorii la care calitatea de administrator/asociat este deţinută de una sau mai multe persoane fizice sau juridice care au calitatea de administrator/asociat la alţi angajatori care au beneficiat de cel puţin una dintre facilităţile prevăzute la art. 80 şi la art. 85 alin. 1, 2 şi 5 pentru persoanele în situaţia cărora raporturile de muncă cu angajatorul care a beneficiat de facilităţi au încetat prin demisie, conform prevederilor legale, în ultimii 2 ani;

c) angajatorii care la data solicitării acordării facilitaţii se află în situaţia de insolvenţă, în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, dizolvare, lichidare ori administrare specială, care au activităţile suspendate sau restricţii asupra acestora. 

Ce mai trebuie să cunoaștem referitor la facilităţile prevăzute la art. 85 alin. 1, 2 şi 5 din Legea nr. 76/2002 ? 

Facilităţile prevăzute anterior se acordă proporţional cu timpul efectiv lucrat de persoanele angajate din categoriile prevăzute la aceste alineate, precum şi pentru perioadele în care persoana se află în concediu de odihnă.

De asemenea, reținem și faptul că facilităţile respective se acordă angajatorilor în situaţia în care tinerii NEET şi persoanele din categoriile menţionate sunt înregistraţi ca şomeri în evidenţa agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

Angajatorii care solicită acordarea măsurilor de stimulare prevăzute la art. 85 din Legea nr. 76/2002 sau care au încheiat convenţii cu agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti, înainte de data intrării în vigoare a OUG nr. 60/2016, beneficiază de aceste măsuri de stimulare, în cuantumul şi condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare până la data intrării în vigoare a OUG nr. 60/2016.

Prevederile art. 85 alin. 2 din Legea nr. 76/2002 privind termenul de cel puţin 18 luni nu se aplică angajatorilor care, la data intrării în vigoare a art. I pct. 11 din OUG nr. 60/2016, prin convenţiile încheiate cu agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti, aflate în derulare la această dată, au obligaţia de a respecta alt termen.

Convenţiile încheiate în aplicarea prevederilor art. 85 din Legea nr. 76/2002aflate în derulare la data intrării în vigoare a OUG nr. 60/2016 îşi produc efectele în conformitate cu prevederile legale în vigoare anterioare datei intrării în vigoare a prevederilor OUG nr. 60/2016. 

Ai nevoie de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here