Ordonanţa de urgenţă nr. 95/2022 privind aprobarea programelor guvernamentale de creditare „StudentInvest” şi „FamilyStart”, precum şi pentru modificarea art. 128 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului este în vigoare de la 29 iunie 2022.

Actul normativ aprobă Programul guvernamental de creditare „StudentInvest”, finanţat de la bugetul de stat şi are ca obiect facilitarea accesului la finanţare pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 ani împliniţi şi 31 de ani neîmpliniţi, care sunt cuprinşi în instituţiile de învăţământ superior autorizate să funcţioneze provizoriu ori acreditate.

Facilitarea accesului la finanţare constă în garantarea unui credit în valoare de maximum 50.000 lei, în proporţie de 80%, de către stat, prin Fondul Român de Contragarantare, exceptând dobânzile, comisioanele şi spezele bancare, precum şi în suportarea dobânzilor şi a cheltuielilor adiacente creditului; dobânda aferentă programului este IRCC trimestrial plus o marjă de 4%, comisionul de analiză al băncii este de 0,2% la acordare calculat la valoarea creditului, iar comisionul de gestiune a garanţiei este de 0,4% anual calculat la valoarea garanţiei. Plafonul de garantare pentru anul 2022 este de 250 milioane lei.

 Creditul poate fi acordat o singură dată. Beneficiarul care nu este angajat va fi însoţit de cel puţin un codebitor.

Împrumutul se va acorda sub forma unui credit cu una sau mai multe trageri, în funcţie de documentele justificative prezentate la decontare sau cu plata directă a furnizorului pe baza documentelor justificative.

Creditul se acordă pentru o perioadă de maximum 10 ani, inclusiv perioada de graţie. Destinaţia creditului este de a acoperi nevoile tinerilor studenţi şi a familiilor acestora privind educaţia, sănătatea şi cultura, precum şi cele de locuire.

Se consideră cheltuieli eligibile ale beneficiarului următoarele:

a) taxe de studii, inclusiv licenţă, master, doctorat;

b) plata cărţilor, rechizitelor;

c) costul publicării cărţilor sau al studiilor de specialitate;

d) taxa de participare la manifestări ştiinţifice şi concursuri, precum şi cheltuielile de transport pentru deplasări;

e) achiziţionarea de calculatoare, laptopuri, imprimante, aplicaţii informatice de specialitate;

f) plata chiriei, în limita a maximum 300 euro/lună, la cursul Băncii Naţionale a României din ziua plăţii;

g) plata locurilor de cazare în căminele studenţeşti;

h) parte/avans din achiziţia unei locuinţe;

i) cheltuieli cu transportul pentru bursele Erasmus, în baza documentelor justificative: convenţie, adeverinţa sau alt document care atestă înscrierea în program;

j) decontarea, pentru studenţii care sunt părinţi, a cheltuielilor cu creşa, grădiniţa, şcoala, programele „Şcoala după şcoală”, precum şi a taxelor pentru cursuri extraşcolare: cursuri de limbi străine, cursuri sportive, robotică şi programare, artă şi alte cursuri de dezvoltare personală;

k) costul serviciilor dentare şi al intervenţiilor chirurgicale;

l) investigaţii medicale complexe recomandate de medici în cazul studenţilor care se confruntă cu probleme de sănătate prin stabilirea unui plafon de plată/decontare până la 10.000 de lei.

Aria de teritorialitate a cheltuielilor  o reprezintă teritoriul României, cu excepţia celei referitoare la transportul pentru bursele Erasmus.

De asemenea, a fost aprobat şi Programul guvernamental de creditare „FamilyStart”, finanţat de la bugetul de stat, având ca obiect facilitarea accesului la finanţare pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 ani împliniţi şi 45 de ani neîmpliniţi, care îşi întemeiază o familie şi/sau tineri care formează o familie şi care au, împreună, salarii nete lunare de până la maximum 7.500 de lei.

Facilitarea accesului la finanţare constă în garantarea unui credit în valoare de maximum 75.000 lei, în proporţie de 80%, de către stat, prin Fondul Român de Contragarantare, exceptând dobânzile, comisioanele şi spezele bancare, precum şi în suportarea comisionului de analiză şi de gestiune adiacente creditului/garanţiei, cât şi 75% din dobânda totală (IRCC plus marja); dobânda aferentă programului este IRCC trimestrial plus o marjă de 4%, comisionul de analiză este de 0,2% la acordare calculat la valoarea creditului, iar comisionul de gestiune a garanţiei este de 0,4% anual calculat la valoarea garanţiei; plafonul de garantare pentru anul 2022 este de 250 milioane lei.

Creditul poate fi acordat o singură dată pentru o perioadă de maximum 10 ani, inclusiv perioada de graţie. Beneficiarul stabileşte de comun acord cu finanţatorul o perioadă de graţie, nu mai mare de 5 ani, începând de la data acordării creditului.

Destinaţia creditului este de a acoperi nevoile tinerilor privind obţinerea statutului de soţ şi soţie, locuirea, sănătatea, educaţia şi cultura.

Se consideră cheltuieli eligibile ale beneficiarului următoarele:

a) costurile ce decurg din evenimente care conduc la obţinerea statutului de soţ şi soţie, precum cununia religioasă, cununia civilă sau ceremonia cu prilejul căsătoriei, dar nu mai mult de 20.000 lei; solicitarea plăţii se face în termen de maximum 90 de zile de la data la care a avut loc evenimentul;

b) plata cheltuielilor cu spitalizarea în cazul naşterilor;

c) plata, pentru tinerii părinţi căsătoriţi, a cheltuielilor cu creşa, grădiniţa, şcoala, programele „Şcoala după şcoală”, precum şi a taxelor pentru cursuri extraşcolare: cursuri de limbi străine, cursuri sportive, robotica şi programare, artă;

d) avansul pentru achiziţia de către tinerii căsătoriţi a unor autoturisme familiale noi, numai pentru cele de 7 persoane/locuri, precum şi achiziţia de autoturisme adaptate pentru persoanele cu dizabilităţi;

e) plata pentru tinerii căsătoriţi a cheltuielilor aferente taxelor de studii, inclusiv licenţă, master, doctorat, precum şi a celor aferente cărţilor de specialitate şi rechizitelor; toate formele de studiu trebuie să fie autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate;

f) plata pentru tinerii căsătoriţi a cheltuielilor aferente publicării cărţilor sau a studiilor de specialitate, inclusiv a celor editate în formate accesibile persoanelor cu dizabilităţi;

g) plata taxelor de participare la manifestări ştiinţifice şi concursuri, precum şi a cheltuielilor de transport pentru deplasări;

h) achiziţionarea de calculatoare, laptopuri, imprimante, aplicaţii informatice de specialitate, inclusiv a celor având încorporate tehnologii de acces pentru persoanele cu dizabilităţi;

i) plata chiriei, în limita a maximum 300 euro/lună, la cursul Băncii Naţionale a României din ziua plăţii;

j) parte/avans din achiziţia unei locuinţe;

k) costul serviciilor dentare şi al intervenţiilor chirurgicale;

l) investigaţii medicale complexe recomandate de medici în cazul studenţilor care se confruntă cu probleme de sănătate prin stabilirea unui plafon de plată/decontare până la 10.000 de lei.

Aria de teritorialitate a cheltuielilor prevăzute o reprezintă teritoriul României.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here