OpANAF nr. 2017 privind aprobarea subcriteriilor de risc dezvoltate din criteriile generale prevăzute de art. 7 alin. (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscal.

După cum se cunoaște, Codul de procedură fiscală încadrează contribuabilii în trei categorii de risc, risc fiscal mic, mediu și ridicat. În funcție de aceste clasificări sunt aplicate sau nu sunt aplicate diverse proceduri.

Pentru a realiza clasificarea, prevederile de la art. 7 alin. (7) din Codul de procedură fiscală stabilesc criterii privind clasa și subclasa de risc fiscal, astfel:

  1. Criterii privind înregistrarea fiscală;
  2. Criterii privind depunerea declarațiilor fiscale;
  3. Criterii privind valoarea obligațiilor fiscale declarate;
  4. Criterii privind stingerea datoriilor.

OpANAF nr. 2017/2022 vine și detaliază în elemente concrete fiecare dintre aceste criterii date la modul general. Desigur, nu sunt făcute publice elementele specifice de risc, însă sunt detaliate pe elementele ce vor fi urmărite în funcție de categoria fiecărui contribuabil.

De exemplu, când se vor analiza criteriile privind înregistrarea fiscală se va urmări criteriul privind neînregistrarea/înregistrarea în scopuri de TVA, înregistrarea/neînregistrarea privind impozitul pe profit, înregistrarea/neînregistrarea ca plătitor de impozit pe venitul microîntreprinderii, etc.

Când analizăm criteriile privind depunerea declarațiilor fiscale se vor urmări aspecte cu risc privind nedepunerea declarațiilor fiscale, depunerea cu întârziere a declarațiilor fiscale, depunerea cu erori a declarațiilor fiscale, riscuri asociate administratorilor și altor persoane aferente contribuabilului.

Când se analizează criteriul de declarare se vor analiza situațiile privind neconcordanțele între formularele și raportările depuse chiar de contribuabil sau neconcordanțele între sumele declarate de contribuabil față de informațiile de la terți sau eventualele erori rectificate din declarații de contribuabil.

Când analizăm criteriul privind realizarea plăților către buget se va avea în vedere plata la scadență sau întârzierea plăților, posibila insolvabilitate și riscul privind acționarii/asociații/administratorii.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here