Actul administrativ dedus controlului de legalitate de către intimatul reclamant IB este Decizia nr. 274 din 20.06.2007 emisă de Președintele Casei Naționale de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale.

Prin această decizie, intimatul reclamant, care deținea funcția publică de conducere de director executiv al Casei Județene de Pensii Constanța, a fost mutat temporar, pe perioadă cercetării administrative, în conformitate cu prevederile art. 77 alin.(7) din Legea nr. 188/1999, în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior, treaptă de salarizare I, la Direcția Economică și Evidența Contribuabili – Serviciul evidența contribuabili, cu menținerea drepturilor salariale avute, mai puțin indemnizația de conducere în procent de 50%.

Motivele de nelegalitate reținute de instanța de fond, vizează, pe de o parte, încălcarea prevederilor art. 36 din Legea nr.188/1999 și, pe de altă parte, greșita aplicare a dispozițiilor art.77 alin. (7) din aceeași lege, în condițiile în care controlul de gestiune este finalizat.

Din această perspectivă, critică referitoare la corelația dintre art.77 alin.(7) și art.91 din Legea nr. 188/1999 apare că fiind nepertinentă, întrucât instanța de fond nu s-a raportat în cuprinsul argumentației soluției adoptate la acest din urmă text, care stabilește condițiile în care se poate dispune mutarea definitivă ori temporară a unui funcționar public în cadrul altui compartiment al autorității. Este adevărat că în cererea de chemare în judecată reclamantul invocase și încălcarea dispozițiilor art. 91 alin. (3) din lege, dar instanța de fond nu a considerat necesar să se raporteze la acest text legal, în considerarea naturii speciale a mutării temporare la care se referă art.77 alin. (7) din Legea nr.188/1999, dispusă în cadrul procedurii de atragere a răspunderii disciplinare a funcționarilor publici.

Cât privește incidența dispozițiilor art.36 din Legea nr. 188/1999, Înaltă Curte reține că potrivit acestui text raportul de serviciu nu poate fi modificat „ în perioadă concediilor de boala”.

Necontestat, actul administrativ atacat a fost emis la data de 20.06.2007.

Din biletul de internare  nr. 1591 întocmit de Spitalul M.U. Constanța rezultă că intimatul-reclamant a fost internat în această instituție spitalicească în perioadă 22 – 26 .06. 2007 iar ulterior a beneficiat de concediu medical.

Prin urmare nu se poate consideră că raportul de serviciu a fost modificat „în perioada” în care intimatul-reclamant s-a aflat în incapacitate temporară de muncă din motive medicale, ci anterior acestui moment.

Legalitatea unui act administrativ se apreciază prin raportare la situația de fapt și de drept existentă la momentul emiterii ori adoptării sale iar nu în funcție de evenimente ori imprejurări ulterioare și imprevizibile.

Analiza pe care o face recurentă în cuprinsul celui de-al doilea motiv de recurs, referitoare la condițiile aplicării art. 77 alin. (7) din Legea privind Statutul funcționarilor publici, este corectă. Potrivit acestui text de lege:

Pe perioadă cercetării administrative, în situația în care funcționarul public care a săvârşit o abatere disciplinară poate influența cercetarea administrativă, conducătorul autorităţii sau instituției publice are obligația de a interzice accesul acestuia la documentele care pot influența cercetarea sau, după caz, de a dispune mutarea temporară a funcționarului public în cadrul altui compartiment sau altei structuri a autorităţii ori instituției publice”.

Faptul că la data emiterii deciziei examinate era deja întocmit procesul-verbal de control înregistrat la Registratură Generală a C.J.P. Constanța  cu nr. 4072 din 16 iunie 2007 este, într-adevăr, irelevant, cată vreme cercetarea administrativă era în curs iar intimatul-reclamant îndeplinea funcția de director executiv al instituției publice, putându-se prezuma în mod rezonabil că „ar putea influenţa” această cercetare referitoare la unele disfunctionalităţi economico-financiare care i se imputau (Înaltă Curte de Casație și Justiție, Secția de contencios administativ și fiscal, decizia nr. 1210/2008).

Ai nevoie de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here