Camera Deputaților are în dezbatere un proiect de completare a Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţisţului, care prevede ca studenții Academiei de Poliţie «Alexandru Ioan Cuza» a Ministerului Afacerilor Interne să poată continua studiile chiar dacă nu trec examenele medicale. La acest moment, normele în vigoare prevăd ca în astfel de cazuri, studenții sunt exmatriculați și nu mai pot obține diploma de licență, urmând ca la ieșirea din facultate, să achite și sumele necesare pentru cheltuielile din timpul desfășurării studiilor.

Modificarea este argumentată de faptul că în cazul în care studentul este declarat inapt medical, nu se întâmplă din voința lui, din motive imputabile, astfel că nu este corect ca acesta să nu poată continua studiile în aceeași instituție, nu transferat la alte unități de învățământ. Dacă va opta să rămână în Academia de Poliție, studentului respectiv nu i se va mai acorda gradul profesional  de subinspector de poliție (la finalizarea studiilor) şi nu va mai primi repartiție în Ministerul Afacerilor Interne.

Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

La articolul 21, după alin. (1), se introduce un nou alineat, alin. (I1), cu următorul cuprins:

(1′) Prin excepţie de la alin. (1). studenţii Academiei de Poliţie «Alexandru Ioan Cuza» a Ministerului Afacerilor Interne, care sunt declaraţi inapt pentru continuarea studiilor prin decizie medicală definitivă dispusă de către autorităţile competente, la cerere, pot opta pentru continuarea programelor de studii de ordine şi siguranţă publică, respectiv drept, organizate la forma de învăţământ cu frecvenţă, fară ca, la absolvire, să !i se acorde gradul profesional şi fară să fie încadraţi în Ministerul Afacerilor Interne”.

Totodată,  având în vedere motivul neimputabil pentru care studentul nu mai poate continua studiile în condiţiile legii, ţinând seama de faptul că acesta se afla sub condiţia impusă de angajamentul semnat la momentul admiterii, respectiv aceea de a lucra în unităţile Ministerului Afacerilor Interne pentru o perioadă de 10 ani de la data naşterii raportului de serviciu, proiectul propune instituirea unei excepţii privind exonerarea de la obligaţia restituirii cheltuielilor efectuate pe timpul desfăşurării programelor de studii.

După art. 70, se introduce un nou articol, art. 701, cu următorul cuprins:

„Art. 701 Studenţii Academiei de Poliţie «Alexandru Ioan Cuza» a Ministerului Afacerilor Interne, aflaţi în situaţia prevăzută la art. 21 alin. (P), sunt exoneraţi de obligaţia restituirii cheltuielilor efectuate pe timpul desfăşurării programelor de studii, asumată prin angajamentele încheiate în condiţiile art. 70 alin. (1)’.

După dezbaterile din Camera Deputaților, proiectul legislativ va fi analizat și în Senat, camera decizională în acest caz.

Ai nevoie de Legea nr. 360/2002? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here