Prin Decizia civila nr. 32 din 25.01.2012 pronunţată de Tribunalul Arad a fost anulat apelul pârâtei E.G.M. ca netimbrat.

Pentru a pronunța hotărârea respectivă instanţa de apel a avut în vedere următoarele considerente:

Pârâta E.G. M. a fost citată pentru primul termen de judecată în apel cu mențiunea timbrării apelului (811,5 lei taxă de timbru şi 2,5 lei timbru judiciar) sub sancțiunea anulării.

La fila 11 a dosarului de apel se regăsește într-adevăr cererea de ajutor public judiciar a pârâtei E.G.M., care însă poartă ștampila instituției cu data de 25.01.2012, data primului termen de judecată, şi mențiunea că s-a primit la dosar la ora 12,50.

Conform mențiunilor din practicaua Deciziei civile nr. 32 din 25.01.2012 a Tribunalului Arad, cererea de ajutor public judiciar a pârâtei apelante a sosit la dosar după închiderea dezbaterilor şi după pronunțarea hotărârii.

Prin urmare, fiind deja pronunţată hotărârea în cauză, instanţa nu putea dispune redeschiderea dezbaterilor. 

Dacă hotărârea instanţei de apel a fost atacată de către pârâtă şi, în caz afirmativ, hotărârea a fost confirmată sau infirmată de instanțele superioare? Cum a argumentat instanța superioară de recurs  hotărârea respectivă?

Da, sentința instanţei de apel a fost atacată cu recurs  de către  pârâtă, iar prin Decizia civilă nr. 1237 din 25.04.2012, Curtea de Apel Timișoara a admis recursul declarat de pârâta E.G.M. împotriva Deciziei civile nr. 32/25.01.2012, pronunţată de Tribunalul Arad, a casat hotărârea atacată şi a trimis cauza spre rejudecare la aceeași instanţă.

Pentru a pronunța hotărârea respectivă instanţa de recurs a avut în vedere următoarele considerente:

Pârâta E.G. M. a fost citată pentru primul termen de judecată în apel cu mențiunea timbrării apelului (811,5 lei taxă de timbru şi 2,5 lei timbru judiciar) sub sancțiunea anulării.

La fila 11 a dosarului de apel se regăsește într-adevăr cererea de ajutor public judiciar a pârâtei E.G.M., care însă poartă ștampila instituției cu data de 25.01.2012, data primului termen de judecată, şi mențiunea că s-a primit la dosar la ora 12,50.

Conform mențiunilor din practicaua Deciziei civile nr. 32 din 25.01.2012 a Tribunalului Arad, cererea de ajutor public judiciar a pârâtei apelante a sosit la dosar după închiderea dezbaterilor şi după pronunțarea hotărârii.

Prin urmare, fiind deja pronunţată hotărârea în cauză, instanţa nu putea dispune redeschiderea dezbaterilor, cum susține pârâta.

Cu toate acestea, Curtea de apel a considerat că se impune trimiterea cauzei spre rejudecare, având în vedere faptul că cererea de ajutor public judiciar a pârâtei, sub forma scutirii de la plata taxei de timbru, diminuării sau eșalonării, a fost depusă la instanţă, fiind înregistrată la data primului termen de judecată, dar probabil din motive de ordin administrativ nu a ajuns la dosarul cauzei în termen util pentru a fi avută în vedere şi soluționată.

Menținerea, în această situație, a soluției de anulare a apelului pârâtei ca netimbrat ar aduce atingere dreptului acesteia la un proces echitabil şi accesului său la justiție, drept fundamental al omului consacrat prin art. 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

În consecința, Curtea de Apel a  trimis cauza spre rejudecare la Tribunalul Arad, instanţa de apel urmând a soluționa mai întâi cererea de ajutor public judiciar a pârâtei apelante, după care va rejudeca apelul acesteia. 

 Extras din Decizia civilă nr. 1237/25.04.2012, Curtea de Apel Timișoara, Secția I civilă, www.portal.just.ro

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here