Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalul B la 11.10.2019 petentul SA a solicitat reabilitarea sa în raport cu condamnarea la pedeapsa de 2 ani și 6 luni închisoare dispusă prin sentința penală nr. 137/S/15.07.1998 a Tribunalului B, definitivă prin decizia penală 1638/13.04.2000 a Curții Supreme de Justiție.

În probaţiune, petentul  a depus  la dosar înscrisuri.

Ce a decis instanţa de judecată în cazul mai sus menţionat? Cum a argumentat hotărârea respectivă?

După ce Tribunalul B – Secția penală a solicitat fișa de cazier judiciar privind situația petentului, la termenul de judecată din 18.11.2019 s-a pus în discuția părților excepția necompetenței materiale a Tribunalului B în soluționarea cererii de reabilitare, iar instanța a admis excepția necompetenței materiale a Tribunalului B privind soluționarea cererii de reabilitare formulate de condamnat cu privire la condamnarea dispusă prin sentința penală 137/S/15.07.1998 a Tribunalului B, definitivă prin decizia penală nr. 1638/13.04.2000 a Curții Supreme de Justiție. A declinat competența de soluționare a cererii de reabilitare în favoarea Judecătoriei B.

Pentru a pronunţa hotărârea respectivă instanța a avut în vedere următoarele considerente:

Petentul SA a fost condamnat prin sentința penală nr. 137/S/15.07.1998 a Tribunalului B, definitivă prin decizia penală 1638/13.04.2000 a Curții Supreme de Justiție la pedeapsa de 2 ani și 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la furt calificat prevăzută de art. 26 Cod Penal raportat la art. 208 al. 1, art. 209 al. 1 lit. a, g , al. 3 Cod penal 1969, cu aplicarea art. 74, 76 Cod Penal 1969.

Potrivit art. 529 Cod Procedură Penalăcompetentă să se pronunțe asupra reabilitării judecătorești este fie instanța care a judecat în primă instanță cauza în care s-a pronunțat condamnarea pentru care se cere reabilitarea, fie instanța corespunzătoare în a cărei circumscripție domiciliază condamnatul sau în care a avut ultimul domiciliu, dacă la data introducerii cererii domiciliază în străinătate.”

Textul de lege reprezintă o preluare a vechiului art. 494 Cod Procedură Penală anterior, în aceeași redactare. Cu privire la interpretarea art. 494 Cod Procedură Penală anterior Înalta Curte de Casație și Justiție s-a pronunțat prin decizia nr. LXXXIII (83) din 2007 stabilind că „ în caz de modificare a normelor de competență, cererea de reabilitare va fi soluționată de instanța competentă să judece cauza în primă instanță, potrivit legii în vigoare la momentul introducerii cererii. ”

Dezlegarea dată problemei de drept cu privire la care s-a pronunțat Înalta Curte de Casație și Justiție este obligatorie și își păstrează actualitatea și după intrarea în vigoare a noului cod de procedură penală, dată fiind identitatea de reglementare.

În prezent competentă să judece în primă instanță cauza având ca obiect infracțiunea de furt calificat prevăzută de art. art. 228-229 al. 1 lit. b, Cod Penal, art. 256 1 Cod Penal (corespondentul în legea nouă al infracțiunii de furt calificat prev. de art. 208 – 2019 al. 1 lit. a, g, al. 3 Cod Penal 1969 în forma în vigoare la data săvârșirii faptei) este judecătoria potrivit art. 35-36 cod procedură penală. Astfel art. 35 cod procedură penală stabilește competența generală de soluționare a cauzelor în primă instanță în favoarea judecătoriei, iar art. 36 Cod de Procedură Penală nu stabilește în competența tribunalului soluționarea cauzelor având ca obiect infracțiunea de furt calificat (art. 228-229 al. 1 lit.b 3 Cod Penal, rap. la art. 256 1 Cod Penal).

Prin urmare, raportat la dispozițiile art. 529 Cod Procedură Penală astfel cum au fost interpretate în decizia în interesul legii nr. LXXXIII/2007 a Înaltei Curți de Casație și Justiție competentă să soluționeze prezenta cerere de reabilitare este judecătoria, astfel încât Tribunalul B va admite excepția necompetenței materiale și în baza art. 50 cod de procedură penală își va declina competența în favoarea Judecătoriei B.

Extras din Sentința penală nr.  192/18.11.2019, Tribunalul Brașov – Secția penală, lege5

Ai nevoie de Cod Penal? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here