Persoanele cu dizabilități ar putea fi angajate în funcție de gradul de handicap, urmând să primească valori diferite pentru o subvenție destinată integrării lor în piața muncii, conform unui proiect legislativ inițiat la Senat.

Inițiatorii susțin că gradul de handicap accentuat scade șansele unei persoane de a se angaja, firmele preferând persoane cu dizabilități ușoare, care au finalizat studii în domeniu sau au un minim de pregătire şi o stare psiho-socială stabilă. În plus, angajatorii trebuie să plătească și personal de suport, oamenii care trebuie să se ocupe de facilitarea condițiilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități și integrarea acestora în muncă: “În prezent, unităţile protejate şi întreprinderile sociale de inserţie nu au nici o facilitate suplimentară comparativ cu angajatorii clasici, deşi acestea angajează persoane din categoria greu ocupabile, pentru care oferă un pachet integrat de servicii psiho-sociale, profesionale şi de tranziţie spre piaţa muncii, fiind practic un suport pentru angajatorii clasici”, se arată în expunerea de motive a proiectului de lege.

Introducerea unui sistem de subvenţionare diferenţiat pe grad de dizabilitate a persoanelor care aparţin grupurilor vulnerabile va stimula angajarea şi ocuparea persoanelor care au nevoie de angajare protejată cu servicii adiţionale de suport, mai susțin parlamentarii.

Lege privind completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

Art. 80 (2) – Angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată absolvenţi din rândul persoanelor cu handicap primesc lunar, pentru fiecare absolvent, sumele prevăzute la alin. (1) pe o perioadă de 18 luni. Pentru persoanele cu handicap, indiferent dacă sunt sau nu absolvenţi, care fac parte din categorii vulnerabile, definite în acord cu Legea Asistenţei Sociale 292/2011 şi angajate în unităţi protejate autorizate conform Legii nr. 448/2006 sau în întreprinderi sociale de inserţie autorizate conform Legii nr. 219/2015, suma prevăzută la alin. (1) se acordă pe o perioadă de maxim 3 ani de la angajare, diferenţiat pe grad de handicap.

Art. 85, alin. (1) se completează după cum urmează:

Art. 85. – (1) Angajatorii care încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale, şomeri de lungă durată sau tineri NEET primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din aceste categorii, o sumă în cuantum de 2.250 lei, cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puţin 18 luni. Excepţia de la această prevedere este pentru angajatorii din categoria unităţilor protejate autorizate conform Legea nr. 448/2006 şi a întreprinderilor sociale de inserţie autorizate conform Legii nr. 219/2015, în care subvenţia este acordată pentru o perioadă de maxim 36 de luni de la data angajării cu condiţia asigurării de măsuri de suport de tranziţie a persoanei pe piaţa clasică a muncii.

În cazul angajării persoanelor cu dizabilităţi greu ocupabile încadrate în categoria de grup vulnerabil conform prevederilor art. 6, alin 1, litera h) din Legea Economiei Sociale nr. 219/2015 şi a art. 2, literele a)-f) din normele de aplicare a Legii Economiei Sociale, subvenţia se acordă diferenţiat pe grad de handicap astfel:

– Pentru gradul I de handicap, se acordă subvenţia legală înmulţit cu 2,5;

– Pentru gradul II de handicap, se acordă subvenţia legală înmulţit cu 2;

– Pentru gradul III de handicap, se acordă subvenţia legală înmulţit cu 1,5.

Unităţile protejate şi întreprinderile sociale de inserţie vor trebui să asigure în cele 36 de luni de subvenţionare a măsurilor de suport pentru tranziţia persoanei din grup vulnerabil pe piaţa clasică a muncii, în caz contrar, vor fi obligate să restituie subvenţia primită sau să asigure continuitatea locului de muncă încă 18 luni fără a mai beneficia de subvenţie.

Art. 85 alin. (4) se completează după cum urmează:

(4) Angajatorii care încetează raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor prevăzute la alin. (1) si (2) anterior termenului de 18 luni sunt obligaţi să restituie, în totalitate, Agenţiilor pentru Ocuparea Forţei de Muncă sumele încasate pentru fiecare persoană pentru care a încetat raportul de muncă sau de serviciu anterior termenului menţionat, plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României în vigoare la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, dacă încetarea acestora a avut loc din motivele prevăzute la art. 83 alin. (2). Excepţia de la această prevedere este pentru angajatorii din categoria unităţilor protejate autorizate conform Legii nr. 448/2006 şi a întreprinderilor sociale de inserţie autorizate conform Legii nr. 219/2015 care trebuie să facă dovada că în perioada de subvenţionare de maxim 36 de luni, persoana din grupul vulnerabil a fost angajată pe piaţa convenţională a muncii şi a beneficiat de servicii de tranziţie între minim 1-3 luni de la angajare la noul loc de muncă sau persoana continuă să lucreze în unitatea protejată sau întreprinderea socială de inserţie minim 18 luni fără a beneficia de subvenţie sau dacă încetarea raporturilor de muncă a avut loc din motivele prevăzute la art. 83 alin. (2).

Proiectul legislativ va fi dezbătut mai întâi la Senat, apoi în plenul Camerei Deputaților, care va da votul final.

Ai nevoie de Legea nr. 448/2006? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here