21 Septembrie, 2019

Studiu de caz – Este corectă o hot. judec. dacă nu a fost soluționată cererea de ajutor public judiciar înainte de pronunțarea hotărârii?

Prin Decizia civila nr. 32 din 25.01.2012 pronunţată de Tribunalul Arad  a fost anulat apelul pârâtei E.G.M. ca netimbrat. 

Pentru a pronunţa hotărârea respectivă instanţa de apel a avut în vedere următoarele considerente:

Pârâta E.G. M. a fost citată pentru primul termen de judecată în apel cu menţiunea timbrării apelului (811,5 lei taxă de timbru şi 2,5 lei timbru judiciar) sub sancţiunea anulării.

La fila 11 a dosarului de apel se regăseşte într-adevăr cererea de ajutor public judiciar a pârâtei E.G.M., care însă poartă ştampila instituţiei cu data de 25.01.2012, data primului termen de judecată, şi menţiunea că s-a primit la dosar la ora 12,50.

Conform menţiunilor din practicaua Deciziei civile nr. 32 din 25.01.2012 a Tribunalului Arad, cererea de ajutor public judiciar a pârâtei apelante a sosit la dosar după închiderea dezbaterilor şi după pronunţarea hotărârii.

Prin urmare, fiind deja pronunţată hotărârea în cauză, instanţa nu putea dispune redeschiderea dezbaterilor. 

Dacă hotărârea instanţei de apel a fost atacată de către pârâtă şi, în caz afirmativ, hotărârea a fost confirmată sau infirmată de instanţele superioare? Cum a argumentat instanța superioară de recurs  hotărârea respectivă?

Da, sentinţa instanţei de apel a fost atacată cu recurs  de către  pârâtă, iar prin Decizia civilă nr. 1237 din 25.04.2012, Curtea de Apel Timişoara a admis recursul declarat de pârâta E.G.M. împotriva Deciziei civile nr. 32 din 25.01.2012, pronunţată de Tribunalul Arad, a casat hotărârea atacată şi a trimis cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă

Pentru a pronunţa hotărârea respectivă instanţa de recurs a avut în vedere următoarele considerente:

Pârâta E.G. M. a fost citată pentru primul termen de judecată în apel cu menţiunea timbrării apelului (811,5 lei taxă de timbru şi 2,5 lei timbru judiciar) sub sancţiunea anulării.

La fila 11 a dosarului de apel se regăseşte într-adevăr cererea de ajutor public judiciar a pârâtei E.G.M., care însă poartă ştampila instituţiei cu data de 25.01.2012, data primului termen de judecată, şi menţiunea că s-a primit la dosar la ora 12,50.

Conform menţiunilor din practicaua Deciziei civile nr. 32 din 25.01.2012 a Tribunalului Arad, cererea de ajutor public judiciar a pârâtei apelante a sosit la dosar după închiderea dezbaterilor şi după pronunţarea hotărârii.

Prin urmare, fiind deja pronunţată hotărârea în cauză, instanţa nu putea dispune redeschiderea dezbaterilor, cum susţine pârâta.

Cu toate acestea, Curtea de apel a considerat că se impune trimiterea cauzei spre rejudecare, având în vedere faptul că cererea de ajutor public judiciar a pârâtei, sub forma scutirii de la plata taxei de timbru, diminuării sau eşalonării, a fost depusă la instanţă, fiind înregistrată la data primului termen de judecată, dar probabil din motive de ordin administrativ nu a ajuns la dosarul cauzei în termen util pentru a fi avută în vedere şi soluţionată.

Menţinerea, în această situaţie, a soluţiei de anulare a apelului pârâtei ca netimbrat ar aduce atingere dreptului acesteia la un proces echitabil şi accesului său la justiţie, drept fundamental al omului consacrat prin art. 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.

În consecinţă, Curtea de apel a  trimis cauza spre rejudecare la Tribunalul Arad, instanţa de apel urmând a soluţiona mai întâi cererea de ajutor public judiciar a pârâtei apelante, după care va rejudeca apelul acesteia

  Extras din Decizia civilă nr. 1237 din 25.04.2012, Curtea de Apel Timișoara, Secţia I civilă, www.portal.just.ro

comentarii

Despre autor  ⁄ Mădălina Moceanu

Mădălina Moceanu este specialist cu o experienţă de peste 15 ani în domeniul dreptului, ea colaborând atât cu societăţi din mediul privat, cât şi cu societăţi din mediul public. Totodată, este autoarea/coautoarea a zece cărţi de specialitate în domeniul dreptului. Contact: madalinamoceanu@yahoo.com

Fara comentarii

Scrie un comentariu