Prin acţiunea introductivă de instanţă, reclamanta A a solicitat desfiinţarea încheierilor Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară C, nr.xyz, nr.abc, nr.zzz şi nr.www pronunţate la data de 01.07.2012, prin care în mod greşit s-a dispus intabularea dreptului de proprietate în favoarea S.C.  B  S.R.L. , asupra unor terenuri ce fac parte din domeniul public.

În motivarea în fapt a cererii, s-a arătat că prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr.sab/01.03.2001, a fost atestat dreptul de proprietate SC B S.R.L. asupra suprafeţelor de teren ce au făcut obiectul operaţiunii juridice de intabulare prin încheierile mai sus evocate, însă ulterior, prin Decizia nr.zub/20.05.2001 a aceleiaşi autorităţi s-a anulat certificatul de atestare a dreptului de proprietate cu privire la suprafeţele de teren ce fac parte din domeniul public şi s-a emis un act nou pentru terenurile în suprafaţă de 500 mp, respectiv 6000 mp.

În probaţiune, reclamanta A a precizat că se prevalează de proba cu înscrisuri.

Ce apărări concrete a formulat pârâta SC B S.R.L în cauză?

Pârâta SC B S.R.L a formulat întâmpinare ce a fost depusă la dosarul cauzei prin care aceasta a solicitat respingerea cererii introductive aparţinând reclamantei A ca neîntemeiată.

Ce a decis instanţa de judecată în cazul mai sus menţionat şi cum a argumentat hotărârea respectivă?

Prin sentinţa civilă nr. zxw/15.12.2012, instanţa de judecată a respins ca  inadmisibilă acţiunea în rectificarea cărţii funciare împotriva pârâtei SC B S.R.L.

Pentru a pronunţa hotărârea respectivă instanţa de fond a avut în vedere considerentul că acţiunea în rectificarea cărţii funciare nu se poate face decât în baza unei hotărâri judecătoreşti definitive (şi irevocabile) prin care să se constate că înscrierea dreptului sau actul în temeiul căruia aceasta s-a efectuat nu a fost valabilă.

Dacă hotărârea instanţei de fond a fost atacată de către reclamanta A şi, în caz afirmativ, hotărârea a fost confirmată sau infirmată de instanţa superioară?

Da, sentinţa civilă nr. zxw/15.12.2012 a instanţei de fond a fost atacată de către  reclamanta A, iar instanţa superioară prin decizia civilă nr.xaz/03.04.2013 a admis apelul şi a trimis cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe cu argumentul că în mod greşit actiunea a fost soluţionată pe  excepţia de inadmisibilitate, fiind calificată aceasta ca o acţiune în  rectificarea cărţii funciare şi nu ca o plângere împotriva încheierii de carte funciară, așa cum consideră această instanță ca fiind corect.

Dacă hotărârea instanţei de apel a fost atacată de către pârâta SC B S.R.L şi, în caz afirmativ, hotărârea a fost confirmată sau infirmată de instanţa superioară?

Da, decizia civilă nr.xaz/03.04.2013  a instanţei de apel a fost atacată de către pârâta SC B S.R.L, dar instanţa superioară a apreciat fondat recursul pârâtei SC B S.R.L, a modificat decizia  recurată şi pe fond a păstrat soluţia instanţei de fond pentru argumentele ce urmează:

Reclamanta A a solicitat desfiinţarea  încheierilor Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară C în sensul rectificării înscrierii în cartea funciară a dreptului de proprietate în  favoarea recurentei parate SC B S.R.L  , asupra imobilelor identificate în cererea de chemare în judecată.

Instanţa de apel, a apreciat cererea reclamantei ca fiind o plângere împotriva încheierii prin care s-a admis înscrierea dreptului real în cartea funciară.

Potrivit Legii nr. 7/1996, împotriva încheierii prin care se admite (sau se respinge) cererea de înscriere în cartea funciară, partea interesată poate formula plângere în termen de 15 zile de la comunicarea actului dacă apreciază că la operaţiunea înscrierii, înscrisul ce atestă dreptul real nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de legiuitor din actul normativ evocat.

Condiţiile înscrierii în cartea funciară se referă la unele de formă pe care registratorul le poate verifica înainte de operaţiunea înscrierii în cartea funciară şi nu la condiţii de fond privind valabilitatea dreptului a cărui înscriere se solicită, împrejurare care deosebeşte această acţiune de aceea a rectificării cărţii funciare reglementată de Legea nr. 7/1996.

Rectificarea cărţii funciare urmăreşte radierea, îndreptarea sau menţionarea înscrierii în cartea funciară atunci când aceasta numai corespunde cu situaţia juridică reala, efectul rectificării fiind unul de înlăturare a operaţiunii juridice sau de îndreptare pentru motivul că actul în temeiul căruia operaţiunea s-a efectuat nu a fost valabil, dreptul a fost greşit calificat, ori nu mai sunt întrunite condiţiile de existenţă al lui, încetând astfel efectele titlului de proprietate.

Rectificarea cărţii funciare presupune întotdeauna o verificare de fond a dreptului care se realizează în cursul cercetărilor judecătoreşti, fiindcă această operaţiune juridică nu se poate dispune decât în baza unei hotărâri prin care se soluţionează litigiul privitor la dreptul înscris, spre deosebire de plângerea împotriva înscrierii în cartea funciară care are ca scop verificarea condiţiilor formale ale actului în baza căruia s-a dispus operaţiunea.

Instanţa de apel nu a făcut distincţie între acţiunea în rectificarea cărţii funciare şi plângerea împotriva încheierii de carte funciară, calificând greşit obiectul cererii de chemare în judecată, deşi reclamantav A a cerut în mod expres rectificarea cărţii funciare, cadru procesual în baza căruia în mod corect s-a pronunţat instanţa de fond, atunci când a reţinut că acţiunea este inadmisibilă pentru lipsa unei hotărâri judecătoreşti definitivă şi irevocabilă prin care să se constate o situaţie juridică reală care să numai corespundă cu conţinutul cărţii funciare.

Soluţionând acţiunea ca o plângere împotriva încheierii de carte funciară, instanța de apel a încălcat principiul disponibilităţii şi a casat greşit hotărârea primei instanţe cu trimitere spre rejudecare, motiv pentru care instanța de recurs a admis recursul, a modificat decizia  recurată şi pe fond a fost păstrată soluţia primei instanţe de respingere ca  inadmisibilă a acţiunii în rectificarea cărţii funciare împotriva pârâtei SC B S.R.L. având în vedere faptul că acţiunea în rectificarea cărţii funciare nu se poate face decât în baza unei hotărâri judecătoreşti definitive (şi irevocabile) prin care să se constate că înscrierea dreptului sau actul în temeiul căruia aceasta s-a efectuat nu a fost valabilă.

(P) Caută orice dosar aflat în instanţă în Lege5 Online! Lege5 este un soft de documentare legislativă disponibil în variantele Online, Desktop şi Mobile.

comentarii

3 COMENTARII

 1. Studiu de caz.
  Constructia unei case formata din 2 apartamente, de catre doua familii, una dintre familii decedeaza in urma unui acidet , iar casa nu e inscrisa la oficiu de cadastru si nu e facuta decit apartamentarea voluntara intre aceastea.
  Urmare a decesului mostenitorul casei, nu doreste dezbaterea sucesiuni dupa parintii decedati, dar se si opune inscrieri imobilului in cartea funciara, blocind finalizarea actelor cadrastrale, de intabulare a imobiluilui, dar si apartamentarea lui.
  Ce este de facut, si care ar fi pasii care trebuiesc efetuati pentru a iesi din indiviziune, dar si care ar fi asteptarile , privind noua lege prin care terenuri si case se vor cadastra gratuit ?

  • Eu apreciez ca, in calitate de tert interesat in dezbaterea succesiunii de pe urma respectivei familii decedate in scopul ca dvs. sa va puteti intabula apartamentul dvs., puteti solicita in instanta constatarea deschiderii succesiunii respective, dezbaterea succesiunii respective, stabilirea mostenitorului in persoana persoanei respective (a mostenitorului care refuza!) si iesirea din indiviziune asupra imobilului respectiv! Ulterior, avand stabilit dreptul dvs., puteti solicita intabularea dreptului dvs. in cartea funciara a localitatii unde se afla imobilul respectiv!

 2. Bună ziua.
  În anul 2017 am cumpărat un teren extravilan pe care am înființat o plantatie. Teren cu carte funciara, venit la fața locului pentru trasat de la primărie. Acum primaria zice ca ,cartea funciara nu corespunde spunând ca va cere desființarea acesteia în instanță. Eu nu sunt contra deoarece am văzut hărțile de la primărie și de la ocpi. Dacă vor anula cartea funciara pot cere despăgubiri de la primărie sau de la ocpi?

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here