Explicaţiile de mai jos au stat la baza unei decizii a CCR, pe tema indicelui de corecţie la calcularea pensiei, în urma modificărilor de reglementare din 2013 şi ulterioare. 

Art. 170 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aşa cum a fost modificat prin art. I pct. 3 din OUG nr. 1/2013 din 23 ianuarie 2013, prevede: “Pentru persoanele înscrise la pensie începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, la punctajul mediu anual determinat în condiţiile art. 95 se aplică un indice de corecţie calculat ca raport între 43,3% din câştigul salarial mediu brut realizat şi valoarea unui punct de pensie în vigoare la data înscrierii la pensie, actualizată cu rata medie anuală a inflaţiei pe anul 2011.” 

Cum au fost amânate aceste dispoziţii legale?

Iniţial, prin art. 170 din Legea nr. 263/2010 s-a prevăzut ca, pentru persoanele înscrise la pensie începând cu data intrării în vigoare a acestei legi (1 ianuarie 2011), la punctajul mediu anual să se aplice un indice de corecţie “calculat ca raport între 43,3% din câştigul salariat mediu brut realizat pe anul precedent şi valoarea unui punct de pensie”. Acest indice de corecţie urma să se aplice o singură dată, la înscrierea iniţială la pensie.

Intrarea în vigoare a dispoziţiilor art. 170 din Legea nr. 263/2010 nu a avut loc însă odată cu intrarea în vigoare a celorlalte dispoziţii ale Legii nr. 263/2010, respectiv la data de 1 ianuarie 2011, ci a fost amânată de două ori:

  • mai întâi, pentru data de 1 ianuarie 2012, prin însăşi prevederile dintr-un articol din lege care spunea următoarele: Art. 193 (2) Prevederile art. 102 alin. (2) – (6), precum şi cele ale art. 169 alin. (6) şi art. 170 intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2012.
  • o modificare adusă prin OUG nr. 80/2010 a amânat încă o dată acest termen, la 1 ianuarie 2013.

Prin urmare, dispoziţiile art. 170 din Legea nr. 263/2010 au intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 2013, astfel că, până la această dată, indicele de corecţie reglementat de acest text de lege nu a putut fi aplicat pensiilor obţinute de la intrarea în vigoare a Legii nr. 263/2010. 

Cum s-a procedat începând cu anul 2013?

Începând cu 1 ianuarie 2013, art. 170 din Legea nr. 263/2010 a început să producă efecte, astfel că pensionarii al căror drept la pensie s-a deschis după 1 ianuarie 2011 au dobândit dreptul de a li se recalcula din oficiu pensia cu luarea în calcul a indicelui de corecţie.

La data de 23 ianuarie 2013 a intrat însă în vigoare OUG nr. 1/2013, care a modificat art. 170 alin. (1) din Legea nr. 263/2010, prevăzând că indicele de corecţie se calculează “ca raport între 43,3% din câştigul salarial mediu brut realizat şi valoarea unui punct de pensie în vigoare la data înscrierii la pensie, actualizată cu rata medie anuală a inflaţiei pe anul 2011”. Totodată, s-a modificat şi art. 170 alin. (2) din Legea nr. 263/2010, având următorul cuprins: “Începând cu anul 2013, câştigul salarial mediu brut realizat, prevăzut la alin. (1), este cel definitiv, cunoscut în anul precedent celui în care se deschide dreptul la pensie pentru anul calendaristic anterior, comunicat de Institutul Naţional de Statistică.”

Prin art. III alin. (1) din O.U.G. nr. 1/2013 s-a prevăzut că, “În anul 2013, indicele de corecţie care se aplică punctajului mediu anual determinat conform prevederilor art. 95 din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, este 1,06.” Potrivit alin. (2) şi (3) din acelaşi articol, acest indice urma să se aplice şi punctajelor medii anuale calculate pentru persoanele ale căror drepturi la pensie s-au deschis începând cu luna ianuarie 2011, respectiv după data intrării în vigoare a Legii nr. 263/2010. 

CCR a sancţionat aplicarea retroactivă a legii

Curtea Constituţională, prin Decizia nr. 437/2013, a constatat că dispoziţiile art. III alin. (2) şi (3) din OUG nr. 1/2013 sunt neconstituţionale, întrucât contravin prevederilor art. 15 alin. (2) din Legea fundamentală. În acest sens, Curtea a statuat că “dispoziţiile art. III din O.U.G. nr. 1/2013 nu pot fi aplicate decât persoanelor al căror drept la pensie s-a deschis după intrarea în vigoare a acestui act normativ, alin. (1) al acestui articol urmând să îşi producă astfel efectele pentru aceste persoane”, deci pentru persoanele ale căror drepturi la pensie s-au deschis după data de 23 ianuarie 2013. Referitor la persoanele ale căror drepturi la pensie s-au deschis până la data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 1/2013, adică până la 22 ianuarie 2013 inclusiv, Curtea a statuat că “acestea beneficiază de aplicarea indicelui de corecţie reglementat de art. 170 din Legea nr. 263/2010”, constatând că, “tot ca efect al legii, casele de pensii ar fi trebuit ca, începând cu data de 1 ianuarie 2013, să procedeze la aplicarea indicelui de corecție pensiilor obţinute după intrarea în vigoare a Legii nr. 263/2010, cu aplicarea indicelui de corecţie reglementat de art. 170.” 

Indice de corecţie aplicat pe perioade

În vederea punerii de acord a dispoziţiilor de lege constatate ca fiind neconstituţionale, Guvernul a prevăzut, prin art. IV dintr-o următoare ordonanţă – OUG nr. 113/2013 –, completarea cu art. IV a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013, prin care s-a stabilit că, pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2011-22 ianuarie 2013 inclusiv, indicele de corecţie care se aplică punctajelor medii anuale este următorul:

  • 1,12 în situaţia persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2011-31 decembrie 2011 inclusiv;
  • 1,17 în situaţia persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2012-31 decembrie 2012 inclusiv;
  • 1,17 în situaţia persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2013-22 ianuarie 2013 inclusiv.

Aceşti indici, care reprezintă rezultatul aplicării formulei de calcul prevăzute de art. 170 din Legea nr. 263/2010, cu luarea în calcul a câştigului salarial mediu brut realizat, specific fiecărui an avut în vedere – 2011, 2012 şi 2013. 

Alte critici de neconstituţionalitate, alte modificări

Prin Decizia nr. 463/2014, Curtea a statuat că “dispoziţiile art. IV alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013, introduse prin art. IV pct. 2 din OUG nr. 113/2013, contravin prevederilor art. 147 din Constituţie, întrucât indicii de corecţie rezultaţi din formula de calcul prevăzută de art. 170 din Legea nr. 263/2010, pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2011 – 22 ianuarie 2013, trebuie să se cuvină începând cu 1 ianuarie 2013, aşa cum a constatat Curtea prin Decizia nr. 437 din 29 octombrie 2013, […].”

Ca urmare a acestei decizii a CCR, art. IV alin. (3) din O.U.G. nr. 1/2013 a fost modificat prin art. IX din OUG nr. 68/2014 privind modificarea şi completarea unor acte normative.

Iată cum arată, în final, aceste prevederi ale Art. IV din O.U.G. nr. 1/2013, în urma modificărilor actualizate: 

Art. IV. –

(1) Pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2011 – 22 ianuarie 2013 inclusiv, indicele de corecție care se aplică punctajelor medii anuale determinate conform prevederilor art. 95 din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, este:

a) 1,12 în situaţia persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2011-31 decembrie 2011 inclusiv;

b) 1,17 în situaţia persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2012-31 decembrie 2012 inclusiv;

c) 1,17 în situaţia persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2013-22 ianuarie 2013 inclusiv.

(2) În situaţia persoanelor prevăzute la alin. (1), indicele de corecţie se aplică asupra punctajului mediu anual cuvenit sau aflat în plată la data înscrierii iniţiale la pensie.

(3) Drepturile de pensie, rezultate în urma aplicării indicilor de corecţie prevăzuţi la alin. (1), se cuvin începând cu data de 1 ianuarie 2013, în situaţia persoanelor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), respectiv de la data deschiderii drepturilor de pensie, în cazul persoanelor prevăzute la alin. (1) lit. c).

Extrasele sunt preluate din Decizia CCR nr. 410/2017, publicată în Monitorul Oficial  nr. 889/2017.

Ai nevoie de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

7 COMENTARII

  1. Am fost pensionat an 2006, septembrie, medical grad 3, cu vechime de 28 ani si 6 luni, conditii normale de munca si an 2017, septembrie la limita de varsta,continuand sa lucrez 4 ore. Am dreptul la indicele de corectie si la recalculare?

  2. De ce incepind cu 1 ianuarie 2019 nu se mai poate cumpara vechime pentru pensie pentru intregirea stagiului de cotizare si daca pe viitor se mai are in vedere aceasta?

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here