24 Februarie, 2018

STUDIU: Lecţii învăţate de Brazilia în implementarea practică a IFRS (I)

Acest studiu îşi propune să ofere o imagine de ansamblu în ceea ce priveşte dezvoltarea sistemelor de contabilitate din Brazilia, statutul actual al contabilităţii din Brazilia, caracteristicile de bază ale cadrelor de reglementare. Materialul subliniază unele dintre diferențele majore ale normelor contabile din Brazilia în raport cu implementarea IFRS și sintetizează principalele lecții învățate prin recentul proces de reformare a sistemului de contabilitate pentru a se conforma la dispoziţiile IFRS.

Introducere

* În 2004, economia Braziliei a cunoscut o creștere semnificativă, produsul intern brut al țării (PIB) avand o creștere cu 5,2 la sută, fiind cea mai ridicată rată de creștere de la 1994. Brazilia a atras aproape 18 miliarde dolari în investiții străine directe.

Integrarea pe piețele globale de capital și facilitarea mobilizării de capital și promovarea încrederii investitorilor au determinat ca fiind necesare noi cerințe de transparență corporativă, în concordanță cu cele mai bune practici internaționale, inclusiv în domeniul raportării financiare. Aceste tendințe au impus necesitatea convergenţei standardelor de contabilitate si de raportare națională la IFRS, în Brazilia. În acest scop, au fost întreprinse diferite reforme în domeniul contabilității.

* În prezent, Brazilia se regăşeste într-un proces treptat de implementarea a  IFRS, aşa cum au fost emise de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Contabilitate (IASB). Principalele instituții de conducere implicate în procesul de convergență sunt: Comisia de valori mobiliare din Brazilia, Banca Centrală din Brazilia, Consiliul Federal de Contabilitate, Institutul Auditorilor Independenţi din Brazilia.

* În martie 2006, Banca Centrală a Braziliei a anunțat că, începând cu 2010, pentru toate instituțiile financiare de sub supravegherea sa se ​​va cere să întocmească situații financiare retratate în conformitate cu IFRS. Comisia de valori mobiliare din Brazilia a întreprins măsuri pentru ca toate societățile cotate pe piețele de capital, în Brazilia, să adopte treptat IFRS.

În acest scop, la nivelul Braziliei a fost înfiinţat Comitetul de norme contabile, al cărui obiectiv declarat a fost de a realiza adoptarea integrală a IFRS în țară. Cu toate acestea, în ciuda schimbărilor semnificative care au avut loc în sistemul de contabilitate brazilian în ultimii ani, există încă diferențe importante între contabilitatea naţională din Brazilia şi IFRS.

* Mediul juridic și problemele economice, fiscale, mediul cultural și educațional, au tendința de a plasa obstacole în calea convergenței standardelor de contabilitate Comitetul de norme contabile și IFRS. Problemele economice și fiscale afectează în special procesul de convergență a contabilității din Brazilia și IFRS, deoarece sistemul contabil din Brazilia este puternic legat de legile și reglementările fiscale care stabilesc regulile de recunoaștere, măsurarea și prezentarea tranzacțiilor de afaceri.

Cadrul de reglementare

* Sistemul de contabilitate al Braziliei a fost inițial dezvoltat sub influența europeană țării (în special Italia) și mai târziu a fost afectată de practicile de contabilitate utilizate în Statele Unite ale Americii. Acest sistem este puternic influențat de legislația fiscală a țării, legile corporative și normele stabilite de agențiile guvernamentale.

* În cadrul agenţiilor guvernamentale, regăsim: Banca Centrală din Brazilia, Comisia Valorilor Mobiliare din Brazilia, Agenția Națională de Telecomunicații și Secretariatul pentru fondurile de pensii complementare.

* Piața de valori din anii 1970 a stat la baza dezvoltării contabilității în țară. În 1976, Comisia Valorilor Mobiliare din Brazilia a creat primele standarde de contabilitate pentru companiile cotate la bursă. Reformele sistemului financiar au inclus măsuri astfel încat situațiile financiare să fie auditate de către auditori independenți și de a se conforma cu standardele de raportare financiară emise de către Banca Centrală a Braziliei.

O altă măsură a inclus introducerea în Legea societăţilor a pricipiilor contabile pe care companiile au fost obligate să le aplice, a criteriilor de recunoaștere și evaluare. Totodată, aceste reguli au impus necesitatea existenţei unor proceduri contabile. Reformele sistemului financiar din Brazilia au fost puternic influențate de Statele Unite ale Americii. Înainte de anii 1970, contabilitatea din Brazilia a fost puternic influențată de legislația fiscală.

* Companiile listate au fost obligate să auditeze situațiile lor financiare prin auditori independenți, conform standardelor contabile stabilite de Comisia Valorilor Mobiliare din Brazilia. Băncile și instituțiile financiare sunt obligate să respecte standardele contabile stabilite de Consiliul național monetar și Banca Centrală a Braziliei. Există mai mult de 2.450 de instituții supravegheate de Banca Centrală a Braziliei, primele patru având mai mult de 65% din activele totale ale sistemului financiar național. Băncile și instituțiile financiare trebuie să aplice recunoașterea, măsurarea și prezentarea informaţiilor în conformitate cu IFRS.

* În ceea ce privește corporațiile transnaționale sau filiale ale companiilor străine, printre altele, industria de automobile, produse chimice, farmaceutice, hârtie și carton și produse alimentare, acestea nu sunt obligate să furnizeze situații financiare. Ele nu sunt supuse auditurilor de către auditori independenți.

În cazul în care rapoartele de audit sunt întocmite, acestea sunt destinat utilizării în procesul de luare a deciziilor manageriale. Alte companii care nu sunt incluse în categoriile de mai sus nu sunt obligate să raporteze și sa dezvăluie situațiile lor financiare sau să fie auditate de auditori independenți. Acestea sunt necesare pentru a oferi unele informații pentru autoritatea fiscala a statului brazilian, în conformitate cu legislația fiscală aplicabila.

* Reglementarea contabilităţii din Brazilia a fost în mod tradițional în sarcina organismelor guvernamentale. Progresele înregistrate în dezvoltarea principiilor contabile și conceptelor nu au fost rapide. În 1972 au fost reglementate pentru prima data “Principiile de contabilitate”, ca parte a cerințelor de raportare financiară de către companiile cotate la bursă. Cu toate acestea, nu a fost dată nicio definiție a acestor principii de contabilitate.

* În conformitate cu cerințele de la Institutul de auditori independenți din Brazilia, raportul auditorului trebuie să precizeze dacă situațiile financiare au fost în conformitate cu principiile contabile general acceptate sau nu. Orientarea dominantă a fost că era mult mai important să se asigure faptul că situațiile financiare au fost în conformitate cu legislația sau cerințele de reglementare, decât cu principiile de contabilitate.

Despre autor  ⁄ Maria Bălăşescu

Maria Bălăşescu este expert contabil. Site: http://www.contabilii.ro Contact: contact@contabilii.ro

Fara comentarii

Scrie un comentariu