Prin acţiunea introductivă de instanţă, reclamantul A a formulat în contradictoriu cu pârâta SC B S.R.L contestaţie împotriva deciziei abc/15.11.2013, pe care o consideră nelegală şi netemeinică, sens în care a solicitat anularea acesteia invocând nerespectarea dispoziţiilor art. 60 alin. 1 lit. a din Codul muncii; de asemenea, reclamantul a mai solicitat instanţei de judecată şi obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de acest litigiu.

În motivarea în fapt a cererii, reclamantul a arătat că a fost angajatul pârâtei, iar prin actul adiţional nr. xyz/01.12.2012 a fost modificat contractul individual de muncă, schimbându-se natura contractului individual de muncă, funcţia şi locul de muncă, în sensul că, începând cu data de 01.12.2011, reclamantul a fost angajat în funcţia de Șef serviciu contabilitate, pe perioadă determinată, respectiv „până la revenirea pe post a titularului (A.A.)”.

Prin decizia nr. abc/15.11.2013, emisă de pârâtă în temeiul art. 56 lit. i din Codul muncii, s-a dispus încetarea contractului individual de muncă (pe perioadă determinată) al reclamantului, începând cu data de 15.11.2013, ca „urmare a revenirii pe post a d-lui A.A. – şef serviciu contabilitate”.

Decizia nr. abc/15.11.2013 a fost comunicată reclamantului prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, semnată de reclamant la data de 20.11.2013.

Reclamantul a arătat faptul că nu contestă temeiul încetării contractului de muncă pe perioadă determinată şi faptul că a expirat termenul pentru care acesta a fost încheiat, ci a invocat doar nerespectarea dispoziţiilor art. 60 alin. 1 lit. a din Codul muncii.

Potrivit art. 60 alin. 1 lit. a din Codul muncii, concedierea salariaţilor nu poate fi dispusă „pe durata incapacităţii temporare de muncă, stabilită prin certificat medical conform legii”.

Reclamantul a ințeles să se prevaleze în litigiu de certificatul de concediu medical seria CCMAX, nr. 0365096 din data de 12.11.2013.Astfel, a arătat faptul că, deşi a dovedit că se afla în incapacitate de muncă, că a adus la cunoştinţa angajatorului această stare, pârâta a procedat în mod abuziv la emiterea deciziei nr. abc/15.11.2013.

Mai mult decât atât, reclamantul a mai arătat că a înregistrat certificatul de concediu la pârâtă, abia la data de 20.11.2013, adică la data la care i-a fost comunicată decizia de încetare a contractului de muncă pe perioadă determinată întrucât anterior acestei date a încercat să depună certificatul la angajator, însă nu i s-a primit de către pârâtă.

În probaţiune, reclamantul A a precizat că se prevalează de proba cu înscrisuri şi interogatoriul pârâtei.

Ce apărări concrete a formulat pârâta SC B S.R.L în cauză?

Pârâta SC B S.R.L a formulat întâmpinare ce a fost depusă la dosarul cauzei prin care aceasta a solicitat respingerea contestaţiei aparţinând reclamantului A ca neîntemeiată.

Ce a decis instanţa de judecată în cazul mai sus menţionat şi cum a argumentat hotărârea respectivă?

Prin sentinţa civilă nr. zxw/05.09.2014, instanţa de judecată a respins acţiunea formulată de reclamantul A în contradictoriu cu pârâta SC B S.R.L.

Pentru a pronunţa hotărârea respectivă instanţa a avut în vedere următoarele considerente:

Instanţa de fond a considerat că, la emiterea şi comunicarea deciziei contestate, au fost respectate dispoziţiile legale.

Reclamantul-recurent a fost angajat pe perioadă determinată, în funcţia de şef serviciu contabilitate, respectiv „până la revenirea pe post a titularului (A. A.)”. Astfel, decizia nr. abc/15.11.2013 nu este o decizie de concediere, ci o decizie prin care se ia act de încetarea de drept a contractului individual de muncă al reclamantului, întrucât titularul postului ocupat de acesta a revenit la post.

Încetarea de drept a contractului de muncă încheiat pe perioadă determinată, operează chiar dacă angajatul se află în incapacitate temporară de muncă, la momentul ajungerii la termen sau a îndeplinirii condiţiei până la care acesta a fost încheiat, momentul fiind, în speţă, revenirea titularului pe post.

Nefiind vorba de o concediere, care reprezintă încetarea contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului, nu sunt aplicabile interdicţiile prevăzute la art. 60 din Legea 53/2003.

Dacă hotărârea instanţei de fond a fost atacată de către reclamantul A şi, în caz afirmativ, hotărârea a fost confirmată sau infirmată de instanţa superioară?

Da, sentinţa civilă nr. zxw/05.09.2014 a instanţei de fond a fost atacată de către reclamantul A, dar instanţa superioară a menţinut hotărârea respectivă, reţinându-se temeinicia şi legalitatea acesteia.

(P) Caută orice dosar aflat în instanţă în Lege5 Online! Lege5 este un soft de documentare legislativă disponibil în variantele Online, Desktop şi Mobile.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here